mandag 16. november 2009

Nedleggelser av skoler

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=598983

101 skoler er blitt lagt ned under regjeringens periode. Ofte kommer nedleggelser av grendeskoler som følge av en dårlig kommuneøkonomi. I år var det første gang et samlet kommune-Norge hadde netto driftsunderskudd, og verre skal det bli. Kommunene sultefores, samtidig som vi har en regjering som bruker overføringer til kommune som fanesak. En dårlig kommuneøkonomi fører med dagens system til nedskjæringer i to områder; eldreomsorg og skole. To områder som etter min mening kanskje er de viktigste i vårt samfunn.

Grendeskoler er jeg positiv til. Barn begynner på skolen allerede som 6-åringer, og fortjener å ha et skoletilbud ikke langt fra hjemmet. Dette for å slippe for lang skolevei, og heller bruke mer tid på skolebenken enn på bussen frem og tilbake. Likevel må en huske å bringe læringsutbytte og kompetanse inn i debatten; nemlig om det er nok elever til å opprettholde et tilfredsstillende kompetansenivå på skolen.

Problematikken rundt nedleggelser er komplisert, men en løsning en hører om flere steder er at foreldrene selv ønsker gå sammen og drive skolen videre i de tilfellene kommunen ser seg nødt til å legge ned. Dette mener vi i FrP er et utrolig positivt utfall! Slik får foreldrene opprettholdt et godt skoletilbud i nærmiljøet til barna, samt sørget for en god undervisning tilpasset sine barn! Dessverre er det slik i dag, som på flere andre områder, at ideologi går foran fornuft for enkelte partier (*host* regjeringen) og de ønsker stanse disse konstellasjonene. Disse foreldrene er jo private, og bare ordet "privat" kan jo skremme livet av enhver hardbarket sosialist. Jeg mener det viktigste er å opprettholde et godt skoletilbud, og om foreldrene synes at å drive en nærmiljøskole videre er fornuftig - ja da tror også jeg det! Selvfølgelig skal det stille skrav til både innhold og kompetanse, men åpningen må være der!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar