onsdag 9. desember 2009

Skolen svikter de sterke elevene

Hvert fjerne år gjennomføres noe som kalles TIMSS-undersøkelsen. Det er et internasjonalt forskningsprosjekt om matematikk og naturfag i grunnskolen som gjennomføres i mange land. Den undersøkler og sammenlikner kompetansen til elever som har valgt fordypning i matematikk og fysikk siste år i videregående opplæring.

Den nyeste undersøkelsen viste at matematikkunnskapene til norske elever er stadig fallende. Til tross for at regjeringen har lovet å satse på skolen, konkluderer rapporten med at elever med fordypning i matematikk og fysikk gjør det dårligere nå enn på 90-tallet.

Mye av grunnen til dette er at vi ikke har lykkes med å gi de flinke elevene, som blant annet ønsker å satse på realfag, nok utfordringer. Jeg mener mentaliteten i det norske samfunnet er litt av grunnen, da vi virker livredde for å fremheve de som er flinke! I dag er det viktigst at alle skal være like, ingen skal være flinkere enn andre.

Samtidig ser vi at det er stikk motsatt i idretten. Her er det helt ok å dyrke frem talentene. De taes tak i fra tidlig alder, sendes på egne treningsleire, settes på toppede lag og blir utfordret for å nå sitt fulle potensial. Ingen stopper fotballspilleren på laget som er bedre enn de andre, ber han sitte på benken et par kamper, kanskje trene litt mindre på skuddene slik at han ikke skal være så mye bedre enn de andre. Nei her ønsker vi gi barna muligheten til å bli så god som de kan bli. Så hvorfor er det helt motsatt i skolen?

Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av at alle skal få nå sitt fulle potensial. Alle elever er flinke på noe, og alle har krav på tilrettelagt undervisning. Undersøkelser fra 2007 og 2008 viste at 25% av elevmassen i den norske skolen trenger tilrettelagt undervisning, 7% får det! Den viktigste loven for skolebarn er Opplæringsloven, elevers "arbeidsmiljølov". Men denne loven bryter skoler hver eneste dag - og det får aldri konsekvenser.

Alle har krav på tilrettelagt undervisning, også de flinke elevene! Vi må ha mer faglig differensiering slik at de faglige sterke elevene får ekstra utfordringer, og slik at de faglig svake elevene kan få ekstra hjelp og annen type tilnærming til stoffet.

Jeg mener det er på tide å innse at den naive likhetstankegangen til den sosisalistiske skolen er spilt falitt, den er over og forbi. Vi er ikke like - vi er unike!

2 kommentarer:

  1. Her kan jeg kun følge opp med ett ord: Amen.

    I dag ødelegger likhetstankegangen våre talenter i hopetall, og dyrker frem det middelmådige.

    SvarSlett
  2. Dette var flott å lese. Jeg er lærerstudent og har selv fire veldig "skoleflinke" barn. Det er en stor utfordring å få lærerne til å legge ned litt ekstra tid på å tilrettelegge med oppgaver o.l. som er tilpasset deres nivå. Dette på tross av at vi flere ganger har etterspurt det og sagt at vi kan undervise barna om det er nye ting som de ikke har tid til å gå gjennom med dem. Min erfaring er også at de oppgavene de får er egentlig ikke så mye vanskeligere, bare mer tidkrevende. Det blir bare kjedelig og de blir skolelei allerede på mellomtrinnet. Fortsett å stå på for at også de skoleflinke skal få utfordringer :)

    SvarSlett