søndag 22. november 2009

Avgift på biodisel

I vår la Kristin Halvorsen og SV frem et forslag på å innføre avgift på biodisel. Nå protesterer partiet mot eget forslag. Argumentet for innføringen et halvt år siden var at også biler på biodisel slet på veier, argumentet nå er at ikke all biodisel er miljøvennlig.

Må si det er et spennende Storting vi har. Ikke bare har vi en posisjon, regjeringen, og en opposisjon, men også innad i regjeringen har vi en opposisjon som protesterer og skriker opp mot egne forslag og vedtak. Spennende!

Dette viser jo også hvordan demokratiet fungerer. Selv om et flertall på stortinget er mot avgiften, kan det se ut til at den blir innført likevel. Fordi Arbeiderpartiet vil. En interessant betraktning å ta med seg. Parlamentarismen av 1884 la til grunn at det folkevalgte organet, Stortinget, skulle ha den lovgivende makt. Regjeringen har kun den utøvende. Likevel har vi nå en situasjon hvor regjeringen overstyrer stortinget - folket. Torsdag skal avstemmingen over innføringen av avgiften skje. Det blir spennende å se hva som skjer; enten om SV bryter med egne oppfatninger og politiske standpunkt og stemmer for innføringen(som jo ikke vil være overraskende når en ser på deres tidligere historie for politiske saker i regjeringen), eller om de velger å stemme for egen overbevisning og gå mot forslaget. Det sistnevnte vil da føre til et enorm nederlag for Arbeiderpartiet, hvorav makten Stoltenberg og Skjøtt-Pedersen opplever at de har vil svikte. Gleder meg til torsdag!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar