torsdag 19. november 2009

1. utkast til budsjett

Nå har jeg skrevet og meldt inn alle FrPs merknader til budsjettet. Dette er 1. utkastet hvor alle skal melde inn sine merknader i forhold til de fellesmerknader ordførerene har meldt inn. Disse skal vi gå gjennom på dagens komitémøte slik at hvert parti kan melde fra i fellesskap hvilke fellesmerknader en eventuelt ønsker melde seg ut av, og hvor en senere ønsker å komme med ytterligere merknader fra eget parti. Er en omfattende og krevende prosess dette med budsjettet, mye å få oversikt over! Men merker nå at jo flere ganger jeg leser over budsjettet, jo flere merknader jeg skriver og jo mer jeg vrir hjernen min i arbeidet med å implementere og synliggjøre vår politikk på best mulig måte - jo mer får en også oversikt. Er virkelig fantastisk og merkverdig at budsjettarbeid er så interessant og spennende, hadde jeg aldri forestilt meg!

Håper også at en på komitémøte kan få regjeringen til å se fornuften i flere av de verbalforslagene vi stiller, samt bevilgningsforslager i vårt budsjett, og kanskje få samlet støtte for noen av forslagene. Det hadde vært fantastisk!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar