onsdag 4. november 2009

Komitèhøringer

I dag har KUF-komiteen vært gjennom sin første runde høringer, noe som har vært veldig interessant. På slike høringer melder flere interesseorganisasjoner sin interesse for å komme og møte medlemmene av komiteen, samt gi deres innspill til regjeringens forslag til budsjett. Dette er en fin anledning for oss politikere å høre hva de ulike organisasjonene mener, og en bra mulighet for de til å få gjennom nødvendige endringer fra det foreliggende budsjettet. Om du klikker på linken ser du oversikt over alle de som var innom i dag:
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003168

Særlig interessant var det å høre Studentenes landsforbund og Norsk studentunion sine innlegg. De fokuserte (som alle andre instanser som driver med forskning) at basisstøtten, de "frie midlene", til forskning er alt for lav og medfører en videreføring av hvileskjæret til regjeringen. De manglende bevilgningene fører til at flere høgskoler og universitet må kutte i blant annet oppfølging av studenter, veiledning, antall seminarer og faglig innhold. Dette er en meget trist situasjon. Vi kommer i vårt alternative budsjett til å øke denne støtten, rett og slett fordi det er en viktig forutsetning for å opprettholde et godt tilbud til studenter og forskere i Norge. Humankapitalen er i følge SSB flere ganger mer verdt enn olje- og gassinntektene til Norge, og vi har et enormt potensial til å bli best i klassen når det kommer til høyere utdanning og forskning. Da kan vi ikke nedprioritere forskningsinstitusjoner og redusere basisstøtten.

Et annet aspekt de var opptatt av var stipendordningen. Vi har i dag en situasjon hvor studenter lever under fattigdomsgrensen. En regner med at den generelle lønnsveksten for neste år vil være på over 3%, veksten i stipendet er på 1.6%. Kjøpekraften til studentene er ikke blitt styrket de siste ti-tjue årene! Dette medfører en situasjon der studenter ofte blir tvunget til å arbeide mye mer ved siden av studiene, som igjen kan gå ut over karakterene. Det er rett og slett slik at de med mindre penger og ikke rike foreldre blir tvunget til å arbeide istedet for å kunne konsentrere seg fulltid om studiene. Dette mener jeg er helt feil, og regjeringen skaper slik et stort klasseskille i samfunnet! Hele poenget med stipend var jo at alle skulle få mulighet til å studere, ikke at noen skal få mulighet til å kun studere deltid og jobbe resten. Det totale lån og stipend MÅ økes slik at studenter faktisk har en reell mulighet til å studere fulltid!

Samtidig er det slik i dag at på sommeren går det flere måneder uten en krones utbetaling. Den siste er 15. mai, mens flere av oss opplevde å ha eksamener langt utover juni! Da står vi der med forfallen husleie, mobilregning, kollektivtransportkort/bil og eksamensoppkjøring, og med en økonomisk situasjon som tvinger oss til å arbeide og tjene penger fremfor å faktisk konsentrere oss om eksamen. Slik skal det ikke være. Den tidligere kunnskapsministeren gikk ut og erklærte seg personlig garantist for 11 mnd studiestøtte, regjeringen lovte det samme. Så hvorfor er ikke dette realisert i budsjettet?`

NHO kom også med flere gode poenger i forhold til lærlingeordningen. De ser, i likhet med FrP, at flere står uten lærlingeplass og at en trenger tilrettelegge bedre for at bedrifter kan ta inn flere lærlinger. Her fikk vi mange gode innspill og forslag som jeg skal se videre på! :)

2 kommentarer:

 1. Er veldig enig i det du skriver om studielånet fra lånekassen. Jeg er selv student i Trondheim og betaler 3000 kroner i husleie. Da har jeg igjen 3500 kroner til resten av måneden, og det blir veldig lite igjen av dette.

  Vurderer sterkt å få meg en jobb til nyåret, men er redd at det kommer til å gå ut over studiene.

  Så du må stå på i denne saken! :)

  SvarSlett
 2. Ja dette med studielån er et hett tema, og det med god grunn! Jeg var selv student i fjor og bodde i en leilighet som kostet 6000 i husleie! Jeg kom derfor i den situasjonen at mine foreldre måtte hjelpe meg med den, en situasjon jeg sterkt mislikte og mener er problematisk. Jeg hadde selv 3000 å leve for, som skulle gå til treningsabbonement, kollektivtransport, mat, drikke, sosiale aktiviteter og hjemreiser. Ikke mye med andre ord.

  Denne situasjonen gjorde at jeg måtte jobbe ved siden av. Heldig som jeg var satt jeg på fylkestinget, noe som bidro økonomisk. Samtidig arbeidet jeg i eventbyrå. Det jeg så blant mine medstudenter er at flere må arbeide mye mer enn en egentlig har kapasitet, overskudd og tid til bare for å overleve, og havner slik i en situasjon hvor det kan gå ut over studiene. Når en går høyere utdanning er det jo fordi det er et yrke en vil lære seg! Da er det ikke nok å bare lese og pugge til eksamen, en må kunne og forstå faget. Det krever jevn lesing og jobbing, noe mye jobb ved siden av kan ødelegge. Slik får samfunnet studenter med dårligere karakterer og kunnskap i fagene, enn hvis en faktisk la til rette for fulltidsstudenter.

  Stipend er viktig! Jeg må innrømme jeg blir provosert når jeg hører eldre snakke om at ungdommen bare syter og at vi har det så godt og får så mye penger. Vi lever under fattigdomsgrensa og kjøpekraften blir betydelig svekket fra år til år. Det er ikke holdbart mener jeg.

  En investering i utdanning og studenter er en investering i fremtiden til samfunnet, derfor kan vi ikke la være!

  SvarSlett