onsdag 21. oktober 2009

Skriftlig spørsmål

I går sendte jeg mitt første skriftlige spørsmål. Det var rettet til ny kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Jeg satte i dette fokus på den situasjonen som skjedde i mitt hjemfylke, i Haram kommune, hvor en elev gikk til fysisk angrep på en lærer, hvor jeg deretter spør hvilke tiltak regjeringen ønsker å gjøre fremover for å unngå liknende hendelser. Som begrunnelse for mitt spørsmål valgte jeg å sette fokus på de utfordringene vi har i norsk skole med bråk og uro, samt hvordan effekt dette har på læringsmiljøet til elevene. Videre trakk jeg frem Finlands ordning med
"Multi diciplinary teams" og hvordan dette fungerer, samt hva vi i Fremskrittspartiet ønsker å gjøre med utfordringen. Håper jeg får et fornuftig og ikke minst konkret svar på hva regjeringen faktisk ønsker å gjøre! Føler dessverre de er veldig flinke på fine ord og formuleringer, mens det sjeldent kommer konkrete tiltak og handlinger. Men antar at når en stiller slike spørsmål må statsråden komme med konkrete svar også! Gleder meg i alle fall til svaret kommer, innen en uke, for å se hva de tenker. Krysser fingrene for at svaret er godt, at de erkjenner utfordringen den norske skolen har i dag og blir med på våre tiltak. Slike saker føler jeg bør løftes over partipolitikk, det er viktigere enn som så. Så selv om det er FrP som fremmer de gode forslagene synes jeg det er feil at de stemmer mot det bare fordi det er oss. En bør ikke være smålig, en bør finne tiltak som virker og stille seg sammen om disse!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar