torsdag 17. desember 2009

Anonym retting av prøver

Oppfordrer alle til å lese dagens VG, hvor vi i Fremskrittspartiet hat sak på anonym retting av prøver. I gårsdagens VG kom det nemlig frem at det til dels er store avvik mellom karakterene elevene får som standpunkt og på eksamen. Sistnevnte blir rettet av en ekstern sensor og de blir rettet anonymt. I lovverket står det at karakterene skal settes utelukkende etter de faglige prestasjonene eleven har, andre skjønnsmessige vurderinger ligger innbakt i orden og oppførselskarakteren. Likevel forteller avvikene oss at trynefaktor, eller "snillhetsgraden" til læreren, spiller inn på karakterene elevene får.

Jeg har forståelse for at det for en lærer kan være vanskelig å forholde seg helt anonym og objektiv i en undervisnings- og rettingssituasjon. Vi mennesker er bygget opp slik at vi lar våre subjektive meninger og holdninger farge våre handlinger. Jeg er helt sikker på at de fleste lærere har kompetanse nok og er opptatt av å gi konstruktive og rettferdige tilbakemeldinger og karakterer til elevene. Problemet blir når de, enten bevisst eller ubevisst, forskjellsbehandler elever på grunn av trynefaktor. Hvor godt en rett og slett liker personen, eller hvilken forforståelse en har av elevens kommende prestasjoner. Det kan være med på å farge den karakteren læreren gir. Jeg tror at anonym retting av prøver også er til fordel for lærerne, da det eliminerer den usikkerheten også de har til seg selv og egen retting.

Det er viktig for elevene å vite at karakteren en har fått er objektiv og korrekt. Elevene har rett til å vite at karakteren du har fått utelukkende er basert på dine faglige kunnskaper og prestasjoner, og ikke ha åpning for å spekulere på om læreren liker deg eller ikke. Det har elevene fortjent! Trynefaktor skal ikke spille en rolle under vurderingen av elevene!

Samtidig skaper denne forskjellen på "snille og slemme lærere" ulike konkurransefortrinn for elevene ved skolene. Er en klasse så uheldig å ha en lærer som er streng på karakterene kan det være vanskeligere for dem å oppnå godt nok karaktersnitt for å komme inn på den vgs-skolen eller høgskolen de ønsker inn på senere. Konkurransesituasjonen mellom elever for å komme inn på studier blir forskjøvet når lærere på ulike skoler setter karakterer på ulike grunnlag. Jeg tror at en anonymisering av prøver også vil gjøre det enklere for læreren å sette karakterer utelukkende på bakgrunn av faglig kunnskap, noe som også vil minske noe av forskjellene på lærere som er "snille eller strenge" med karakterene.

Rent administrativt trenger ikke en anonym retting av prøver være vanskelig. Jeg hadde selv anonym retting i et av fagene mine på Romsdal vgs, naturfag. Her sendte læreren ut en liste med nr hvor vi skrev navnene våre bak et tall, ulikt for hver gang, og skrev kun det nummeret på vår prøvebesvarelse. Arket ble oppbevart utilgjengelig for læreren til dagen prøvene skulle deles ut, først da ble tallene og elevene koblet sammen. Det skapte en trygghet for begge parter. Både for læreren som da med sikkerhet kunne vite at karakterene utelukkende var satt etter faglig prestasjon, og for oss elever som var sikker på at tilbakemeldingene og karakterene vi fikk var objektive. En enkel, smart og ekstremt rettferdig måte å gjøre det på.

1 kommentar:

  1. Det må jo være positivt med en ordning om å rette prøver slik de gjør når en tar eksamen som privatist. Det kan være lett for enkelte lærere å bli "kompis" med elever og dermed favorisere. Så en ordning om anonyme prøver eksamener er en kjempegod ide.

    SvarSlett