torsdag 10. september 2009

Bare 3 av 10 tror på hjelp fra politiet

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=580084
Regjeringen har sviktet totalt når det gjelder satsning på politi. Året har vært preget av streik, underbudsjettering og usikkerhet for folket. Volden og kriminaliteten øker, oppklaringsprosenten faller og organisert kriminalitet er i fremvekst. Samtidig har vi en justisminister som skryter over å ha fjernet soningskøene (fordi han slapp ut de kriminelle) og over å ha bygget verdens beste luksushotell (som er i bedre stand enn alle eldre- og sykehjemmene i Norge til sammen). Dette kan ikke lengre fortsette! Jeg aksepterer ikke at vi jenter i dette landet må gå livredde hjem fra fest i frykt for å bli voerfalt, eller at flere gutter er redde for å gå alene på byen i frykt for å bli banket. Eller at en risikerer å bli utsatt for kriminelle handlinger, ringer politiet og ingen kommer...

Vi må øke bevilgningene til politiet betraktelig! Dagens situasjon er ikke holdbar, og folket kan ikke lengre finne seg i en så alvorlig underprioritering av politiet som skaper en slik situasjon! Vi må satse på flere politi, mer synlig politi og mer fokus på etterforskning og å få opp oppklaringsprosenten. Samtidig ser en jo situasjonen her i fylket. Ressursene er så lave at politiet nå må vurdere å legge ned flere lensmannskontor! Slik blir jo distriktene fristed for kriminelle, en situasjon jeg nekter å godta.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar