torsdag 5. november 2009

Den interparlamentariske union

Stortinget deltar på mange internasjonale samarbeidsfora hvor ulike stortingsrepresentanter representerer Norge. Eksempler på disse er FN, EU, Nordisk Råd osv. Et av disse er IPU, interparlamentariske union. Her sitter det fire stortingsrepresentanter, hvorav jeg er personlig vara for representanten fra FrP. Organisasjonen er den ledende globale interparlamentariske organisasjonen og har 153 medlemsparlament. Dette er en viktig arena for global dialog mellom parlamenter. Organisasjonen arbeider for fred og samarbeid mellom verdens folk, og for utbredelse av demokrati. De arbeider for å forsvare og fremme menneskerettighetene og styrke demokratiske institusjoner og engasjere andre parlamentarikere til handling. Med andre ord et svært viktig og interessant utvalg! Jeg ble utrolig glad når jeg ble valgt som vara til denne, da det er en unik mulighet til å gjøre noe også på globalt plan!

Den første langturen er allerede i mars, og jeg håper virkelig jeg får anledning til å reise på denne. Et av temaene er blant annet ungdommens deltakelse i demokrati og demokratiutviklingen, et tema jeg mener er kjempeviktig for den fremtidige demokratiutviklingen i mange land. Om en reiser på slike turer forventes det at en holder innlegg for de andre medlemslandene om Norges syn på utfordringen, samt deltar i debatter og diskusjoner rundt temaet. Utrolig spennende! Her gjelder det å krysse fingrene for at jeg får mulighet til å delta :)

Vi hadde det første møtet i dag, konstituerende bare, hvor vi valgte leder og nestleder. Det er først neste møte vi skal bestemme hvem som får mulighet til å reise i mars. Venter i spenning :)

3 kommentarer:

  1. Vi vet ikke enda, tidspunkt kommer i løpet av neste uke tenker jeg. Men møtet legges nok til begynnelsen av desember antar jeg!

    SvarSlett
  2. Good luck! Satt selv i IPU i fire år, da jeg var på "Tinget". Morsomme diskusjoner, men litt "liksom-FN" som vel ikke blir tatt helt på alvor. Men fikk nå lagd litt oppstyr i Uruguay en gang! Den kenyanske delegasjonen truet med å reise hjem, fordi jeg fikk den norske delegasjonen til å overlevere en protest mot fengslingen av den opposisjonelle Koigi Wa Wamweew. http://no.wikipedia.org/wiki/Koigi_wa_Wamwere

    Jan Erik

    SvarSlett