tirsdag 3. november 2009

Lærerevaluering

Fremskrittspartiet mener at lærerevaluering er nødvendig og en selvfølge. Elevene må få mulighet til å vurdere både undervisningen og læreren. Dette er viktig for å styrke elevenes rettigheter og for å tilrettelegge undervisningen. Samtidig er det viktig i forhold til lærerens egen- og videreutvikling. Gode lærere skal motiveres til å bli enda bedre. Dårlige lærere må skjerpe seg. Utdanningen danner grunnlaget for elevens fremtid, og vi må ikke være redd for å sørge for at denne er best mulig!

Les linken der Halvorsen snakker positivt om en slik ordning_
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=582520
Betyr dette at regjeringen endelig kommer til å stemme for FrPs forslag om å innføre lærerevaluering i skolen? Jeg må innrømme at jeg får delte følelser under utspillene til Halvorsen. På en måte blir jeg utrolig positivt overrasket og glad fordi hun tar til orde for og snakker positivt om flere av de forslagene og tiltakene vi har kjempet for, fremmet og tapt i flere år. Fordi det betyr at dette kanskje vil føre til en endring. Samtidig får jeg også en litt bitter smak i munnen, da jeg er usikker på om dette virkelig stemmer. Usikker på om dette bare er spill for galleriet, uttale av fine ord og falske forhåpninger - og at de enda ikke kommer til å stemme for disse forslagene? Jeg er usikker...

Men jeg skal forsøke å tro Halvorsen når hun nå tar til orde for å legge om hele regjeringens tidligere skolepolitikk og heller føre FrPs skolepolitikk på viktige områder som blant annet lærerevaluering her. Jeg tror på at hun ønsker å gjøre skolen bedre, regjeringen har bare misforstått hvordan en skal gjøre det til nå. Det gjenstår å se, men å håpe er lov :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar