torsdag 12. november 2009

Disiplin i skolen

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3368050.ece

Byråden Torger Ødegaard tar til orde for å gjeninnføre respekten for læreren. Virkelig på tide, velkommen skal det være! Det er på tide å gjenreise lærerens autoritet i klasserommet. Bråk og uro er et enormt problem i den norske skolen, og ødelegger mye av elevenes læring. Et viktig virkemiddel i kampen for å forebygge og forhindre det er nettopp gjennom læreren. Lærerne i dag må lære seg hvordan en oppnår autoritet og respekt fra elevene. Dette er viktig å implementere i lærerutdanningen, blant annet med fag som klasseledelse!

Jeg tror også ro og disiplin i klasserommet kan være med på å forebygge mobbing blant elevene. Samholdet mellom elevene blir godt og en har gjensidig tillit for voksenpersonen i undervisningssituasjonen. Samtidig vil en god klasselederer være klar og tydelig i kampen mot mobbing, ikke være redd for å ta tak i mobbeproblem i klassen og slå hardt ned på tilfeller om de oppstår. En viktig voksenperson som er tydelig i dette spørsmålet bidrar også til at elevenes holdning overfor hverandre og temaet mobbing blir klargjort!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar