fredag 30. oktober 2009

X-faktor og halloween

Nå sitter jeg hjemme i Molde og venter på at mamma skal komme hjem fra bestemor. Skal en kvikk tur innom Kiwi for å se om det er igjen flere krydderbiffer(ukens helgetilbud, løp og kjøp!) og så ta flyet nedover igjen til Oslo. Tonje er ikke ferdig på kurset før ni, så rekker hjemom og ta en kvikk overhaling av leiligheten med støvsuger og vaskeklut før hun kommer. X-faktor er jo også i dag, noe jeg bestandig gleder meg til. La merke til at det er litt agurk-tid-tendenser for tiden, da VG i dag hadde oppslag om at jeg liknet en av deltakerne, Pernille, og Katarina Flatland.
http://www.vg.no/rampelys/artikkel.php?artid=584475
Men det er jo søte jenter, så tar det som et kompliment!

Ellers er det jo Halloween i morgen. Siden jeg bor i blokk antar jeg at jeg slipper unna med å ikke kjøpe inn noe ekstra smågodt for å gi til små djelver, engler eller vampyrer. Skal faktisk på elgmiddag lørdag, og ser for meg at kan bli en skummel affære å skulle gå hjem lørdagskvelden omgitt av utkledde skremmende mennesker. Tør banne på at er flere med "skrik" maske som kommer hoppende foran oss uskyldige forbipasserende! Det verste er at selv om jeg er forberedt på det blir jeg nok like redd. Tror kanskje jeg skal benytte anledningen til å handle inn enorme mengder smågodt (er jo på tilbud til 6,90 flere steder nå) for å ha i tilfelle, for å så søndag bruke argumentet: "ja, men det må jo bli spist opp før det blir gammelt og hardt!"

Omskjæring av gutter

http://www.auraavis.no/lokale_nyheter/article4674494.ece

Det har vært stor debatt rundt omskjæring. Fokuset har ligget på minoritetskvinner som er blitt utsatt for denne groteske lemlestingen. Jeg har også selv vært engasjert i temaet, og jeg mener det er et tema som på ny må bringes opp til diskusjon. Vi må tørre ta opp "skyggesidene" av vårt samfunn og løfte de negative handlingene og sakene som skjer. Det kan virke som en er redd for å virke negativ mot innvandrergrupper og bli stigmatisert og at en derfor lar være å ta opp problemstillinger som kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og æresdrap. Det kommer ikke jeg til å gjøre. Jeg har fått kjeft før og kommer nok til å få det igjen. Det vil ikke hindre meg i å ta opp slike saker og tilfeller, noen må gjøre det! Å utfordre samfunnets kodeks og allmenne oppfatning er bestandig skummelt. Verre blir det når en forsøker legge fokus på slike saker flere bare prøver lukke øynene for og glemme at eksisterer.

Men en sak jeg ikke har snakket mye om, og som jeg må ta selvkritikk på, er omskjæring av gutter. Om dere klikker på linken over (prøvd å lage en link nå, håper det fungerer) ser dere en sak omtalt i Aura Avis hvor to gutter ble lemlestet av foreldrene og de ble frikjent. "Ifølge foreldrene ønsket også guttene selv å bli omskjært." Les saken og tenk over det, hvem i den rettsaken ville dere satt lit til?

torsdag 29. oktober 2009

Fredag i Molde

I ettermiddag tar jeg flyet opp til Molde. Klokken 09:00 i morgen tidlig skal jeg nemlig i møte med rektor og avdelingsledere ved Romsdal videregående skole, hvor vi skal drøfte mobbing og frafall på videregående. Årsaken til at jeg forespurte dette møtet er flere grunner. For det første gikk jeg på denne skolen selv og har derfor en god dialog med ledelsen på skolen. For det andre er dette en stor skole med et stort elevtall og kun yrkesfag, noe som forsterker frafallsproblematikken da denne er størst på yrkesfag. Samtidig er rektoren på denne skolen selv personlig engasjert i blant annet mobbing, og jeg har veldig lyst til å høre hans perspektiv på saken, samt hvordan en systematisk har arbeidet for å forhindre dette på Romsdal.

Etterpå skal jeg i møte med Triangel AS, en bedrift her i Molde. De feirer 25 år i morgen, og jeg skal i den forbindelse holde et foredrag om næringslivets behov for kompetanse. Tittelen på foredraget var gitt på forhånd og inkluderte også med en tidsberegning frem mot 2012, men jeg har valgt å fokusere på problematikken som helhet, uten et avgrenset tidsperspektiv. Litt av grunnen er vel at med dagens regjering vil en ha en videreføring av dagens politikk, noe som gjør at problemene og utfordringene næringslivet har i dag vil være det samme i 2012. Derfor måtte jeg utvide foredraget til å gjelde "fremtiden". :) Gleder meg til å holde foredraget, det er mitt første som representant og blir spennende og utfordrende. Det er en svært interessant og viktig problemstilling jeg har fått, og gleder meg til å høre også deres perspektiv på problemstillingene jeg har valgt å skissere opp.

Etter foredraget tar jeg flyet ned igjen til Oslo. Min gode venninne Tonje går personlig trener kurs på Akademiet, og skal i den forbindelse bo med meg denne helgen. Gleder meg til å se henne =)

VGBlogg

Har jo en videoblogg på VGNett, som går ut på at jeg tidvis får utdelt et kamera med beskjed om når det skal hentes igjen. Så i mellomtiden skal jeg forsøke filme noe spennende som de kan redigere sammen til å bli noe som er verdt å se. Problemet mitt er vel at jeg sliter med å vite hva jeg skal fylle disse bloggene med? Er jo ikke særlig spennende å filme at jeg leser statsbudsjettet, skriver merknader, besvarer mail eller sjekker mediebildet? Nå kan jeg vel heller ikke skryte på meg å være i toppen blant landets komikere heller, så noe morsomme stunts og vitser fra min side er vel heller usannsynlig. De få gangene jeg faktisk prøver på noe "uvanlig" blir det hele mer dumt enn morsomt, og jeg risikerer heller å få den samme effekten som jente-klisjè-amerikanske komediefilmer hvor en vrir seg rødmende i stolen av skamfullhet..

onsdag 28. oktober 2009

Voldtekt og straff


http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=582271

Jenta var 15 år. Hun ble gruppevoldtatt av fire menn. Hun ble slått, truet og tvunget til å utføre seksuelle handlinger. En av mennene gikk fri, de andre fikk henholdsvis 10 og 15 måneders fengsel. Om noen skulle sette en prislapp på et menneskeliv ville dette være en klar indikasjon på samfunnets prisgivning. Jeg mener straffer viser samfunnets holdning til den kriminelle handlingen som begås, og ved å gi lave straffer i slike tilfeller viser en også en slags aksept for handlingen. Ut fra mitt syn er voldtekt noe av det groveste overtramp på et annet menneske en kan gjøre, en enorm krenkelse av individets selvstendighet, verdighet og egenart. Om strengere straffer virker avskrekkende på slike type voldsforbrytelser er omdiskutert. Likevel mener jeg at ivaretakelse av offeret i slike saker går foran. Beskyttelse og rettferdighet for mennesket som blir utsatt for slike handlinger er så utrolig viktig, både for den personen spesielt, og for holdningsdannelsen i samfunnet generelt. I dag vokser gutter og unge menn opp i et samfunn hvor voldtekt er en "mindre forbrytelse". Et samfunn som straffer de som kjører for fort like hardt som de som forgriper seg på en mindre årig. Et samfunn hvor hvis barnets far lurer unna penger på jobben da får strengere straff, enn hvis han lurer seg inn på barnerommet ditt på kveldene.. Ja det er satt på spissen, men det skisserer også hvilket type samfunn vi er på god vei inn i. Og det er en realitet jeg egentlig ville ha lukket øynene for, og som smerter meg.

Vold mot lærer

>


Enda en episode med vold i skolen. Nok et eksempel på hvordan skolen svikter når det gjelder å følge opp, ta vare på og gi nødvendig ekstrahjelp til elever som sliter med atferdsproblemer, aggresjon eller annet. Nok et eksempel på at vi har ventet for lenge med handling. Vi må begynne å ta inn over oss at ikke alle er like, ikke alle passer inn i a4 strukturen skolen legger opp til. Noen trenger mer støtte og oppfølging, noen trenger ekstra kompetent fagpersonell til å følge opp. Det er rett og slett dårlig gjort mot elever med atferdsproblem å ikke tilby dem noe forsterket tilbud, da vi på denne måten sørger for å holde de nede og utenfor! Vi må slutte å tenke i bås og kun se de tradisjonelle løsningene. Vi må tørre å tenke nytt også, utfordre de "vedtatte sannheter" (som geosentrismen en gang var) og faktisk se problemet for hva det er og finne løsningen. Jeg tror ikke løsningen er å stue alle elever sammen og gi en type undervisning er veien og gå. Elevene er forskjellige med forskjellig utgangspunkt. Det vil ikke si at noen er dårligere enn andre, bare unike. Det må vi tørre akseptere, og på den måten også sørge for at hver unike elev får et opplegg og tilbud som passer den eleven.

tirsdag 27. oktober 2009

Nedleggelse av psykiatrisk

http://www.smp.no/article/20091027/NYHETER/214381579/1002

Vi har i dag en situasjon hvor landets helseforetak er underbudsjettert og psykiatrien står overfor enorme utfordringer. Vi har flere som ikke får den hjelpen de trenger og har krav på, ofte på grunn av manglende ressurser til de regionale helseforetakene. Dette mener jeg rett og slett er uverdig!

Influensavaksine

http://www.rbnett.no/article/20091027/NYHETER06/326255964/1085
Synes det er litt merkelig rekkefølge myndighetene kjører denne svineinfluensa-kampanjen. Det å først skape hysteri rundt sykdommen og råde alle til å ta vaksinen, og det før vaksinen finnes tilgjengelig å ta for alle rundt om i kommunene! En opplever flere steder at folk, med god grunn, blir skremte av alt skriveriet fra mediene og myndighetene om hvor farlig denne sykdommen er. Vi har hatt flere dødsfall i landet. Alle rådes til å ta vaksine. Og samtidig er ikke denne distribuert rundt om i landet slik at folk faktisk kan ta den! En bør i alle fall sørge for at det er mulig å ta vaksinen før en skremmer livet av folk..

linker

Noen som vet hvordan jeg legger inn linker her slik at det bare er å trykke på de?
Ofte linker jeg her til aktuelle saker, men limer bare inn adressen, vært bedre om lagde direktelinker.

mandag 26. oktober 2009

Mobbing

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=575840

Jeg ble meget positivt overrasket den dagen jeg så avisoppslaget med Halvorsen som erklærte krig mot mobbing. Dessverre ble jeg skuffet da jeg leste saken og så at hun ikke ønsket komme med et eneste konkret forslag til tiltak mot mobbing. Det en dessverre ser i dette temaet er at en snakker i store og fine ord om at nå skal en få bukt med mobbing, mens ingenting blir gjort. Fine ord hører festtaler til, dette problemer krever tiltak! Som jeg påpekte til journalisten, som kanskje ikke kom like godt frem i artikkelen, fremmet Fremskrittspartiet senest i mai flere konkrete tiltak mot mobbing, hvorav samtlige ble nedstemt av regjeringen.

Jeg sa i intervjuet flere konkrete tiltak vi ønsker; som opprette et eget skoleombud – med fokus på mobbing, sørge for at det en holdningsendring i skolen både gjennom informasjonstiltak og samarbeid med hjemme, samt sørge for at det er mobberen som skal skifte skole i en sak, ikke mobbeofferet slik som ofte skjer i dag. Samtidig ønsker vi å gi ofre og deres foreldre mulighet til å ha en reell krav til erstatning fra skoleeier/kommunen i tilfeller hvor mobbing er funnet sted. Alle disse forslagene ble fremmet i mai, dessverre ble ingen vedtatt.

Kampen mot mobbing må starte i dag, og jeg er kjempeglad for at også Kristin Halvorsen ser problemet og ønsker å gjøre noe med det. Kjempebra! Vi i FrP kommer til å fremme de samme tiltakene mot mobbing også denne perioden, og etter disse uttalelsene håper jeg at også regjeringen denne gangen vil følge etter! =)

Omvendt skeptiker?

Ok, jeg skal innrømme at jeg sjeldent pleier kaste meg på hysteribølgene som florerer fra tid til annen når det kommer til sykdommer. Da fugleinfluensan var i vinden holdt jeg meg meget rolig og tenker ikke særlig over slike "pandemier" varslet av myndighetene. 1 million i Norge skulle visstnok bli smittet og flere tusen døde. Husker ikke om det faktisk endte med noen dødsfall i Norge, men hysteriet var vel neppe begrunnet. I lys av dette engasjerte jeg meg heller ikke særlig idet svineinfluensaen dukket opp. Hevet knapt et øyebryn over oversider på VG og Dagbladet over hvor mange som skulle bli smittet og dø denne gangen. Vaksinen skulle jeg i alle fall ikke ta...

Meen, etter nærmere ettertanke, og grunnet min nåværende form og situasjon, skal jeg innrømme at hysteriet begynner påvirke meg en smule.
http://www.vg.no/helse/svineinfluensa/artikkel.php?artid=575872
Her har jeg ligget i tre dager med høy feber, svimmelhet, hodepine og verkende nakke, samt tidvis hoste og heshet. Og må innrømme angsten kommer krypende. Nå kan det være dette kun er et resultat av at jeg nå er mentalt svak grunnet en hel dag tilbragt på sofaen mutters alene, kun akkompaniert med sjokolade og selvmedlidenhet, men likefullt kommer den krypende ut fra det mørkeste hjørnet der!

Men igjen, feberen er på vei ned, hodet en smule lettere og svimmelheten kun når jeg reiser meg. Hurra! I morgen er jeg nok frisk som en fisk igjen og tilbake på jobb! :) Men igjen.. det hele får meg til å undre, er det faktisk noe i disse skremselsbildene denne gangen? Er det ropt ulv så mange ganger tidligere at det nå, når det kanskje er reelt, er det mange skeptikere som meg som ikke reagerer? Hmm... hva tror dere, bør man ta vaksinen?

Artikkel om skole

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3338914.ece
Interessant artikkel om skolesystemet i Polen sammenliknet med Norge.

GRATULERER MOLDE!

http://www.rbnett.no/article/20091025/MFK01/152946877/1085

Må jo nevnes at Molde sikret sølvet i går!! Hurra, Norges beste fotballag er vi! Spesielt når en tenker på 5-0 seieren over Rosenborg som vi hadde på hjemmebane i cupen. Fantastisk :) Nå er det bare å glede seg til cupfinalen! :D

sjuk =(

Beklager at det ikke har kommet innlegg det siste dagene, men det kommer rett og slett av at jeg har ligget langflat hele helgen. Høy feber, hodepine, hoven og vond i nakken og, naturlig nok, meget slapp. Skal innrømme jeg mistenker en kraftig forkjølelse/liten influensa, så har derfor forsøkt å kun slappe av og prøve komme meg til hektene. Søndagskvelden måtte jeg ta flyet ned igjen til Oslo da jeg hadde bestilt denne fra før. Skal innrømme det var tøft å skulle vente på flyplass, sikkerhetskontroll, ta fly, gå til flytoget, finne bussen hjem osv når jeg synes det var tungt bare å stå oppreist :p Men jeg kom meg jo nedover til slutt, så her ligger jeg, klokken 11 på en mandag, på sofaen foran tven og prøver å få tiden til å gå... Har rett og slett ikke tålmodighet til å ligge slik, i alle fall ikke alene!

Men skal bli frisk nå, orker ikke være sjuk mer! Jeg er en av de som synes fryktelig synd på seg selv når jeg er syk :p Så nå ligger jeg i ullsokker, ullundertøy og under teppet (som jeg hiver av meg hvert kvarter fordi jeg plutselig holder på å dø av varme, for å så to minutter senere fryser i hjel) og har fylt bordet med godsaker. Cola, c-vitamintabletter, vitaminbjørner, sjokolade, appelsin og sitronsaft(uten utblanding!). Vidunderkur..? :)

onsdag 21. oktober 2009

Skriftlig spørsmål

I går sendte jeg mitt første skriftlige spørsmål. Det var rettet til ny kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Jeg satte i dette fokus på den situasjonen som skjedde i mitt hjemfylke, i Haram kommune, hvor en elev gikk til fysisk angrep på en lærer, hvor jeg deretter spør hvilke tiltak regjeringen ønsker å gjøre fremover for å unngå liknende hendelser. Som begrunnelse for mitt spørsmål valgte jeg å sette fokus på de utfordringene vi har i norsk skole med bråk og uro, samt hvordan effekt dette har på læringsmiljøet til elevene. Videre trakk jeg frem Finlands ordning med
"Multi diciplinary teams" og hvordan dette fungerer, samt hva vi i Fremskrittspartiet ønsker å gjøre med utfordringen. Håper jeg får et fornuftig og ikke minst konkret svar på hva regjeringen faktisk ønsker å gjøre! Føler dessverre de er veldig flinke på fine ord og formuleringer, mens det sjeldent kommer konkrete tiltak og handlinger. Men antar at når en stiller slike spørsmål må statsråden komme med konkrete svar også! Gleder meg i alle fall til svaret kommer, innen en uke, for å se hva de tenker. Krysser fingrene for at svaret er godt, at de erkjenner utfordringen den norske skolen har i dag og blir med på våre tiltak. Slike saker føler jeg bør løftes over partipolitikk, det er viktigere enn som så. Så selv om det er FrP som fremmer de gode forslagene synes jeg det er feil at de stemmer mot det bare fordi det er oss. En bør ikke være smålig, en bør finne tiltak som virker og stille seg sammen om disse!

Innsendelse av finansinnstillingen

I går kveld gjorde jeg ferdig mitt forslag til finansinnstillingen, da på mitt område. Vi har i fraksjonen hatt en god og klar arbeidsdeling, noe som har vært meget bra i budsjettprosessen. Jeg har vært så heldig å få lov til å sitte med grunnskoleopplæring og vgs på budsjettet, noe som har vært veldig interessant. En lærer utrolig mye av å arbeide med budsjettet, både om hva som gjøres, hvordan det gjøres og hvilke effekter tidligere metoder og forslag har ført til. Samt da selvfølgelig hvordan vår politikk vil forbedre alle felt :) Men jeg tror dette blir meget bra, er fantastisk å få muligheten til å sitte å justere på budsjettet og faktisk være med å utforme de prioriteringer en mener bør gjøres! Nå kan jeg jo ikke røpe for mye her, da det er rammebevilgningene som nå skal fastsettes, ikke den endelige disponeringen og omprioriteringene på budsjettforslaget. Men krysser fingrene for at rammene vi ønsker blir gitt slik at når vi i neste runde skal omdisponere midler har vi den summen som vi ønsker!

mandag 19. oktober 2009

Konstitueringsmøte

I dag er det første møte i komiteen, noe jeg ser veldig frem til! Har møtt mange av komitèmedlemmene allerede, men blir spennende å møte alle samtidig og se de jeg til nå ikke har møtt enda. Gleder meg til å se og hilse på de jeg skal arbeide tettest sammen med de neste fire årene. Er kun et formelt konstitueringsmøte i dag, men markerer for meg starten på det virkelige arbeidet!

Kjole til slottet

Skal i dag hente den nye kjolen jeg har kjøpt til middagen på slottet torsdagen. Er første gang i mitt liv jeg har kjøpt en "finkjole", føles for å være ærlig litt rart. Men fin er den! Har prøvd den to ganger nå, siste gangen i går. De skulle kun gjøre noen små justeringer til slik at den er klar for å hentes i dag. Heldigvis kan jeg bare bruke noen gamle sko jeg har fra før slik at jeg slipper kjøpe nye sko også. Kjenner jo at jeg gleder meg litt til middagen nå, er jo hele fem retter! Og er jo spesielt sted å spise middag på, ikke noe en opplever hver dag.

En fantastisk helg

Beklager at det igjen har vært litt stille fra min kant de siste dagene. Det har nemlig gått i ett den siste uken og har rett og slett ikke hatt tid til å skrive her inne!

Torsdagskvelden fløy jeg opp til Molde igjen, for å delta på et arrangement med Molde næringsforum fredagen. Dette var et meget spennende og informativt møte, hvor flere deler av næringslivet i Molde og Romsdalen presenterte seg. Deriblant Høgskolen i Molde, sykehuset, Theateret vårt, Jazzfestivalen, Romsdalsmuseet med flere. Sterkt i fokus var turistnæringen og hvordan en bedre skal tilrettelegge for en økning i dette i fremtiden. Glad for at jeg ble invitert til dette.

Lørdagen tok jeg første flyet ned til Oslo og møtte min aller aller beste venninne i Oslo, nemlig Cathrine. Jeg har ikke sett henne siden begynnelsen av august, da jeg har vært opptatt med valgkamp og ny jobb, mens hun flyttet til Kristiansand for å begynne studere på BI. Var så utrolig godt å se henne igjen, jeg har savnet henne utrolig mye. Hun er virkelig verdens mest fantastiske menneske og jeg kjenner jeg lyser opp når jeg ser henne :) Vi dro rett hjem til meg for å spise ferske rundstykker jeg hadde kjøpt med meg fra Fole Godt i Molde og slappet av foran tven. Senere på lørdagskvelden ble vi ni venninner (8 fra Molde) og to kamerater som satt med meg, kjempekoselig :) Søndagen tilbragte jeg og Cathrine på sofaen mens vi så på 4400 (kjøpte fire sesonger i Nepal), spiste taco til frokost og tømte de to glassbollene med smågodt jeg hadde i leiligheten. Mandagen fikk vi også tilbragt mye kvalitetstid sammen, og Caroline joinet oss for pita-pizza og prat :) Var trist å si hadet igjen til Cathrine... kjenner med en gang at det blir svært tomt uten henne her igjen. Må prøve komme meg nedover til Kristiansand en gang i nærmeste fremtid for å besøke henne snart!

torsdag 15. oktober 2009

Progresjon i budsjettforhandlingen

Nå klokken 1 skal vi ha fraksjonsmøte hvor vi skal sende avgårde spørsmål og provenyberegninger til finansdepartementet, høre hverandres første innspill og syn på de ulike budsjettpostene og gå gjennom de største innrapporteringene vi ønsker å gjøre. Neste torsdag skal nemlig fraksjonene levere inn budsjettendringsforslag for hvert sitt område, med påfølgende begrunnelse. Så vi har mye og spennende jobb foran oss! :)

Intervju med P1

I dag skal jeg i intervju med P1. De skal kjøre en intervjurunde med alle nyinnvalgte representanter. Det blir spennende! Skal ta det opp i studioet her på Stortinget, og det kommer til å føles litt rart. Der sitter du nemlig helt alene i rommet med en mikrofon og noen høretelefoner, og skal holde en samtale og intervjuet gående derfra. Føles merkelig å sitte og snakke til en vegg. Men det skal vi fikse!

Intervjuet skal taes opp i to bolker, hvorav den første er den personlige delen. Her er det mest "bli kjent med personen" og spørsmål som går på interesser, bakgrunn og så videre. Føler jeg har vært gjennom den sekvensen et par ganger over nødvendig nå, men en takker jo for anledningen. Den andre sekvensen må jeg innrømme jeg gleder meg veldig til, nemlig den politiske! Her får jeg snakke om de sakene som er viktigst for meg, sikkert særlig i forhold til budsjettet vi nå sitter og behandler. Da får jeg markert hvor viktig det er for Fremskrittspartiet og meg å få frem flere gode, viktige, politiske saker i vår fraksjon. Det er skuffende å se den manglende satsingen på flere viktige områder, spesielt når det kommer til tiltak mot mobbing og mot frafall i vgs. Når en da plusser på løftebruddene overfor studentene og videreføring av hvilkeskjæret i forskning og høyere utdanning er ikke budsjettet akkurat en lystig lesning! Gleder meg til å få mulighet til å sette disse temaene litt på dagsorden og få markert Fremskrittspartiets syn i disse sakene :)

Trond Giske

http://www.dagbladet.no/2009/10/15/nyheter/innenriks/trond_giske/krangel/8585043/

Mette Hanekamhaug Må innrømme synes det er litt spesielt at idet flere prester og biskoper i landet går ut og mener budsjettet ikke er bra nok, så svarer kirke-og kulturministeren at dette er å "forvrenge virkeligheten". Tåler han virkelig konstruktive tilbakemeldinger så lite at han heller anklager kirkenorge for å ikke snakke sant?

tirsdag 13. oktober 2009

Statsbudsjettet

Statsbudsjettet er nå lagt frem, og arbeidet begynner! Er fantastisk å komme i gang med det strukturerte arbeidet, dette har jeg ventet på. Er utrolig spennende og lærerikt å arbeide med dette. Jeg leser alle tidligere merknader fra oss og andre partier fra fjorårets budsjettbehandling, samt går gjennom 2010 budsjettet for å føye til liknendes bemerkninger, kommentarer og nye forslag. Det er en fantastisk mulighet å få være med på å arbeide med og påvirke utformingen på landets budsjett. Spesielt siden jeg tar meg av postene som gjelder grunnskole og vgs! Skal forsøke oppdatere her underveis hva jeg finner og hva vi ønsker endret! :)

Ellers, noen som har noen kommentarer på årets budsjett?
Jeg synes det er særlig bemerkelsesverdig at de gjennom flere år har kalt oss uansvarlige fordi vi ønsker bruke litt mer oljepenger, mens de nå selv sprenger handlingsregelen fordi det passer dem.
Jeg synes det er skuffende at de i valgkampen, ja attpå til Solhjell sa han va personlig garantist, lovte studentene stipend og lån utbetalt i 11 måneder, mens det nå ikke er blitt noe av.
Det er trist at samtlige regjeringspartier i valgkampen sa at tannhelsetjenesten nå skulle likestilles andre helsetilbud, mens det i budsjettet ikke er nevnt..

mandag 12. oktober 2009

Mitt navn på talerlisten

Følg linken på:
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Talerlister/
og se oversikt fortløpende over hjem som er på talerstolen. Jeg er nummer 99 :D
Du kan også følge denne linken:
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/
og følge med på talene og det som skjer i salen!

søndag 11. oktober 2009

Første tale

Jeg skal i dag holde mitt første innlegg fra Stortingets talerstol. Må innrømme nervene er i høyspenn... Magen gjør opprør, hodet er litt svevende og ukonsentrert og kjenner nervene rett og slett fysisk på kroppen. Problemet er vel at jeg ikke har innlegget jeg skal holde klart, og må prøve få dette ferdig innen klokken 10:00 i dag, da selve trontaledebatten begynner. Var på jobb fra halv åtte i dag for å rekke bli ferdig med alt, da jeg har deadline på tre "skriveoppgaver" fra diverse medier også i dag. Skal innrømme at mens jeg sitter her, nettopp styrtet en Red Bull på høykant (heldigvis var den svært død på kullsyre så gikk greit) tar trøttheten litt overhånd og tanken på at møtet i dag varer til kanskje rundt to på natta er en smule skremmende. Jeg må virkelig lære meg å drikke kaffe!

Avslapping

jeg har nå hatt en rolig og avslappende helg hjemme i molde. Vært godt å få ladet opp batteriene litt! Kom hjem sent fredagen, så da var det bare å kose seg med x-faktor og taco sammen med familien. Lørdagen unte jeg meg å sove helt til klokken ni, var så utrolig deilig! Fredagen stod jeg jo opp 0545, så var godt å sove litt ekstra :) Jeg og mamma hadde som mål å finne en fin, sort dress til trontaledebatten i dag, så dro ned til byen for å shoppe. Noen av dere synes nok det høres litt merkelig ut at jeg bor i Oslo, men shopper i Molde...! Årsaken er nok at hverdagene tilbringes i Oslo, og da blir det sjeldent tid til overs for å drive med den slags. Og er det litt tid brukes den egentlig heller på andre ting. Nå skal det jo også nevnes at shopping nok ikke er min favorittsyssel. Minnes fortsatt dagen jeg skulle begynne på ungdomsskolen og mamma tvingte meg til å kaste yndlingsbuksa til fordel for en finere bukse. Nå hører det jo med til historien at min yndlingsbukse var en flere år gammel joggebukse med sklimerker på knærne og flere fotball-lappemerker spredt over...! Må innrømme jeg i ettertid har forståelse for avgjørelsen, men midt oppi det var det uforståelig og smertefullt.. Nå rotet jeg meg litt bort her, men poenget med det hele er at jeg aldri har vært opptatt av klær og heller ville kle meg behagelig! Enden på visa på utgangspunktet for denne utgreielsen, nemlig lørdagens aktivitet, var at vi ikke fant noe, gav opp, plyndret kjøttdisken

fredag 9. oktober 2009

Videoblogg

Jeg har forresten fått i oppgave å lage en videoblogg som skal publiseres på vgnett fremover. Fikk tildelt kamera i går etter konstitueringen, med den beskjed om å filme alt det spennende som skjer på huset om dagen. Skal innrømme at stilte meg litt skeptisk til dette i begynnelsen, da jeg føler slike videoblogger kan bli meget privat og personlig. Men igjen, den formes jo slik jeg ønsker den, så langt det er mulig. Avtalen er at jeg får utlevert filmkameraet hver mandag, filme noen snutter i løpet av uken for at de så henter det fredagen, redigerer og legger ut iløpet av helgen. Problemet nå er jo at jeg kun skal filme iløpet av denne dagen og kameraet blir hentet klokken tre. Så må nå, på en eller annen måte, forsøke filme noe spennende som kan brukes på denne. Samtidig er det jo åpningen med kongen i dag, og det er nok neppe tillatt å springe rundt med håndholdte videokameraer her i gangene og i salen da! Men vi får se hva vi kommer på :)

Tidlig på'n

I dag stod vekkerklokken på 05:45. Skal innrømme det er en smule tøft å dagen i forveien sette alarmen på noe som begynner med 05:... Men det må en bare tåle! Så da var det bare å pakke veska og bagen, vaske og ordne seg, hive på seg fillene og springe ut av leiligheten til den ventende taxien. Vel, nå kan en vel ikke karakterisere dagens klær som fillene i den forstand, da en i dag er velkledd for å skulle møte H. M. Kongen! I dag er nemlig den seremonielle åpningen av Stortinget, gjort av Kongen gjennom trontalen.

Årsaken til den smule ubarmhjertige tidlige morgenen i dag var at jeg skulle rett i NRK studio. Her skulle jeg først våre på morgensendingen til p2, for deretter morgennyhetene på NRK. Å skulle se frisk, våken og opplagt ut og samtidig svare velformulert og gjennomtenkt å spørsmål halv sju om morgenen er en til tider litt krevende øvelse. Men alt blir bedre med trening!

onsdag 7. oktober 2009

Hurra!!

Jeg havnet i kirke, utdannings- og forskningskomiteen! Dette var mitt førstevalg, og jeg var så utrolig heldig at jeg fikk komme hit! Dette er virkelig en gledens dag! Vi skal ha fraksjonsmøte allerede i dag klokken 16:00, noe jeg ser frem til. Tord Lien er fraksjonslederen, noe jeg synes er svært positivt. Har stor respekt for han som person og politiker, og mener han passer ypperlig i denne rollen. Ser frem til møtet for at vi tre medlemmene skal sette oss sammen, diskutere litt fremtidig arbeid og skissere opp hvordan vi skal løse ting fremover!

Komité

Klokken 1 i dag er det møte i Stortingssalen hvor fullmaktskomiteen avgir sin innstilling. Deretter skal partigruppen vår ha møte for å fordele fagkomiteer! Dette er jeg veldig spent på. Det er tross alt nå jeg skal få beskjed om hvilket område jeg skal arbeide med de neste fire årene! Beskjeden i dag vil forme og utgjøre mesteparten av mitt politiske virke i fire år. En skremmende tanke.. Det er en stor og komplisert kabal som skal legges når representantene skal fordeles på fagområder, og en kan ikke forvente å få sitt førsteønske oppfylt. Jeg ønsket meg utdanning på første, og skal innrømme jeg krysser fingrene for at det er her jeg havner. Samtidig mener jeg at som politiker er en opptatt av å forbedre samfunnet som helhet, noe som gjør at en vil finne det interessant å arbeide her - uavhengig av komité! :) Men igjen.. Krysser fingrene for utdanning. Det er et felt hvor jeg føler jeg virkelig kan bidra. Et felt hvor jeg kan ha god og nær dialog med elever og studenter, og bruke mine erfaringer fra dagens skolestruktur og studentsituasjon til å forme morgendagens utdanningspolitikk. På dette området har regjeringen dessverre sviktet elever og studenter totalt, og det er virkelig på tide at også de får en stemme på Stortinget! Grur-gleder meg til møtet i dag, og er forberedt på alt :) tvi tvi!

tirsdag 6. oktober 2009

Spillkveld

Nå er informasjonskurset for dagen omme. Kun tre kjappe timer, med med mye informasjon. Fikk innføring i den konstitusjonelle delen av arbeidet, fremgangsmåte for forslag og innstillinger både initiert av regjeringen eller enkeltrepresentanter. Mot slutten fikk vi oversikt over alle utenlandske samarbeid vi er med i, hvordan disse fungerer og hvilke ansvar de enkelte delegasjonene har i forkant og under slike møter. Virker som er mye spennende og utfordrende arbeid i slike medlemsskap!

I kveld skal jeg til min gode venninne Lene på spillkveld :) Vi blir fem stykker som skal lage wok med scampi og nudler til middag, for å deretter ha trivial pursuit-turnering! Gleder meg til det :)

mandag 5. oktober 2009

FN om innvandringspolitikk

FN tar til orde for at det skal bli enklere å flytte seg over landegrenser. Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp, Petter eide, kritiserer Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Han mener at om en gjennomfører de ønskelige endringene vi foreslår vil det kunne føre til at vi mister topp-rankingen vår med FN.
1. For å være ærlig bryr jeg meg mer om å gjennomføre en god politikk for landet og samfunnet vårt til det beste for innbyggerne. Det er meg mindre viktig hvilken ranking vi får etter en organisasjons spesifikke retningslinjer og mål på noen få utvalgte områder.
2. Jeg nekter å tro at om vi velger å stramme inn på asyltilstrømmingen til landet og sørge for at kun de med reellt grunnlag får opphold, så vil dette føre til at vi får dårligere levevilkår i landet!

se saken her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=573038
Hva mener dere?

Opplæringskurs for nyinnvalgte

I går var det kurs for alle nyinnvalgte på Stortinget. Her fikk vi en generell innføring i mange av de administrative funksjonene på huset, og hvordan det hele faktisk er bygget opp. Dette følte jeg var meget greit å være med på, da det virkelig en en del å sette seg inn i her. En må lære seg formalitetene rundt skriftlig spørsmål til statsråden, interpellasjoner, muntlig spørretime og spontanspørretime. Vite hvordan en stiller spørsmålene, hvilke spørsmål som blir godkjent, hvordan saksfremgangen er på hver enkelt og så videre. Og vi har enda ikke kommet inn på hvordan fremgangen for vanlige lovsaker er! Så for å holde orden på alt sitter jeg nå på mitt midlertidige kontor (sittet siden kvart over sju) for å lage smørbrødlister/oppskrifter på hvordan formalitetene og fremgangsmetoden er for hver enkelt :) Skal holde orden i sysakene fremover!

søndag 4. oktober 2009

Flytting

I helgen har det ikke vært noe avslapping, internett, medier eller noe. Det har kun vært rydding, kasting, flytting, pakking, planlegging og innkjøp! Holdt på fra morgen til kveld og er enda ikke ferdig. Glad jeg ikke flytter hver måned, forstår ikke de som synes dette faktisk er morsomt. Bare stress.

Men skal innrømme det føltes bra på lørdagen når min mor og jeg skulle handle inn møbler til leiligheten. Nå skal jeg være den første til å innrømme at jeg ikke eier interiør-evner, og vet svært lite om fargekomposisjon, flater, linjer og de andre uttrykkene de som har peiling pleier å bruke. Derfor måtte eksperthjelp til og min mor måtte stort sett plukke ut det meste. Men fint blir det nok til slutt, bare vanskelig å se enda mens store svarte søppelsekker fortsatt fyller leiligheten!

Kjøpte også tv og anlegg. Til nå har jeg brukt Daniel sitt som stod i gamleleiligheten, men nå måtte altså dette leveres tilbake og nytt anskaffet. Jeg har kun hatt en tv tidligere, som jeg fikk til min konfirmasjon. Så innkjøp av tv var vel en investering som var dømt til å måtte komme. Men igjen, det må innrømmes at også her kommer mine evner til kort, da jeg ikke har stor innsikt i tv-verdenen heller. Det jeg sa til forhandlerne var: jeg vil ha 37 tommer, oppløsningen skal være høy og bildet må ha høy Hertz slik at blir bra å se actionfilmer. De fant frem en tv som møtte kravene og jeg fikk en god pris på det og et hjemmekinoanlegg. Må si servicen er utrolig god på Elkjøp, de hjalp meg med fagkunnskaper, personlige vurderinger og fikk en litt bedre pris. Takk Elkjøp!!! :)

Dagen i går gikk med på å rydde og systematisere alt i leiligheten. Heldigvis har jeg en stor bod tilhørende leiligheten. Denne er blitt behørig brukt til klær, glass, pynt og diverse gjenstander jeg bare ikke klarer kvitte meg med, men heller ikke bruker. Genialt! Og jeg har montert min første Ikea-gjenstand! Kjøpte et hvitt skoskap til å ha i gangen (som forøvrig er blitt fylt med skjerf, votter, luer og ullsokker...) som jeg da måtte skru sammen. Følte snekker-kallet i meg rope der jeg lå i ullundertøy og snekret, med Bruce Springsteens rustne mekanikerstemme som hest kommer ut av de nyinnkjøpte høyttalerne og vannblemmer som vokser sakte, men smertefullt i hendene. Riktig stolt var jeg, der jeg så skapet sakte men sikkert vokse frem og ta form. Mindre stolt ble jeg da skapet skulle reises og jeg oppdaget at det hele var skevt... Men men, mitt første skaperverk, og fornøyd for det. Leiligheten blir veldig koselig!

torsdag 1. oktober 2009

Møre og Romsdal på ulykkestoppen

http://www.smp.no/article/20091001/NYHETER/873400291/1002
Møre og Romsdal fylke har nest flest dødsulykker på sine veier i landet. Dette kommer av manglende bevilgninger og dårlig prioritering av styringsmaktene i landet. Fremskrittspartiet har ved flere anledninger foreslått økte bevilgninger til rassikring, veiutbygging og en opprusting av veinettet i fylket, og hver eneste gang blitt stemt ned. Nå har vi en situasjon hvor noen få prosjekt skal settes i gang - med bompenger - mens de store løftene ikke tas. Dette er ikke noe jeg ønsker å være kjent med, vi kan ikke godta at regjeringspolitikerne nedprioriterer veinettet i fylket og ikke kommer med nødvendige bevilgninger!

Ungdom er overrepresentert på dødsulykkesstatistikken, noe som det kan være flere grunner til. For det første er bilavgiftene så ekstremt dyre at vi ungdom kun har råd til å kjøpe gamle, trafikkfarlige biler. Det fører til at når ulykken først inntreffer er det større sannsynlighet for at det ender med en tragisk utgang. For det andre er yngre sjåfører også mer uerfarne. Når en da kjører på europaveier som er for smale til å ha midtstripe, svingete veier uten autovern og tunglast på de samme veiene - da sier det seg selv av situasjonen blir mer utrygg.

Vi må få i gang finansiering av veinettet i Møre og Romsdal, vi kan ikke akseptere denne situasjonen! Jeg nekter å fortsette med at vi innbyggerne i fylket kjører på livsfarlige veier, bare fordi regjeringen nekter prioritere oss. Om to uker skal mørebenken ha sitt første møte, og jeg og mine kollegaer fra Fremskrittspartiet, Oskar og Harald, vil kreve at dette blir et prioriteringsområde fremover.

Noen politikere sier vi ikke har råd til å bygge ut de veiene og til de sikkerhetstiltak vi ønsker.. jeg sier vi ikke har råd til å la være.

Gratulerer Lodve!

http://www.rbnett.no/article/20091001/NYHETER/164814535/1085
Ønsker å gratulere Lodve Solholm med jobben som fylkesmann. Maken til integritet, pågangsmot, vilje og oppriktig og glødende engasjement for folk rundt seg har jeg knapt sett så sterkt hos andre enn denne mannen. Han er et enormt forbilde, ikke bare som politiker, men som menneske. Jeg tror han vil gjøre en fabelaktiv jobb, lykke til :)

Stortinget trer sammen

Nå sitter jeg på kontoret jeg arbeidet på da jeg var her som trainee. Kjenner er godt å være tilbake på kontoret! Nå klokken 11:00 skal vi ha gruppemøte, for at så klokken 13:00 trer det 154. storting sammen for valg av fullmaktskomité. Mitt første møte i stortingssalen som representant. Da jeg arbeidet her pleide jeg følge behandlingene fra salen gjennom direkteoverført tv derfra, og noen ganger satt jeg på "publikumsplassene" for å følge prosedyrene. Dette blir mitt første møte med behandlingene hvor jeg selv er en del av det. Skremmende og spennende!