fredag 13. november 2009

Nulltoleranse for lærere som mobber

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article451765.ece

Har et oppslag i dag i Dagsavisen, vedrørende lærere som mobber. Et svært viktig og kontroversielt tema! Dette er et av de temaene som er tabu i vårt samfunn. Et tema en ikke prater om, men som en heller lar ligge i skyggesiden og ulme uten at noen tar tak i det. Professor ved Senter for Atferdsforskning sa at det kan vitne om en misforstått kollegialitet, hvor lærerne heller slår ring om hverandre i en situasjon der en lærer blir mistenkt for å mobbe elever. Samtidig har jeg i går vært i kontakt med flere kommuner, hvorav ingen egentlig kunne gi noe konkret svar på hvordan en lærer får sparken. Det kan virke som en nærmest vernet yrkesgruppe!

Tenk om du arbeider i en vanlig bedrift og stjeler fra sjefen. Blir du tatt mister du jobben.
Tenk om du arbeider som lærer og trakasserer og mobber en elev. Blir du tatt får du kanskje en munlig beskjed av rektor. Fortsetter du og blir tatt igjen får du skriftlig beskjed om å stoppe. Fortsetter du å ødelegge dette lille barnet får du skriftlig advarsel. Driter du i denne og fortsetter forsøke ødelegge dette menneskelivet foran deg kan rektor (som ikke alltid gjør det) sende en melding til rådmannen. Han overlater saken til personalavdelingen i kommunen. De skal sette i gang dialog mellom lærer, personal, rektor osv, og ofte ender det hele med at læreren blir omplassert, enten ny skole, som rådgiver eller liknende... Plutselig har det gått flere år, læreren stoppet aldri og barnet ble ødelagt for livet...

Vil vi virkelig ha det slik? Jeg tror at sikkert 95% av lærerne i dagens skoleverk er flinke, dyktige, faglig kompetente og opptatt av å gjøre en best mulig jobb. Derfor tror jeg også de støtter vår politkk på dette området, nemlig at lærere som mobber og trakasserer små barn ikke hører hjemme i den norske skolen!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar