onsdag 9. desember 2009

Fagdebatten

I dag er det den store fagdebatten for oss i kirke, utdannings- og forskningskomiteen. Gleder meg veldig, da blir en spennende dag med mange utfordringer. Fagdebatten går ut på at alle fagkomiteene skal ha debatt i Stortingssalen vedrørende de budsjettrammer som ligger under deres ansvarsområde. Dette foregår hele denne uken og neste, og i dag er det KUF og utenriks som skal diskutere sine budsjetter. Jeg skal holde et ti minutters innlegg, som blir mitt første på den lengden! Ellers er det å ta replikker på de andre, svare på andres påstander og utfordre kunnskapsministeren på de områder i budsjettet jeg mener er feil. I mitt innlegg skal jeg først gå inn på det prinsippielle med fritt skolevalg og valgfrihet innenfor skolesektoren, en av kjernesakene til Fremskrittspartiet; nemlig økonomisk likestilling av offentlige og private skoler (går til angrep på regjeringens politikk hvor kun de rike, som Stoltenberg selv, kan betale seg inn på privatskoler, mens alle andre må nøye seg med å bli plassert på den nærmeste, offentlige skolen). Videre skal jeg gå inn på foreldre og elevers rett til å bestemme selv må styrkes, mer praksis inn i skolen, tilpasset opplæring, kampen mot mobbing og frafall i vgs og mindre teori på yrkesfag. Dette er saker som er viktige for Fremskrittspartiet, da det er saker som vil ivareta hver elev mye bedre enn i dag og vil sørge for at elever og foreldre får større bestemmelsesrett over egen skolehverdag. Jeg kan legge ut manuset for talen her etterpå :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar