tirsdag 22. desember 2009

Uten vann, mat eller toalett i 19 timer

Jeg må innrømme at jeg finner det meget spesielt at politiet kan kaste en person på glattcelle uten mat, drikke eller mulighet for å gå på toalettet i 19 hele timer! Det fremkommer heldigvis av saken at det kom som en følge av en kommunikasjonssvikt i politiet, ikke at dette hadde blitt gjort med vilje. Men jeg stiller spørsmål med de eksisterende rutiner når noe slik faktisk har mulighet for å skje. Jeg har full forståelse for at det kan oppstå problemer i papirarbeid, at noen rutiner av og til svikter og at feil kan oppstå. Men dette er et direkte overgrep mot et individ, og er slik ikke kun en rutinesvikt, men en grov feil som gikk ut over et enkeltmenneske.
http://www.dagbladet.no/2009/12/22/nyheter/innenriks/politiet/varetekt/9634048/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar