tirsdag 3. november 2009

forskningsseminar

I dag deltok store deler av KUF-komiteen på et seminar om forskning, da med særlig fokus på politiske utfordringer og satsinger i krisetider. Vi fikk dessverre bare tid til halve seminaret da vi skulle i komitémøte fra halv 1. Både minister Aasland, vår komitéleder og representanten Skei Grande holdt hvert sitt innlegg, noe som var spennende. Spennende i den forstand at det er interessant å se hvordan regjeringspartiene elegant hopper over viktige, vanskelige tema, og for enhver pris unnlater å komme med et eneste konkret tiltak. Det er store ord, lovprising av hvor viktig forskning er og ellers runde formuleringer som passer bedre til god jul og godt nyttårtaler. En person i forsamlingen reiste seg og kommenterte at var umulig å være uenig i det de sier, noe som er helt rett. Vanskelig å være uenig i innlegg blottet for konkrete politiske mål og visjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar