tirsdag 3. november 2009

Regjeringens løftebrudd for politiet

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588153
Nok et løftebrudd fra regjeringen. Det verste er nesten ikke at de ikke oppfyller lovnadene, det hadde få av oss forventet. Men at de i etterkant enten nekter for at de hadde lovt det, skylder på Bondevikregjeringen for at det ikke har skjedd eller regelrett omgår sannheten ved å si at løftet er oppfylt likevel!

Satsing på politi er viktig for å sikre enkeltmenneskets frihet og kan derfor ikke fortsette å neglisjeres slik det gjøres i dag! Jeg har tidligere i denne bloggen tatt opp problematikken rundt blant annet voldtekt. Flere voldtektssaker henlegges i dag av den grunn at politiet ikke har nok ressurser til å etterforske det. Politiets økonomiske krise har ført til at flere lensmannskontor skal legges ned! Vi har flere mindre steder i mitt fylke hvor de risikerer miste hele politistyrken som er på stedet, hvor den nærmeste ligger en halvtime kjøretur, to bomstasjoner og en fergetur unna. En risikerer å få situasjoner der redde gutter eller jenter ringer politiet og ber om assistanse fordi de befinner seg i en farlig situasjon og får beskjed av politiket at "be voldtektsmannen din vente i en time så er vi der". Det er helt ufattelig. Dette samtidig som at de kontorene som faktisk får fortsette ikke har tilstrekkelige midler til å gjøre jobben sin. Saker henlegges og stadig mottar de anrop, spesielt i helgene, som de ikke kan rykke ut på fordi de er for få på jobb.


Flere undersøkelser viser at synlighet fra politiet forebygger og reduserer kriminalitet. Sagt på en meget enkel måte; du voldtar ikke ei jente når politiet står og ser på ti meter unna. Synlighet hjelper. For å klare dette må en rett og slett ansette flere politifolk, noe regjeringen faktisk tok til orde for. Når da antall stillinger er blitt redusert med 200 under deres regjeringsperiode kan en begynne å undre. Men regjeringen holder motet oppe:
"I statsbudsjettet skriver Storberget at regjeringen, i tråd med Soria Moria-erklæringen har styrket bemanningen i norsk politi med 634 årsverk fra 2006 til 2009.SSB knuser nå disse tallene og viser at antallet årsverk i politiet totalt bare øker med 15 årsverk, til 12 244 årsverk totalt."

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar