tirsdag 24. november 2009

Spørsmål i spørretimen

Hver onsdag har vi noe som kalles spørretimen på Stortinget. Det er Stortingets mulighet til å stille spørsmål til de ulike statsrådene for å få klarhet i viktige saker. Denne delen er delt inn i to; den ordinære og spontanspørretimen. Den spontane spørretimen er lagt opp slik at en to dager før får vite hvilke tre statsråder (eller bare statsministeren) som dukker opp, og kan formulere aktuelle spørsmål til statsråden knyttet til sitt fagfelt. Her er det åpning både for hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål fra andre. I den ordinære spørretimen må en sende inn sitt spørsmål til statsråden innen 14:00 torsdagen uken før. De statsrådene må da, i prinsippet, møte i Stortinget denne dagen og svare på de spørsmål som er blitt sendt inn. Da leser avsenderen av spørsmålet det opp først, før statsråden får en viss tid til rådighet for å svare. Deretter får spørsmålsstilleren to oppfølgingsspørsmål, på forholdsvis 2 og 1 minutt, i et replikkordskifte med statsråden.

Beklager om denne fremstillingen var litt tung, men prøvde presentere det på en grei måte!
Den sistnevne, den ordinære spørretimen, skal jeg delta i nå på onsdag! Sendte inn spørsmål forrige torsdag og gleder meg til å få anledning til å stille dette - og høre svarene fra statsråden i morgen! Jeg skal etter spørretimen logge meg inn her og skrive inn både spørsmålet og svaret!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar