tirsdag 24. november 2009

Møte med ANSA

Nå klokken 9 skal vi som sitter i KUF-komiteen for Fremskrittspartiet ha et møte med ANSA, Studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet. (http://www.ansa.no/) Det er mye i forbindelse med budsjettet, da de tidligere har pekt på en underfinansiering fra regjeringens side. Jeg mener at å sørge for et godt tilbud og en mulighet for norske studenter for å kunne ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet er en viktig prioritering. Og det av flere årsaker. For det første vil det gi våre studenter og fremtidige arbeidskraft en mer internasjonal kompetanse. For det andre er det flere utdanninger som ikke tilbys i Norge som en må til utlandet for å ta. For det tredje er det mer økonomisk gunstig at studenter tar hele eller deler av utdanningen ute.
Samtidig ser en nå at prognosene til Regjeringen for antall nye studenter (som nesten samtlige forskningsmiljø har sagt er ukorrekt) er meget høyt. Selv om disse tallene nok er litt for overambisiøse vet en at antall studenter vil øke betraktelig i de kommende årene. Universitet og høyskoler har i dag ikke kapasitet eller finansiering til å ta i mot denne gruppen. Å bedre tilrettelegge for studier i utlandet vil kunne lette litt på dette.

Gleder meg i alle fall til møtet, blir interessant å høre mer om deres betraktninger på det fremlagte budsjettet, samt hvordan en kan forbedre dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar