torsdag 17. desember 2009

Gradering av karakterene

Det kom i dag pressemelding fra kunnskapsdepartementet at endringen om å fjerne lærernes mulighet til å gi + og - på karakterer skal gjøres om (se http://www.udir.no/)

Det er gode nyheter for landets elever! Forslaget om å fjerne denne muligheten kom som et sjokk på de fleste av oss, og var i det hele tatt et tåpelig forslag som egentlig skulle tre i kraft neste år. Spørsmålet i denne saken er frem har bestemt hva, og hvem sørget for å reversere dette? Endringen var ikke oppe i Stortinget, og nå flagger jo kunnskapsministeren om at dette ikke skal gjøres likevel. Men hvem var det som kom på endringen fra begynnelsen av, hvem igangsatte initiativet med å fjerne graderingen av karakterene? Var det et forslag fra kunnskapsministeren og regjeringen som de håpet skulle forbigå i stillhet, eller var det utdanningsdirektoratet som selv igangsatte denne endringen uten å ha politisk flertall eller ønske om det?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar