tirsdag 8. desember 2009

Går bort fra gradering av karakterer

http://www.udir.no/Artikler/_Vurdering/Karaktersetting-i-underveisvurdering

Utdanningsdirektoratet har nå varslet at det ikke skal kunne gies 5+, 5/4 osv i vurderinger, men kun hele tall. Dette har vært reglene for vitnemålskarakterer lenge og er således ingen forandring. Jeg har full forståelse for, og mener det er fornuftig, å kun ha hele karakterer på vitnemålet.
Samtidig kommer det frem av udir at dette også skal gjelde enkeltprøver. Det mener jeg er feil. Enkeltprøver er veiledende og gode pekepinner for elever for hvordan en ligger ann i løpet av året. En ser om en til stadighet får svake eller sterke karakterer, og slik også hvordan en ligger ann i forhold til standpunktkarakteren. Om karakteren er svak vet en at en må prestere bedre på neste prøve for å opprettholde karakteren til standpunktet. Jeg vet at for meg var dette viktige indikatorer underveis for å vite hvordan jeg lå ann i de enkelte fagene.
Da er det også viktig at læreren grunngir ( i de fagene dette er naturlig, som for eksempel norsk) hvorfor karakteren er svak/sterk slik at en kan forbedre dette til neste gang. Ved å "utvide" karakterskalaen til å også inkludere lærerens signal om hvor god karakteren er, ved - eller +, kan læreren gi en mer konkret tilbakemelding på elevens prestasjoner.


2 kommentarer:

  1. Jeg er enig med deg:-)

    SvarSlett
  2. Kom over dette innlegget da jeg lette etter bilden ang karakterer og slikt, og måtte da sette meg ned for å lese innlegget.

    Er ganske så enig med deg. Da jeg gikk på videregående, fikk jeg som regel enten + eller - når karakterer kom tilbake ang prøver og innleveringer, men jeg fikk aldri grundige tilbakemeldinger på det som var feil og kunne gjort annerledes. Så at det er kun hele karakterer som skal settes, er jeg ganske enig i.

    SvarSlett