søndag 28. juni 2009

Løftebrudd fra regjeringen

Vet ikke om dere har sett denne, men anbefaler dere å gå inn og kikke:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=576547
Meget interessant lesning! VG har laget en oversikt over alle de løftene regjeringen kom med før sist stortingsvalg, og hvor mange av disse de ikke har holdt. Skuffende, men ikke overraskende nok, er det hele 88 løftebrudd!

Et løfte som for meg er et ganske så alvorlig brudd er avskaffingen av fattigdom. Dette var en sak Kristin Halvorsen og SV flagget meget høyt i valgkampen som en av deres viktigste saker. Så hva har de gjort? Hvilke virkemidler har de satt i gang og tatt i bruk for å oppnå målet? Det er virkelig skuffende å se regjeringens totale mangel på innsats og resultater på dette feltet, og det eneste virkemiddelet jeg kan se de har nevnt i denne sammenhengen er å øke sosialtrygden. I og for seg et lurt trekk da en heving av denne automatisk hever inntekten til alle de uten arbeid. Men dette er jo ingen langvarig strategi, da staten ikke bare kan begynne å pøse ut masse penger til alle fordi de papiret ikke ønsker fattigdom! En må få folket ut i arbeid, tilrettelegge næringslivet slik at flest mulig kan delta, skape incentiver som gjør at det lønner seg å arbeide fremfor å gå hjemme. Vi kan ikke ha det sånn at en sitter igjen med mere penger om en sitter på sofaen hele dagen og mottar penger fra staten, enn om en arbeider i lavtlønnede yrker. Det skal alltid lønne seg å jobbe, slik at flere går ut i jobb og samfunnet vil få mindre fattigdom. Problemstillingen er selvsagt mer sammensatt og kompleks, men dette er virkelig et viktig område å ta tak i når det gjelder temaet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar