fredag 30. oktober 2009

Omskjæring av gutter

http://www.auraavis.no/lokale_nyheter/article4674494.ece

Det har vært stor debatt rundt omskjæring. Fokuset har ligget på minoritetskvinner som er blitt utsatt for denne groteske lemlestingen. Jeg har også selv vært engasjert i temaet, og jeg mener det er et tema som på ny må bringes opp til diskusjon. Vi må tørre ta opp "skyggesidene" av vårt samfunn og løfte de negative handlingene og sakene som skjer. Det kan virke som en er redd for å virke negativ mot innvandrergrupper og bli stigmatisert og at en derfor lar være å ta opp problemstillinger som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og æresdrap. Det kommer ikke jeg til å gjøre. Jeg har fått kjeft før og kommer nok til å få det igjen. Det vil ikke hindre meg i å ta opp slike saker og tilfeller, noen må gjøre det! Å utfordre samfunnets kodeks og allmenne oppfatning er bestandig skummelt. Verre blir det når en forsøker legge fokus på slike saker flere bare prøver lukke øynene for og glemme at eksisterer.

Men en sak jeg ikke har snakket mye om, og som jeg må ta selvkritikk på, er omskjæring av gutter. Om dere klikker på linken over (prøvd å lage en link nå, håper det fungerer) ser dere en sak omtalt i Aura Avis hvor to gutter ble lemlestet av foreldrene og de ble frikjent. "Ifølge foreldrene ønsket også guttene selv å bli omskjært." Les saken og tenk over det, hvem i den rettsaken ville dere satt lit til?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar