onsdag 30. desember 2009

Tapasaften
I dag har vi hatt en hyggelig kveld her i Molde. Mine foreldre, min bror og jeg inviterte min gode venninne Tonje og hennes familie til tapas og kortspill. Med var også en venn av min bror, samt min gode venn Anders. En virkelig koselig kveld! Satt oss ned med middagsbordet klokken 6, og ble sittende i flere timer og bare spise, slappe av og snakke. Etterpå ble det spilt kortspillet games, som endte i full krig og høylytt stemning rundt bordet. Og Tonje og jeg vant selvfølgelig ;)

Rådgivningstjenesten

Elevorganisasjonen har også tidligere vært ute og reagert på regjeringens manglende satsing på dette området, og peker korrekt nok på at 58 millioner er for lite og feilprioritert. De legger vekt på viktigheten av å styrke rådgivningstjenesten, noe vi i Fremskrittspartiet er enig i. Dessverre ser vi i dag at de som er rådgivere i skolen i flere tilfeller ikke har noen spesiell kompetanse på dette feltet, men egentlig bare vanlige lærere som er blitt satt i stillingen. Det gjør at elevene ikke får den nødvendige og viktige rådgivningen de trenger, og kan velge opp med å velge feil retning på den videregående opplæringen. Dette er en medvirkende årsak til at flere dropper ut - fordi de har valgt feil linje. Rådgivningstjenesten må styrkes slik at elevene får kompetente mennesker som kan rådgi de i hvilken retning de bør gå.

Regjeringen innser endelig at frafall i vgs er et problem

Kristin Halvorsen kommenterte på VGnett i går en ny rapport fra NTNU som viser at det er en stor samfunnsøkonomisk gevist ved å redusere frafallet i videregående skole. Jeg synes det er trist at kunnskapsministeren først tar tak i denne problemstillingen når det er det økonomiske perspektivet som blir presentert. Men det er gledelig at regjeringen nå ser alvorligheten i disse store tallene. Det er helt uakseptabelt at Norge i dag har et skolevesen som gjør at en tredjedel av elevene ikke fullfører videregående opplæring.

Årsaken til denne høye frafallsprosenten er omfattende og vidtspennende. En finner ofte mange ulike årsaker til hvorfor enkeltindivider dropper ut av videregående, og det er vanskelig å komme med en enkel resept på hvordan en kan løse dette.

Det første en må gjøre er å innse at den norske skolen oppleves som for teoritung for mange. Skolehverdagen er preget av mange, teoritunge fag hvor undervisningen ofte er tilpasset den gjennomsnittlige eleven. De som sliter med teoretiske fag får liten oppfølging, og det er gjennom flere rapporter vist at godt over halvparten av de norske skolene bryter med kravet om tilpasset opplæring. Midtlyng-utvalget utarbeidet en rapport som viste at rundt 25% av elevene i skolen trenger ekstra oppfølging eller tilpasning i fagene - kun 7% får det. Dette arbeidet er viktig allerede fra 1. klasse, og det sier seg selv at når de fleste skolene svikter i dette arbeidet, mye på grunn av manglende ressurser, er det en stor andel elever som stiller dårligere i det senere løp i utdanningen.

Dette viser at regjeringen kamp mot frafall i vgs er viktig - men for sen. Denne kampen må begynne allerede fra 1. klasse hvor en må følge opp hver enkelt elev fra et tidligst mulig stadium.

Halvorsen viser i artikkelen til to løsninger; prøveprosjekt med et praktisk arbeidslivsfag og lærlinggaranti.

Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde vi praktisk prosjektarbeid som valgfag, liknende strukturen på prøvefaget regjeringen nå ønsker gjennomført. Dette hadde gode resultater og gode tilbakemeldinger fra de elevene involvert. Fremskrittspartiet er opptatt av å tilpasse skolehverdagen til elevene, og en vet at flere praktiske fag for de som ønsker det er viktig. Vi mener det ikke er behov for en prøveordning på et praksisfag tilnærmet likt det vi hadde for noen år siden, vi mener det må innføres permanent fra og med i dag. Vi må tilrettelegge for at flere elever kan velge praktiske fag!

Samtidig er det viktig å åpne for flere forsterkede skoler med alternativt tilbud. Her i min hjemby Molde har vi en slik skole, som tar inn elever som sliter med den teoretiske, gjennomsnittlige læringsmetoden ungdomsskolen har i dag. Her får de undervisning med mye mer praktisk tilnærming, lærere som har mer spesialkompetanse for hvordan takle elever med lærevansker eller atferdsproblem og får muligheten til å forme sin egen lærehverdag. Regjeringen er mot slike skoler fordi de mener dette skaper klasseskiller, a- og b skoler. Selv har jeg en meget god venninne som gikk på nettopp denne skolen, som sa at hun følte seg dum og utenfor i den vanlige skolen - fordi hun ikke passet inn i det statskonstruerte gjennomsnittet. På den forsterkede skolen derimot møtte hun lærerne som forstod henne, møtte et personell som var opptatt av en annen type tilnærming til pensum. Elevene her har nøyaktig de samme eksamene og får det samme vitnemålet som de i den "vanlige" ungdomsskolen, og stiller likt med de andre. Og de gjør det utrolig bra! De som kommer hit med "ikke karakter" i nesten alle fag, går plutselig ut av skolen med bestått i alle fag - og med gode karaktersnitt! Jeg mener det er feil av regjeringen å stemple elever som går på slike skoler som dumme bare fordi de ikke passer inn i gjennomsnittet. Fremskrittspartiet ser hver elev, og har forståelse for at vi alle lærer forskjellig. Det skal vi ha respekt for - og legge tilrette for at kan gjøres.

Videre tar Halvorsen til orde for lærlinggaranti. For det første er det jo i tidligere oppslag i avisene denne uken vist at samtlige garantier for ungdom og arbeid de har innført er spilt fallitt, hvorav den beste oppfyllingen på de såkalte garantien deres er 60%. Og hvordan skal de i så fall oppfylle denne, tvinge private bedrifter til å ta inn lærlinger? Fremskrittspartiet mener det er feil at staten skal påtvinge næringslivet til å ta til seg arbeidskraft, feil både overfor bedriften og lærlingen selv. Det staten skal gjøre er å stimulere bedriftene til å ta inn lærlinger, ikke tvinge dem! Vi må øke lærlingetilskuddet slik at det blir mer attraktivt å ta inn lærlinger. Samtidig må vi se på muligheten for et større starttilskudd for de bedrifter som ønsker omgjøre seg til lærerbedrifter. Gulerot fremfor pisk!

Samtidig er den helhetlige politikken viktig i denne sammenhengen. En redusering av byråkratiet og lavere skatter og avgifter vil gjøre det enklere for flere bedrifter til å både starte opp, klare seg og oppnå suksess. Ved å fjerne det enorme skjemaveldet norske bedrifter har i dag vil en gjøre det enklere for flere å starte bedrift - og slik også få flere læreplasser.

I tillegg peker flere lærebedrifter på at lærlingene kan for lite når de kommer ut i praksis, da de ikke har fått nok opplæring i praktiske fag i de to årene i vgs først. Vi mener teorien på yrkesfaglig utdanning må reduseres, samtidig som at teoretiske fag gjøres mer praktiske.

Næringslivet må knyttes nærmere og tidligere inn i skolen. Flere bedrifter har tatt til orde for et ønske om å involveres tidlig på grunnkurs i yrkesfag slik at opplæringen blir mer rettet mot den reelle arbeidssituasjonen. Det ønsker vi å la de gjøre. Samtidig ønsker vi at det i videre- og etterutdanningen av lærere skal legges mer vekt på "arbeidsutveksling" i næringslivet slik at de holdes oppdatert på dette planet, samtidig som at fagdidaktikk (praksisretting av fag) må vektlegges mer.

Som jeg nevnte tidligere i innlegget - å redusere frafallet i videregående skole er en kompleks problemstilling med flere elementer. Det er flere grep som må gjøres for å forbedre denne situasjonen, det er ikke et tiltak alene som vil løse det som helhet. Men det som er sikkert er at det er Fremskrittspartiets helhetlige politikk som vil kunne løse det. Halvorsen presenterer regjeringens to løsninger på problemet; prøveprosjekt med praktisk valgfag for noen heldige skoler, og å påtvinge bedrifter å ta inn flere lærlinger. Dette er for vagt! De må nå innse at frafallet i vgs er et stort samfunnsproblem - og et stadig økende et. Dette er et av de store utfordringene vi står overfor! Vi er mer og mer på vei inn i et kunnskapssamfunn, et samfunn som bygger på ny teknologiutvikling, kompetanse og utdannelse. Da kan vi ikke sitte stille og se på at over 30% av ungdommen ikke fullfører grunnutdanningen.

torsdag 24. desember 2009

Jul i Molde :)

Julen er kommet og freden er i ferd med å senke seg. Både i byen, i gatene og her hjemme i heimen. Mamma og pappa rydder, dekker på, ordner maten til i kveld og arbeider for å skape en flott jul her hjemme. Min bror og jeg sitter for øyeblikket på sofaen, hører på julemusikk, spiser sjokolade og slapper av og nyter roen. Fantastisk :)

Hadde jo gledet meg til å gå i kirken i dag, noe jeg gjør hvert år. Jeg har på julaften gjennom årene pleid å gå i kirken klokken 11. Fikk med min beste venninne Cathrine for tre år siden, min daværende samboer Daniel året etter, og i fjor endte jeg opp med å måtte gå alene. I år skulle jeg dra sammen med min barndomsvenninne og en av mine beste venner Tonje. Men litt før den skulle begynne, mens vi var på vei ned, fikk vi vite at gudstjenesten ikke begynte før klokken 2!

Tidlig ute som vi var bestemte vi oss for å ta ei lita styrkeøkt på Progym sammen. Vi har nemlig betalt for trening disse to ukene i julen, og tenkte at når en først har betalt må en benytte seg av tilbudet også. Fin måte å tvinge rumpa opp av sofaen på :p Ble en lett og god rygg-økt i dag, og gjorde skikkelig godt! Nå blir det ekstra deilig å slappe av på sofaen med god mat og drikke utover kvelden :)


Etterpå bestemte vi oss for å nyte den flotte naturen og det nydelige været vi har i dag her i Molde i dag. Vi bor jo begge andre steder nå, jeg i Oslo og hun i Trondheim, så da setter en ekstra stor pris på å komme hjem for å nyte naturen her. Storslagen, med sine lange, blikkstille fjorder, høye fjell og fantastiske konturer mot himmelen.


Julebaksten ble gjennomført i går også, med noen svært vellykkede, deilige muffins, og en mindre vellykket ostekake. Ostekaken ble veldig god, men ser ærlig talt ut som et togvrak. Skulle stivne geletoppen på verandaen og gjorde dette på en plastkledd form. Men plasten hadde visst fått hull, slik at geleen hadde fordelt seg i to tynne, ødelagte lag på begge sider av den. Måtte skrape av alt og bare slenge det i biter oppå kaka. Men til tross for sitt mer maltrakterte utseende ble smaken god og kokken fornøyd :)

onsdag 23. desember 2009

Jobben-prosjektet

Norge er verdens beste land å bo i, sier FN. Regjeringspartiene klager over at Fremskrittspartiet syter og maler fanden på veggen når vi setter fokus på de som ikke har det bra i landet vårt. De mener vi bare er opptatt av det negative. Men jeg er stolt over å sette fokus på det som kan bli bedre, fokus på de svakeste i samfunnet som ikke mener Norge er verdens beste land å bo i. Fokus på de som trenger det.

Spesielt i juletider blir vi mennesker flinkere til å se litt rundt oss. Flinkere til å stoppe opp i det evinnelige jaget og stresset i den populære tidsklemma, stoppe opp og løfte blikket litt lengre enn vår egen nesetipp. Vi gir mer til Frelsesarmeen og tiggerne som sitter i gata, vi tenker mer på de som ikke har noen og kjenner en lettere melankolsk stemning i det vi føler empati med de rundt oss som kanskje ikke er like heldig stilt. Det synes jeg er flott at vi gjør. Egentlig skulle vi hatt disse i tankene våre året rundt, men jeg har forståelse for at få gjør det. En har mye annet å tenke på også, dessverre.

Men en skal bruke julen for det den er verdt. Bruke den ledige tiden en har til å også sende en tanke på de som ikke har det like godt som en selv, gi litt ekstra, spre litt ekstra glede. For det monner, og det er viktig.

Molde kommune har dårlig økonomi. I likhet med over halvparten av landets kommuner gikk vi med underskudd dette året, og må kutte store summer til neste år. Kommunenes lovpålagte oppgaver, skole og eldreomsorg, representerer de største utgiftene og kommer således til å kjenne solide kutt i året som kommer. Dette fordi stadig flere oppgaver blir gitt kommunene - uten at nødvendige bevilgninger og ressurser kommer med.

På tross av den dårlige økonomien har Molde kommune vedtatt bygging og drift av et stort badeland + et jazz og teaterhus. Fordi dette er særdeles viktig for vår by. Samtidig valgte flertallet, mot Fremskrittspartiet, Krf og Venstres stemmer, å stemme mot å la Frelsesarmeen få fortsette med jobben-prosjektet sitt i byen. Et prosjekt som sørger for et lavterskeltilbud for de aller svakeste. Et prosjekt som gir verdigheten tilbake til de som har falt utenfor. Et prosjekt som hjelper mennesker. Dette fordi vi ikke har råd.. Det koster kommunen 250.000, jeg tør ikke engang nevne hvor mange millioner jazzhuset og badelandet koster. Nå skal en være forsiktig med å dra sammenlikninger, men jeg kan snakke ut fra meg selv og mine verdier. For meg er det viktigere å gi de narkomane mulighet til å tjene egne penger, enn at jeg får skli på en vannsklie. For meg er det viktigere å gi verdigheten tilbake til de svakeste i samfunnet, enn at jeg får en mykere stol å sitte på under teaterforestillingen. For meg er omtanke for mine medmennesker, forståelse for deres situasjon og ønsket om å gjøre hverdagen bedre for disse viktigere enn mine egne forlystelser på badeland eller kulturhus.

Det er mine verdier, det er Fremskrittspartiets verdier. Kommuneøkonomi handler om prioriteringer, og vi var klare på hva vi mente var viktig å prioritere. Dessverre, og overraskende, var ikke Høyre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk venstreparti og Senterpartiet enige... Det er triste nytt nå når vi går inn i julen.

Lars Tangen

Lars Tangen er en fantastisk flott person med en mye lest blogg. Han kan nå bli kåret til årets blogger på geysir.no. Avstemmingen er dessverre over, men jeg krysser fingrene og håper på det beste! Han er en sterk person, og har til tross sin unge alder vært gjennom utrolig mye - noe som har gitt han en modenhet og refleksjonsevne få forunt. Som medlem i Molde Fremskrittspartiets Ungdom, FpU, gjør han også en god jobb politisk. Gjennom alt han har opplevd og vært gjennom har han også en unik evne til å sette seg inn i andres situasjon og har en genuin interesse i å gjøre livet lettere og bedre for andre. I valgkampen var han med meg rundt og backet meg opp, både politisk og personlig. Takk Lars, og skal krysse fingrene for deg i avstemmingen om årets blogger på geysir!


Her er vi i full gang under valgkampen med å pakke frokostposer som vi delte ut til fergekøen Molde-Vestnes. Tok tid å pakke hundrevis av poser til utdeling, samtlige skulle pakkes ut, åpnes og fylles med fire ulike brosjyrer, en karamell, et drops, en bolle og et eple =)

tirsdag 22. desember 2009

Spennende skoleprosjekt

Jeg synes det er utrolig spennende og interessant å gjøre prosjekt med skoleklasser/skoler for å teste ut nye pedagogiske fremgangsmåter eller læringsmetoder. Jeg fulgte serien blanke ark med stor interesse, og ønsker også se denne serien:
http://www.nrk.no/nyheter/kultur/1.6919934

Det er viktig å tørre å prøve ut nye alternative læringsmetoder. Ikke som gambling med barnas læring, men for å prøve ut nye måter å gjøre ting på. En må tørre tenke nye tanker også i skoleverket og tilpasse både læringsmetodene og selve informasjonen på en annen måte.

Julekos :)

Er utrolig godt å være hjemme for julen nå :) Dagene flyger avsted, med baking, innkjøp av julegaver, utdeling av julegaver, familiebesøk, lesing, julefilmer osv. Utrolig deilig å være hjemme i Molde igjen og treffe familier og venner.

I dag fikk jeg endelig en hel dag sammen med min beste venninne Cathrine :) Begynte dagen først da med et intervju med Romsdals Budstikke i forhold til romjulsutgavene og fokus på saker fra året som har gått. Deretter møtte jeg Cathrine for å gå rundt på Moldetorget, gjøre et par siste småinnkjøp og suge inn julestemningen. Møtte Ruth og Lise på Rød bare Blå, sammen med Sebastian! Han er sønnen til Ruth, og jeg har ikke sett han siden han var et par mnd gammel. Blitt en skikkelig storsjarmør allerede, Ruth kommer til å ha problemer med å holde damene unna om noen år ;) Brukte halve tiden på å pakke oss inn som åmer og gjemme oss for Cathrine under teppet.Søndagen møttes jentegjengen til nydelig tapas. Vi har 9 stykker, "mediegjengen". Det er vi jentene som gikk i klasse sammen på Romsdal vgs, medier og kommunikasjon i tre år. Verdens hærligste, mest fantastiske gjeng. Maken til flotte jenter skal du lete lenge etter :) Alle hadde med seg en eller to retter hver til tapasen som vi lagde sammen. Fylte hele kjøkkenbordet med 10-12 ulike tapasretter, sauser og snacks, hjemmelaget rullekake, sjokoladekjeks og brownie-sjokoladebiter. Et fantastisk syn :) Deretter satt vi og småspiste og så Polarekspressen mens vi lot julens glade humør og stemning stige inn over oss :) Takk for en fantastisk kveld jenter!

Åpning av tunnel
Lørdagen var jeg på åpningen av Atlanterhavstunnelen på nordmøre her i Møre og Romsdal. Denne knytter sammen Kristiansund og Averøya, og er et viktig bidrag i jobben med å knytte hele fylket vårt sammen. Fergefrie strekninger er det viktig å få i størst mulig deler av fylket, slik at folk, arbeidskraft og næringsliv får større mobilitet og fleksibilitet. Kjempeflott! Dessverre kom ikke nok midler fra det offentlige for å dekke prosjektet, så det har bompenger =/ Åpningen var en kald, men svært hyggelig affære, og startet med å ta fergen en siste gang over til Averøya. Flere hadde møtt opp på kaia i Kristiansund for å vinke farvel, korpset spilte og kanonene ble avfyrt! En flott og stor dag for nordmøre :)

Uten vann, mat eller toalett i 19 timer

Jeg må innrømme at jeg finner det meget spesielt at politiet kan kaste en person på glattcelle uten mat, drikke eller mulighet for å gå på toalettet i 19 hele timer! Det fremkommer heldigvis av saken at det kom som en følge av en kommunikasjonssvikt i politiet, ikke at dette hadde blitt gjort med vilje. Men jeg stiller spørsmål med de eksisterende rutiner når noe slik faktisk har mulighet for å skje. Jeg har full forståelse for at det kan oppstå problemer i papirarbeid, at noen rutiner av og til svikter og at feil kan oppstå. Men dette er et direkte overgrep mot et individ, og er slik ikke kun en rutinesvikt, men en grov feil som gikk ut over et enkeltmenneske.
http://www.dagbladet.no/2009/12/22/nyheter/innenriks/politiet/varetekt/9634048/

torsdag 17. desember 2009

Gradering av karakterene

Det kom i dag pressemelding fra kunnskapsdepartementet at endringen om å fjerne lærernes mulighet til å gi + og - på karakterer skal gjøres om (se http://www.udir.no/)

Det er gode nyheter for landets elever! Forslaget om å fjerne denne muligheten kom som et sjokk på de fleste av oss, og var i det hele tatt et tåpelig forslag som egentlig skulle tre i kraft neste år. Spørsmålet i denne saken er frem har bestemt hva, og hvem sørget for å reversere dette? Endringen var ikke oppe i Stortinget, og nå flagger jo kunnskapsministeren om at dette ikke skal gjøres likevel. Men hvem var det som kom på endringen fra begynnelsen av, hvem igangsatte initiativet med å fjerne graderingen av karakterene? Var det et forslag fra kunnskapsministeren og regjeringen som de håpet skulle forbigå i stillhet, eller var det utdanningsdirektoratet som selv igangsatte denne endringen uten å ha politisk flertall eller ønske om det?

Diverse
Forlot i dag kontoret mitt før jul, og måtte bare ta et bilde av pulten før jeg dro! Hatt julestemning de siste dagene, med både julestjerne, snøkule og koselige julekort :)


Bilde fra Nobelkonserten! Var ikke lov å ta bilde under konserten, så måtte ta et bilde før det hele begynte :)

Fra et kveldsmøte på Stortinget. Jeg synes det er er riktig så trivelig med disse kveldsmøtene. Er en spesiell følelse å sitte i møter til 10, 11 eller 12 på natten når det er bekmørkt ute!

Siste møte i Stortinget
I dag var det siste møte i Stortinget. Fagdebattene er over, budsjettet ferdig og freden er i ferd med å senke seg på huset. Julelunsjen mandagen skapte lystig stemning. Her fikk vi medisterkaker, juleribbe, skinke og tilbehør. Vi fikk nydelig julesang fra et kor, og en underholdende tale fra Stortingspresidenten Andersen. Skal innrømme at julestemningen endelig ble satt i høygir i det vi avsluttet en hyggelig julelunsj med å synge Deilig er jorden :)

Siste møtet i dag gikk greit for seg. Varte kun to timer, noe en kan tro skyldes at vi alle gleder oss til å komme hjem til kjente og kjære. Fremskrittspartiet var som sagt på i VG i dag angående anonym retting av prøver. I forbindelse med saken skal jeg i dag delta i debatt i Dagsnytt18, noe jeg ser veldig frem til. En viktig sak for elevene her i landet, og bra at den blir satt på dagsorden! :)

Anonym retting av prøver

Oppfordrer alle til å lese dagens VG, hvor vi i Fremskrittspartiet hat sak på anonym retting av prøver. I gårsdagens VG kom det nemlig frem at det til dels er store avvik mellom karakterene elevene får som standpunkt og på eksamen. Sistnevnte blir rettet av en ekstern sensor og de blir rettet anonymt. I lovverket står det at karakterene skal settes utelukkende etter de faglige prestasjonene eleven har, andre skjønnsmessige vurderinger ligger innbakt i orden og oppførselskarakteren. Likevel forteller avvikene oss at trynefaktor, eller "snillhetsgraden" til læreren, spiller inn på karakterene elevene får.

Jeg har forståelse for at det for en lærer kan være vanskelig å forholde seg helt anonym og objektiv i en undervisnings- og rettingssituasjon. Vi mennesker er bygget opp slik at vi lar våre subjektive meninger og holdninger farge våre handlinger. Jeg er helt sikker på at de fleste lærere har kompetanse nok og er opptatt av å gi konstruktive og rettferdige tilbakemeldinger og karakterer til elevene. Problemet blir når de, enten bevisst eller ubevisst, forskjellsbehandler elever på grunn av trynefaktor. Hvor godt en rett og slett liker personen, eller hvilken forforståelse en har av elevens kommende prestasjoner. Det kan være med på å farge den karakteren læreren gir. Jeg tror at anonym retting av prøver også er til fordel for lærerne, da det eliminerer den usikkerheten også de har til seg selv og egen retting.

Det er viktig for elevene å vite at karakteren en har fått er objektiv og korrekt. Elevene har rett til å vite at karakteren du har fått utelukkende er basert på dine faglige kunnskaper og prestasjoner, og ikke ha åpning for å spekulere på om læreren liker deg eller ikke. Det har elevene fortjent! Trynefaktor skal ikke spille en rolle under vurderingen av elevene!

Samtidig skaper denne forskjellen på "snille og slemme lærere" ulike konkurransefortrinn for elevene ved skolene. Er en klasse så uheldig å ha en lærer som er streng på karakterene kan det være vanskeligere for dem å oppnå godt nok karaktersnitt for å komme inn på den vgs-skolen eller høgskolen de ønsker inn på senere. Konkurransesituasjonen mellom elever for å komme inn på studier blir forskjøvet når lærere på ulike skoler setter karakterer på ulike grunnlag. Jeg tror at en anonymisering av prøver også vil gjøre det enklere for læreren å sette karakterer utelukkende på bakgrunn av faglig kunnskap, noe som også vil minske noe av forskjellene på lærere som er "snille eller strenge" med karakterene.

Rent administrativt trenger ikke en anonym retting av prøver være vanskelig. Jeg hadde selv anonym retting i et av fagene mine på Romsdal vgs, naturfag. Her sendte læreren ut en liste med nr hvor vi skrev navnene våre bak et tall, ulikt for hver gang, og skrev kun det nummeret på vår prøvebesvarelse. Arket ble oppbevart utilgjengelig for læreren til dagen prøvene skulle deles ut, først da ble tallene og elevene koblet sammen. Det skapte en trygghet for begge parter. Både for læreren som da med sikkerhet kunne vite at karakterene utelukkende var satt etter faglig prestasjon, og for oss elever som var sikker på at tilbakemeldingene og karakterene vi fikk var objektive. En enkel, smart og ekstremt rettferdig måte å gjøre det på.

onsdag 16. desember 2009

Mine idoler

En lærer noe nytt om seg selv hele tiden. Det er viktig å reflektere over de hendelser som opptrer i livet ditt og hvordan du håndterer disse, slik at du kan trekke lærdom av dette og forbedre enkelte av tingene til senere. Dette for å utvikle deg bedre som person, både i jobbsammenheng og på det private planet.

Samtidig kan en ”lære” noe nytt om seg selv ved å lese sladdermagasiner. De er jo kjent for sin kreativitet når det kommer til å danne litt egne virkelighetsperspektiver og for å fremstille saker litt mer slik de ønsker. De fleste av oss tar ikke det som står i bladet seriøst, ei heller kan jeg si at jeg velger å bruke pengene mine på det. De gangene jeg titter i bladet er vel de gangene en sitter på venterom et sted og valget står mellom det og Allers. Allers blir for øvrig lest først.

Jeg lærte for eksempel noe nytt om meg selv i dag, da jeg ble gjort oppmerksom på at et visst sladderblad hadde skrevet at Charlotte Thorstvedt var mitt idol. Plan arrangerte nemlig artistgallaen forrige fredag, hvor jeg stilte som frivillig for å ta i mot telefoner og registrere nye faddere. Der var også Charlotte som jeg hilste på, hvorpå jeg fikk spørsmålet om hun var en god programleder. ”Ja” sa jeg, jeg synes hun gjør en god jobb som programleder. Og jeg må da rett og slett skryte av den fantastiske sladderpressen som klarer tolke det svaret dithen at hun er mitt idol. Men for all del, har de ikke mer interessante ting å skrive om unner jeg de det oppslaget :)

Når det kommer til hvem som faktisk er noen av mine idoler er det interessant å snakke om. Som politiker synes jeg det er viktig å være ydmyk i forhold til andre politikere og respektere deres synspunkter og ståsted. Jeg er opptatt av å trekke lærdom og kunnskap fra andres erfaringer. En blir aldri helt utlært, og det er viktig å søke kunnskap og informasjon både gjennom egne handlinger, men også ved å være lydhør overfor andre. Jeg har alltid respektert og beundret de menneskene som sloss for sine meninger, sloss mot urettferdighet og sloss til tross for stor motgang fra andre. Jeg har enorm respekt for Carl I. Hagen, en person som hadde som største drøm å forbedre samfunnet, kjempe for enkeltmenneskets rettigheter og med omsorg for de dårligst stilte i vårt samfunn. En person som er blitt utskjelt, blitt ilagt nedsettende og stygge karakteristikker, blitt kastet egg og tomat på og blitt dømt av politikere og en samlet presse. En person som til tross for dette fortsatte å kjempe, bygget opp et parti fra 0.1% oppslutning til over 20% og stå for sine meninger – fordi han mente det var rett. Siv Jensen er også en kvinne som har bein i nesa og kjemper for å gjøre samfunnet bedre og mer rettferdig. Andre sterke personer som har kjempet for saker til det bedre for samfunnet, til tross motgang fra andre, Er Margaret Thatcher, Ronald Reagan og Anders Vogh Rasmussen.

Videre må jeg si at kvinner som Nyamko Sabuni og Ayyan Hirsi Ali er store forbilder og idoler for meg. Sabuni er iintegrasjons- og likestillingsminister i Sverige. Hun har tatt opp og belyse viktige og kontroversielle saker som ellers er tabu å diskutere i samfunnet, nemlig tvangsekteskap, æresdrap og omskjæring. Nyamko er ei tøff dame som til tross for dødstrusler og kritikk fra andre politikere tør å tale ikke-vestlige kvinners sak og kjempe for deres rettigheter i Sverige. Hirsi Ali flyktet fra et arrangert ekteskap til Nederland i 1992, og har vært medlem av parlamentet her. Hun er en forkjemper for islamske kvinners frihet og rettigheter, og vært en frittalende politiker som har ytret seg kritisk til Nederlandske myndigheter for å ikke tørre ta tak i problematikken. Ayaan lagde filmen Submission sammen med Theo van Gogh med fokus på undertrykking av kvinner i islam. Han ble drept og på liket hans var det festet en drapstrussel mot henne. Likevel nekter hun å stoppe sin kamp for minoritetskvinners rettigheter, og har utmerket seg som en uredd og modig representant for millioner av umyndiggjorte muslimske kvinner over hele verden.

Disse mennesker er mine idoler. Disse menneskene har står eller har stått på barrierene og kjempet for det de tror på. De har møtt motstand, både i form av politiske motstandere, ukritisk presse, og noen så mye som drapstrusler og annet. Grunnen til at de har gjort det er at de tror på det de gjør, tror på det de sier.

Sladderpressen skal få lov å skrive det de vil. Deres enkle fremstilling av virkeligheten og forsøk på å fremstille mennesker som annet enn de er får ligge på deres kappe. Vi har en fri presse i landet og det respekterer jeg :) Men en lærer som sagt noe nytt hver dag, og gjennom mitt liv, både som elev, student og politiker har jeg lært det viktigste – å stole på meg selv, mine verdier og Fremskrittspartiet

tirsdag 15. desember 2009

Tidsbrukutvalget

For et år siden ble det utsatt et utvalg som skulle vurdere den totale tidsbruken i grunnskolen i dag. Det ble kalt Tidsbrukutvalget, og de overleverte i dag sin rapport til kunnskapsministeren.
http://www.skolenettet.no/templates/News.aspx?id=62567&epslanguage=NO

Utvalget pekte på at lærerne i dag må gjøre svært mange oppdager som ikke er undervisningsrelatert, og at dette tar for stor del av den totale tiden læreren har på skolen. Dette være seg arbeid med å få ro og orden i timene, administrasjon, byråkratiske arbeidsoppgaver osv. Samtidig peker de på at lærerne selv ønsker å få anledning til å bruke mer tid på sin primæroppgave; å undervise. Fremskrittspartiet har satt fokus på denne problemstillingen tidligere, nemlig at læreren i dag har alt for mange oppgaver. De skal ofte fungere både som sosialarbeider, miljøarbeider, vernepleier, sekretær, rådgiver etc. Deres hovedoppgave som kunnskapsformidler kan ende opp med å drukne i alt det andre.

Tidsbrukutvalget foreslår 93 ulike tiltak for å løse opp denne utfordringen, blant annet at andre yrkesgrupper skal kunne komme inn og avlaste lærerne på oppgaver som ikke har med undervisning å gjøre.

Dette er i samsvar med hva Fremskrittspartiet nettopp har foreslått tidligere. Flere ganger har vi tatt til orde for at flere og andre yrkesgrupper må inn i skolen og avlaste lærerne, spesielt når det kommer til kontor- og papirarbeid. Svaret er ikke flere lærere, slik regjeringen tar til orde for, men flere voksenpersoner med ulik ekspertise inn i skolen.

For eksempel er dette viktig når det kommer til mobbing og uro i skolen. For å løse opp i denne problematikken vil en også trenge ekspertise utenfra skolen for å bistå lærere og skoleledelse for å løse opp i problemene. Å forebygge, forhindre eller løse opp i problemer med mobbing er ikke i dag en del av lærerutdanningen, og få rektorer har rektorutdannelse enda, slik at flere ofte ikke vet hvordan en skal ta fatt i slike utfordringer.

Læreren er ekstremt viktig i det norske skoleverket. Vi har mange gode, flotte og engasjerte lærere som er en enorm ressurs for hele den norske skolen og våre elever. Disse er det viktig å ta vare på og sørge for at får et godt arbeidsmiljø hvor de får mulighet til å faktisk gjøre det de er utdannet til - kunnskapsformidling. Lærerne må slippe å ha ansvaret for mange av de oppgavene de har i dag, som administrasjon og kontorarbeid, og få muligheten til å arbeide med det de brenner for og ønsket å gjøre med utdannelsen sin.

mandag 14. desember 2009

Fremtidens superskole

I morgen skal flere av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter besøke Ullern videregående skole. Dette er en skole som er plassert mitt i et forsknings- og utviklingsmiljø da skolen er en integrert del av OCC - Oslo Cancer Cluster. OCC består av medlemmer fra små bioteknologibedrifter til store legemiddelfirma, Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo. Samarbeidet er blitt kalt innovasjonsparken, og er laget slik at elevene aktivt skal delta i forskningsmiljøet i OCC. Slik får de ta del i andre læringsmetoder og en helt annen type skolehverdag. Videre får de som går yrkesfag, som helse- og elektrofag, praksisplasser hos firmaet og får slik et unikt innblikk og en unik kompetanse på sitt felt. Videre skal forskere og ledere innenfor de ulike feltene underviser i flere av de teoretiske fagene elevene har.


Fremskrittspartiet er opptatt av at flere deler av utdanningsløpet skal knyttes mot næringslivet. Slik kan elevene få god arbeidserfaring, samt et viktig innblikk i hvordan næringslivet faktisk fungerer utenfor skolen. Videre nyter de godt av god kompetanse og eksterne foredragsholdere som er med på å løfte kvaliteten på undervisningen. Samtidig er praksisdelen sentral - noe vi nettopp har tatt til orde for flere ganger. Det er viktig med mer praksis på yrkesfag, både for å gjøre elevene mer kompetente på den praktiske utføringen av sitt studium, og for å gjøre undervisningen mer interessant og lærerik som vil kunne redusere frafallsprosenten i videregående opplæring.

Gleder meg veldig til å besøke ledelsen ved skolen og høre om deres erfaringer med sammenslåingen så langt. Samarbeidet skal ferdigstilles i 2013, men arbeidet er allerede i gang. Blir spennende å høre hvordan de skal løse og legge opp den vanlige skolehverdagen, og hvordan de ser for seg å kombinere den teoretiske undervisningen med den praktiske tilnærmingen!

Lærere gjorde hærverk på skolen

http://www.dagbladet.no/2009/12/14/nyheter/innenriks/skadeverk/ungdomsskole/julebord/9507500/
I dag tidlig kom denne saken opp på Dagbladet. Det fortalte historien om lærere som drakk seg full under et julebord og endte opp med å knuse glass og kaste ut møbler fra et av byggene på skolen. Dette er hærverk på offentlig bygg + kunne kommet i skade for å skade tilfeldig forbipasserende. Likevel valgte skoleledelsen å ikke føre noen sanksjoner overfor læreren og ikke politianmelde hendelsen.

Lærere skal fungere som rollemodeller for elevene. Gjennom som oppførsel, verdiger og fremtreden skal de vise seg som gode eksempler. Lærere er også mennesker, det har jeg full forståelse for, og alle mennesker gjør feil. Men i de tilfeller feilen faktisk skjer er det skoleleders ansvar å statuere et eksempel gjennom sanksjoner på at slik ikke tillates på den skolen - verken av elever eller lærerne. Vi har flere eksempler på situasjoner hvor elever har begått hærverk på skoler hvor det har resultert i automatisk politianmeldelse. Da er det synd at det samme ikke gjelder for lærere. Det lærer våre barn en ulikhet for loven, hvor to tenåringer som begår hærverk automatisk blir straffet og må betale erstatning, mens medlemmer av skolens kollegium forblir ustraffet.

Det at bygget var flyttet ut fra gjør ingen forskjell. Det er fortsatt offentlig eiendom og en del av en skole, og skal således ikke utsettes for hærverk. Det at politiet i situasjonen på en måte forsøker "le det hele bort" eller bagatallisere det med å foreslå gjensitting for lærerne blir for meg feil. Husk at barna på denne skolen får med seg dette, og ser at fyll, knusing av ruter og kasting av møbler ikke medfører konsekvenser. Det synes jeg er et skummelt eksempel å vise barn fra 12-13 årsalderen.

Jeg mener ikke at lærerne skal straffes hardt for dette, og mener ei heller overdrive situasjonen. Fremskrittspartiet tar ikke til orde for å gå drastisk til verks med å miste jobben eller liknende. Det er ikke det dette er snakk om. Det det er snakk om er at det skal være likhet for loven, og at sanksjoner fra skoleledelsen i dette tilfellet hadde bidratt til å også statuere et eksempel for de ungdommene på skolen om at slikt gjør en ikke. Samtidig er det veldig viktig for oss i FrP at loven skal gjelde likt for alle. Vi har som sagt mange eksempler på tilfeller hvor elever har begått samme type hærverk og blitt anmeldt. Dersom sanksjoner for slik oppførsel skal variere fra hvem det er begått av er dette en skummel vei å gå. Likhet for loven er viktig, og det er også det å være gode forbilder og rollemodeller for barna som vokser opp i samfunnet vårt i dag.

Fremskrittspartiets kommentar til saken:
http://www.dagbladet.no/2009/12/14/nyheter/innenriks/herverk/skole/utdanning/9511676/

Regjeringens svik av studentene

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=599096
I valgkampen gikk sittende kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell ut og proklamerte at han var personlig garantist for 11 mnd studiestøtte. Alle de tre regjeringspartiene tok til orde for innføring av dette. Studenter over det ganske land jublet, og turde endelig håpe på en utvikling i stipendet som ville føre de over fattigdomsgrensa. For når landet har en flertallsregjering der alle partiene lover det samme, da må det jo bli gjennomført?

Men den gang ei. De fagre løftene i valgkampen viste seg å være for god til å være sann. Viste seg å bare være en del av en strategi som kun gikk på å få flest mulig stemmer, ikke føre en god politikk. En strategi som baserte seg på å skape falske forhåpninger hos velgerne, for å så knuse de igjen rett etter makten var sikret. Er det rart flere og flere opplever politikerforakt?

Investering i utdanning er en investering i fremtidig verdiskapning. Det har Fremskrittspartiet alltid ment. Da tar vi det som en selvfølge at en også skal satse på best mulig vilkår for studentene. Vi er verdens rikeste land, og kan ikke være bekjent med at studenter lever under fattigdomsgrensa. Studenter blir tvunget til å jobbe bak kassa på 7eleven fremfor å sitte i lesesalen, noe som gjør at humankapitalen vi er så avhengig av svekkes. Fremskrittspartiet har i vårt budsjett økt avsettingen til stipend med 115 millioner, og ønsker en tilsvarende oppjustering for hvert av de fire budsjettårene. Slik kan en sørge for å få studentene over fattigdomsgrensa og styrke deres reelle kjøpekraft!

Regjeringen har rent flertall. De fører nøyaktig den politikken de mener er best og fornuftig. Samtlige lovde 11 mnd studiefinansiering. Hva gikk galt? Dette er jo ikke første gang. Under valgkampen i 2005 gikk Kristin Halvorsen ut og sa at alle barn skulle ha barnehageplass innen 2008, om ikke skulle hun gå av som partileder! Garantien ble ikke oppfylt, men gikk hun av? Det mest skremmende for meg... er at når vi kommer til neste valg, har mange velgere glemt dette. Og kanskje nok en gang vil tro på regjeringspartienes fagre løfter. Vi får håpe det ikke er tilfellet...

søndag 13. desember 2009

Arbeiderpartiets dobbeltmoral

Arbeiderpartiet liker å opptre som moralens vokter. De retter sin korrekte pekefinger mot folket og forsvarer sin tyngende skattepolitikk med at det er for et felles beste. Alle skal bidra til felleskassa. Høye skatter og avgifter må til for å finansiere velferdsstaten, sier de. De slår hardt ned på de som forsøker lure seg unna, og fører en skattepolitikk som skal flå de rike. Spesielt de menneskene som har brukt hele livet på å skaffe seg en god utdanning, satset alt de eier på å skape noe for å så lykkes med å skape en vellykket bedrift skal tas. I misunnelsens ånd er de opptatt av at de rike skal tas.

Dette har de klart å overbevise folket om er riktig. Deres konstante preken om hvor viktig det er å skattelegge befolkningen til det ytterste for å bidra til felleskassa har skapt en forståelse i samfunnet av at slik skal det være. Saken med Jagland viser at det bare ikke gjelder dem selv. Alle andre skal betale, alle andre skal flås. Men de selv, med over to millioner i årsinntekt, de skal ikke betale.

Episoden med Jagland er intet mindre enn et hån mot vanlige skattebetalere, og viser Arbeiderpartiets egentlige moral. Det viser at de preker om moraler og verdier de ikke tror på selv. Det er skremmende, men dessverre ikke overraskende.

fredag 11. desember 2009

Will Smith

Will Smith skal være konferansier under kveldens konsert og var også tilstede under prisutdelingen. Må sies at han faktisk var enda høyere, kjekkere og flottere i virkeligheten - og det skal en del til! Smith er en fantastisk skuespiller, og gjennom sin rolle i I am Legend hvor han bar filmes historie og handling nærmest alene viste han for alvor sine kvaliteter som skuespiller. Videre synes jeg hans film Enemy of the State er en utrolig god film som tar for seg et skremmende scenario, som dessverre ikke er alt for langt fra noe som kan bli virkelighet.I korte trekk er det en litt "storebror ser deg" film som tar for seg utfordringene knyttet til mer omfattende overvåkning av mennesker i et samfunn. Det fokuseres på overvåkningsteknologien som finnes, og hvordan denne stadig videreutvikles og brukes til å overvåke vanlige mennesker. Ofte uten at en selv tenker over det. Det tar for seg en situasjon som blir mer og mer virkelig og aktuell, nemlig at vi mennesker stadig må finne oss i en større overvåkning av oss selv og vårt privatliv. Dette fordi verden vi lever i er blitt mer urolig og trusselen om vold og terror blir stadig økende.
I en slik tid synes jeg vi skal minnes noe flere store ledere har sagt gjennom tidene, om at den som er villig til å bytte sin frihet mot trygghet risikerer å miste begge dele. Og i det ligger et viktig poeng; hvor mye overgrep mot ens egen frihet skal vi tolerere i sikkerhetens navn? Dette er en høyst aktuell debatt i dag, bare tenk på den pågående debatten om datalagringsarkivet for eksempel.I alle fall er Will Smith en fabelaktig skuespiller :)

Talen

Selve innholdet i talen var for meg overraskende. Og svært positivt overraskende! Han kunne valgt å kjøre en trygg og sikker linje, en linje ydmyk for skeptikernes kritiske tunger i forbindelse med tildelingen av prisen til han. Han kunne kjørt på med store ord som change, hope and peace og kommet unna med det. Men det gjorde han ikke. Han holdt en tale ulik hans forgjengere og valgte å kjøre en tale som utfordret folks oppfatning.


Krig er ikke svart-hvitt. Det handler ikke om å være for eller i mot krig. Det handler om å evne til å se realiteten i dagens situasjon, ha et dogmatisk syn på hva som faktisk skjer og gjøre sine handlinger ut i fra hva som passer best ut i fra det. En kan ikke bare sitte vente på at fred kommer av seg selv, en trenger kjempe for å få og bevare den. Som President Obama sa; vi vant ikke 2. verdenskrig ved å håpe på fred. Vi måtte kjempe for den.


"...that war is sometimes necessary, and war is at some level an expression of human feelings. Concretely, we must direct our effort to the task that President Kennedy called for long ago. "Let us focus," he said, "on a more practical, more attainable peace, based not on a sudden revolution in human nature but on a gradual evolution in human institutions."


Jeg hadde sett for meg en litt ydmyk President, som kun dager før mottakelsen av fredsprisen har beordret 30.000 nye amerikanske tropper til Afghanistan. Men han overrasket meg. Han inntok korrekt rollen som Commander in Chief og snakket om et lands rett til å forsvare seg og hvordan en av og til må bruke krig som virkemiddel for å oppnå fred. En presentasjon av den virkeligheten vi faktisk lever i i dag. Aktivister "mot krig", som for eksempel SV, sier vi må ha dialog i stedet, snakke terroristene fra å bombe andre og uskyldige mennesker. Jeg beundrer dem for deres evne til å tenke positivt, men det nytter ikke å ha et så naivt verdensbilde når en skal styre landet. En kan ikke tro at å ta flyet ned til Afghanistan og be de stoppe terror faktisk vil føre til at de gjør det. "Freedom don't come free" synger Toby Keith og legger vekt på at vi som frie mennesker i et fritt land må sette pris på de soldatene som er ute og kjemper for å opprettholde denne friheten vi er så priviligert å ha.


Videre la President Obama vekt på en viktig ting, et moment Fremskrittspartiet har vært opptatt av lenge i sin utenrikspolitikk. Nemlig det sosiale og menneskelige ansvaret vi har for de rundt oss, også de i andre land. Vi kan ikke bare lukke øynene for den brutaliteten og de alvorlige krenkelser på menneskes verdighet og rettigheter rundt om i verden. Vi har som medmennesker plikt til å gripe inn når andres rettigheter blir brutt! Denne linjen deler også President Obama, som gjennom sin tale formulerte det slik:

"The same principle applies to those who violate international law by brutalizing their own people. When there is genocide in Darfur; systematic rape in Congo; or repression in Burma — there must be consequences."


President Barack ObamaPresident Barack Obama er en fantastisk taler og retoriker. Måten han gjennom sitt språk og sine formuleringer maler levende bilder i din bevissthet er beundringsverdig. Han ordlegger seg på en enkel måte som alle forstår, samtidig som at det fremstår som komplisert og intelligent i våre ører. Det er ikke rart denne mannen vant valget i USA.

Jeg fulgte nøye med på valgkampen i USA, og synes det er svært interessant å studere hvordan taktikkene er der fremfor her, samt sammenlikne strategien til de politiske lederne med de politiske strategiene her hjemme. President Obama vant overlegent på flere viktige arenaer, som spesielt sosiale medier. Han dominerte fullstendig når det kom til bruk av internett og slik mobilisering av velgere over store avstander. Han sakte nærmest en folkebevegelse alle kunne føle seg en del av gjennom å delta via internett. Slik gav han millioner mennesker mulighet til å bidra til det han fremmet som forandring, en deltakelse som førte til enorm entusiasme og oppslutning.

Å sitte i samme rommet som han holdt sin tale var en fantastisk opplevelse. Han har en tilstedeværelse som er fantastisk, hans aura fyller rommet og en blir bergtatt av hans stemme og altoppslukende måte å kommunisere sitt budskap. Uten tvil verdens mektigste mann - med grunn.

torsdag 10. desember 2009

Toby Keith

Toby Keith er en av tidenes største, beste og kuleste countryartister. Han er helt fantastisk og hans musikk bragte liv og stemning og uforglemmelige minner til mitt USA-besøk i sommer. I går var han på prisutdelingen, og jeg var så heldig å få snakke med han, hilse på han og i et kort sekund ha armen hans rundt meg. Fantastisk!

Obamas tale

"The same principle applies to those who violate international law by brutalizing their own people. When there is genocide in Darfur; systematic rape in Congo; or repression in Burma — there must be consequences." Barack Obama, 10. desember

Innlegg i fagdebatten

I fagdebatten hadde jeg forberedt et innlegg på 10 minutter som ble holdt i begynnelsen. Skal legge ut det også! Men videre underveis i debatten holdt alle representantene i komiteen innlegg, samt innlegg fra andre representanter fra andre komiteer. Etter et par timer i debatten måtte jeg opp og holde et 3 minuttersinnlegg. Hadde ikke forberedt dette på forhånd, men måtte bare ta tak i det flere av de andre representantene hadde sagt i sine!


onsdag 9. desember 2009

Første replikk i gårsdagens fagdebatt

Gårsdagens fagdebatt varte i 6 timer, og var meget innholdsrik, spennende og til tider svært humoristisk =) Noen av innleggene har åpning for replikker, slik at vi fra andre parti kan spørre taleren om noe i forbindelse med innlegget han/hun nettopp har holdt. Anne Tingelstad (SP) holdt i går et innlegg hvor hun snakket en del om frafallet i vgs, og jeg måtte derfor stille spørsmål! Spurte om hvorfor forslaget fra Fremskrittspartiet om å redusere teoriandelen på yrkesfag i forrige periode ble nedstemt, og hvorfor regjeringen ikke ønsket støtte vår øremerking av 3 millioner til Ungt Entrepenørskap. Fikk vel egentlig ikke godt svar på det.

Ringte nå medieteket her på Stortinget. De skulle kopiere ut replikkordvekslingen med Tingelstad, Halvorsen(jeg hadde replikk på henne og), samt mine innlegg. Tenkte skulle se om kunne legge de ut her på bloggen :)

Skolen svikter de sterke elevene

Hvert fjerne år gjennomføres noe som kalles TIMSS-undersøkelsen. Det er et internasjonalt forskningsprosjekt om matematikk og naturfag i grunnskolen som gjennomføres i mange land. Den undersøkler og sammenlikner kompetansen til elever som har valgt fordypning i matematikk og fysikk siste år i videregående opplæring.

Den nyeste undersøkelsen viste at matematikkunnskapene til norske elever er stadig fallende. Til tross for at regjeringen har lovet å satse på skolen, konkluderer rapporten med at elever med fordypning i matematikk og fysikk gjør det dårligere nå enn på 90-tallet.

Mye av grunnen til dette er at vi ikke har lykkes med å gi de flinke elevene, som blant annet ønsker å satse på realfag, nok utfordringer. Jeg mener mentaliteten i det norske samfunnet er litt av grunnen, da vi virker livredde for å fremheve de som er flinke! I dag er det viktigst at alle skal være like, ingen skal være flinkere enn andre.

Samtidig ser vi at det er stikk motsatt i idretten. Her er det helt ok å dyrke frem talentene. De taes tak i fra tidlig alder, sendes på egne treningsleire, settes på toppede lag og blir utfordret for å nå sitt fulle potensial. Ingen stopper fotballspilleren på laget som er bedre enn de andre, ber han sitte på benken et par kamper, kanskje trene litt mindre på skuddene slik at han ikke skal være så mye bedre enn de andre. Nei her ønsker vi gi barna muligheten til å bli så god som de kan bli. Så hvorfor er det helt motsatt i skolen?

Vi i Fremskrittspartiet er opptatt av at alle skal få nå sitt fulle potensial. Alle elever er flinke på noe, og alle har krav på tilrettelagt undervisning. Undersøkelser fra 2007 og 2008 viste at 25% av elevmassen i den norske skolen trenger tilrettelagt undervisning, 7% får det! Den viktigste loven for skolebarn er Opplæringsloven, elevers "arbeidsmiljølov". Men denne loven bryter skoler hver eneste dag - og det får aldri konsekvenser.

Alle har krav på tilrettelagt undervisning, også de flinke elevene! Vi må ha mer faglig differensiering slik at de faglige sterke elevene får ekstra utfordringer, og slik at de faglig svake elevene kan få ekstra hjelp og annen type tilnærming til stoffet.

Jeg mener det er på tide å innse at den naive likhetstankegangen til den sosisalistiske skolen er spilt falitt, den er over og forbi. Vi er ikke like - vi er unike!

Fagdebatten

I dag er det den store fagdebatten for oss i kirke, utdannings- og forskningskomiteen. Gleder meg veldig, da blir en spennende dag med mange utfordringer. Fagdebatten går ut på at alle fagkomiteene skal ha debatt i Stortingssalen vedrørende de budsjettrammer som ligger under deres ansvarsområde. Dette foregår hele denne uken og neste, og i dag er det KUF og utenriks som skal diskutere sine budsjetter. Jeg skal holde et ti minutters innlegg, som blir mitt første på den lengden! Ellers er det å ta replikker på de andre, svare på andres påstander og utfordre kunnskapsministeren på de områder i budsjettet jeg mener er feil. I mitt innlegg skal jeg først gå inn på det prinsippielle med fritt skolevalg og valgfrihet innenfor skolesektoren, en av kjernesakene til Fremskrittspartiet; nemlig økonomisk likestilling av offentlige og private skoler (går til angrep på regjeringens politikk hvor kun de rike, som Stoltenberg selv, kan betale seg inn på privatskoler, mens alle andre må nøye seg med å bli plassert på den nærmeste, offentlige skolen). Videre skal jeg gå inn på foreldre og elevers rett til å bestemme selv må styrkes, mer praksis inn i skolen, tilpasset opplæring, kampen mot mobbing og frafall i vgs og mindre teori på yrkesfag. Dette er saker som er viktige for Fremskrittspartiet, da det er saker som vil ivareta hver elev mye bedre enn i dag og vil sørge for at elever og foreldre får større bestemmelsesrett over egen skolehverdag. Jeg kan legge ut manuset for talen her etterpå :)

tirsdag 8. desember 2009

Går bort fra gradering av karakterer

http://www.udir.no/Artikler/_Vurdering/Karaktersetting-i-underveisvurdering

Utdanningsdirektoratet har nå varslet at det ikke skal kunne gies 5+, 5/4 osv i vurderinger, men kun hele tall. Dette har vært reglene for vitnemålskarakterer lenge og er således ingen forandring. Jeg har full forståelse for, og mener det er fornuftig, å kun ha hele karakterer på vitnemålet.
Samtidig kommer det frem av udir at dette også skal gjelde enkeltprøver. Det mener jeg er feil. Enkeltprøver er veiledende og gode pekepinner for elever for hvordan en ligger ann i løpet av året. En ser om en til stadighet får svake eller sterke karakterer, og slik også hvordan en ligger ann i forhold til standpunktkarakteren. Om karakteren er svak vet en at en må prestere bedre på neste prøve for å opprettholde karakteren til standpunktet. Jeg vet at for meg var dette viktige indikatorer underveis for å vite hvordan jeg lå ann i de enkelte fagene.
Da er det også viktig at læreren grunngir ( i de fagene dette er naturlig, som for eksempel norsk) hvorfor karakteren er svak/sterk slik at en kan forbedre dette til neste gang. Ved å "utvide" karakterskalaen til å også inkludere lærerens signal om hvor god karakteren er, ved - eller +, kan læreren gi en mer konkret tilbakemelding på elevens prestasjoner.


Fotojuks fra NRK

http://www.vg.no/musikk/grand-prix/artikkel.php?artid=582926
Når det kommer til debatten om hvilke type journalistikk dette er, og om det er motefotografri eller presse skal ikke jeg kommentere eller legge meg borti. Ei heller vil jeg blande meg inn i diskusjonen om hvilke journalister som kan manipulere hvor mye.

Det jeg reagerer på i denne debatten er at NRK rett ut sier og legger ord på det mange tenker i dag. At skjønnhet selger. En må ha utseendet for å selge et produkt. I fjor tok jeg forbrukeratferd ved Handelshøyskolen BI og leste der om en undersøkelse hvor fire mennesker deltok i et eksperiment. To gutter og to jenter, hvorav den ene jenten og gutten var meget pen, mens de andre var mindre pen. De skulle selge den samme parfymen på det samme stedet på et kjøpesenter. Den pene gutten og den pene jenten solgte solid mest...

Er det slik at skjønnhet selger, og hva er da skjønnhet? Lene Alexandra Øyen var en av de som NRK har manipulert, fjernet "rynker", ujevnheter og porer. Egentlig bare fjernet alt særpreg, naturlige variasjoner og liv i ansiktet og skapt et falsk porselensansikt. Dette for å gjøre deltakerne fine nok til å promotere programmet deres. Mener de flere vil se Grand Prix om det er penere mennesker som synger der?? Og unnskyld meg, men jeg mener et menneske er pent på grunn av dets særpreg, rynkene som forteller om livet en har hatt, de kanskje litt skjeve smilehullene som skiller nettopp ditt smil fra andres, de små smilerynkene under øynene som avslører mye latter og glede i livet ditt.

Mange skylder på at samfunnet bare har blitt sånn, blitt mer overfladisk, mer upersonlig, mer kald. Men det er jo vårt ansvar å forandre det, hindre utviklingen. En skal ikke bare alltid akseptere at "slik er det"!

mandag 7. desember 2009

Regjeringen slår sprekker.

De siste ukene har vært preget av stor politisk uro mellom regjeringspartiene, noe som også gjenspeiles på målingene.
http://www.dagbladet.no/2009/12/07/nyheter/innenriks/politikk/meningsmalinger/arbeiderpartiet/9386858/
Den fiktive tryggheten og stabiliteten de tidligere har forsøkt fremstille er begynt å slå sprekker, og det merker folk. Under valgkampen så vi at både de rødgrønne og media stod sterke og samlet for å mane opp alle ulikhetene og konstruere problemer mellom partiene på borgerlig side. De stod samlet for å bekjempe en felles fiende og trussel for deres egen makt. Lite tenkte de på de enorme forskjellene innad i sin egen regjering. Både media og regjeringen lukket naivt øynene for problemene i regjeringen og utsatte de store debattene. Media ved å, ulikt mediekulturen i andre demokratiske land, fokusere på å ta opposisjonen i et land, fremfor å fungere som kritisk presse mot den styrende. En spesiell situasjon flere utenlandske observatører av valget har merket seg med skepsis. De store sakene kommer neste år. De store sakene hvor regjeringen er dypt uenig og vil slite med å komme frem til løsninger hvor alle tre partene er fornøyde. Både den forrige perioden og i denne har det vært liknende saker hvor regjeringspartiene har vært uenige og splittet. Biodisel er bare et av mange eksempler. Og hver gang det har skjedd har folk ventet i spenning for å se om regjeringen holder og SV svelger kameler, eller om den bryter opp. Hittil har SV svelget flere kameler enn den arabiske prinsessen fikk i medgift i eventyrene jeg leste som barn. Det ville ikke overraske meg om det vil skje flere ganger. Flere har spådd om smertegrensen deres og spekulert i når SV vil bryte. Er det makten eller prinsippene som er viktig? Er det å kjøre sorte biler i regjering eller kjempe for saker viktige for partiet? Hittil er det makten og bilene som har vunnet slaget. Det gjenstår å se hvem som vinner neste runde når forvaltningsplanen skal opp. Flere store og viktige saker vil komme, på et tidspunkt hvor den rødgrønne koalisjonen allerede er begynt å få sprekker. Politisk tror jeg året 2010 blir meget spennende!

søndag 6. desember 2009

Noen av de som bidro

Det må jo innrømmes at jeg nesten hver fredag er å finne på sofaen benket foran tven for å se X-faktor , Senkveld og Golden Goal, så benyttet anledningen til å ta et bilde av Charlotte!Og som det politiske dyret som jeg er synes jeg alltid det er spennende og hyggelig å møte andre politikere (eller tidligere politikere)


Vi møtte opp meget tidlig denne kvelden. Allerede 18:30 var vi på plass, og 19:00 var sminke og hår ferdiggjort. Dermed var det to timer og førti minutter før sendingen startet! Men ventetiden var bare hyggelig, med god mat, godt selskap og en flott stemning blant folkene. Christina Vukiecevic var også blant de tidlige fremmøtte så benyttet anledningen til å forsøke å uttale navnet hennes korrekt. Og det må jeg bare si; for ei flott, hyggelig og tøff dame dette er. Hatten av!


Bloggmesteren Ida WulffBloggeren Ida Wulf var stilte også opp denne kvelden! Hun satt sammen med oss i panelet en god stund for å blogge underveis om hva som skjedde i gallaen, samt holde leserne oppdatert over hvor mange faddere Plan fikk inn. Jeg skal innrømme at jeg ikke har lest bloggen hennes tidligere. Dette kommer ikke av at jeg ikke finner den interessant, men at jeg selv er meget dårlig til å lese blogger rett og slett! Jeg har egentlig ingen blogger jeg leser og følger med på, men er heller den som sporadisk titter innom andres blogger i kjedsomme stunder. Må kanskje bli flinkere?


Artistgallaen


Tok jo noen bilder herfra, så må jo ha med disse og! Jeg reise sammen med Anette Trettebergstuen oppover til tv2s studio i Nydalen. Hun sitter på sin andre periode på stortinget, og er fraksjonsleder for arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet. Inger Lise Hansen er 2. nestleder i KrF, og alle vi tre reiste til Nepal sammen. Disse stilte også opp denne kvelden. Det var flere politikere der, blant annet Knut Arild Hareide, også fra KrF. En virkelig flott og sympatisk person jeg har stor respekt for.

Lenge siden sist innlegg!

Hei! Beklager så mye, men nå har det vært flere dager siden forrige innlegg. Jeg pleier være mye flinkere med å oppdatere bloggen min, så dette skal (forhåpentligvis) ikke gjenta seg! Denne uken har det vært veldig mye som har skjedd på privaten, og det har gjort at jeg ikke har har fått tid og anledning, eller prioritert, å blogge så mye som til vanlig. Men nå har jeg planer om å fortsette der jeg slapp igjen.


I går hadde Plan sin Artistgalla på tv2. En kveld spekket med mye god underholdning, mange bra artister med god musikk, gode programledere, sterke tvinnslag og interessante intervjuer og mennesker. Det var duket for fest, ettertanke og medmenneskelighet, og derfor etter min mening en perfekt kveld nå som tiden raskt smyger seg nærmere julaften.


Som en kan lese tidligere på denne bloggen, faktisk helt i starten, fikk jeg den ære å få lov til å reise sammen med Plan til Nepal i juni i år. Dette var en sterk tur med mange inntrykk og opplevelser som enda er med meg hver eneste dag. Jeg tror vi alle har godt av en slik tur, eller bli konfrontert og vist med slike menneskeskjebner en her møter. Vi trenger alle et "tupp i ræva" av og til for å våkne for det som skjer rundt oss. På grunn av at jeg var med her ble jeg invitert til Nyhetsmorgen sammen med Kristin Clemet på nyhetskanalen tidligere på dagen for å snakke om hvordan det er å være fadder, samt hvordan jeg opplevde Plans arbeid i Nepal. Senere på kvelden deltok jeg på telefonpanelet for å ta i mot innringere som ønsket å bli faddere. Jeg har gledet meg til denne kvelden utrolig lenge!

Her er panelet vi satt i! Vi var til enhver tid 19 stk som satt her, mens noen byttet på. Sendingen varte fra 21:40 - 24:00 og tiden bare fløy! Nesten utelukkende glade, flotte mennesker som ringte inn for å melde seg som fadder :)

mandag 30. november 2009

Drepte faren sin

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=577622 Denne historien er tragisk. Dessverre er den ikke enestående i sitt tilfelle. Gang på gang har vi opplevd tragedier internt i familien eller som har rammet andre utenforstående. Gang på gang har vi sett at individer ber om psykisk hjelp, men blir nektet. Gang på gang ser vi skjebner er redd for enten seg selv eller andre, men opplever å ikke bli hørt av myndighetene. Og av og til ender historiene i slike utfall.

Regjeringens satsing på psykiatrien er for liten. Vi har i dag flere tikkende bomber som går rundt i samfunnet uten å få hjelp, flere mennesker som kan være en skade både for seg selv eller andre som vi ikke tar vare på. Fordi vi ikke har råd. Vi har tidenes mest ekspansive budsjett. Regjeringen sprenger alle rammer og hopper elegant over hinderet med ordet "handlingsregel" skrevet på og spurter av gårde etter å sette rekord på 100-metern i pengebruk. Problemet er at det går til de feile tingene. Problemet er at de har valgt å ikke satse på psykiatrien for å redde disse skjebnene! I vårt alternative budsjett valgte vi øke denne posten med 150 000 000 mer enn regjeringen, fordi vi mener det er et viktig område! En må foreta en satsing på dette området, vi har rett og slett ikke råd til at flere slike historier dukker opp.

torsdag 26. november 2009

Spørsmål til statsråden

Vi er nå midt inne i finansdebatten hvor en skal diskutere regjeringens forslag til budsjett. Som tidligere nevnt i innlegg, og som dere sikkert har sett i mediene, er det biodisel som har fått det store fokuset i år. Likevel måtte jeg benytte anledningen til å stille spørsmål til kunnskapsministeren om et tema viktig for meg, nemlig mer praksis inn i skolen. Kristin Halvorsen hadde et 5 minutters innlegg, og brukte de første fire minuttene og 30 sekundene på å snakke om finanskrisen og budsjettets rammevilkår. Det siste halve minuttet avså kunnskapsministeren til -nettopp- kunnskap og skolen. Her nevnte hun frafall i skolen, og hvor stort problem dette her.

Mitt spørsmål gjaldt nettopp frafall i videregående skole. Vi i FrP mener noe av årsaken til det store frafallet er at skolen er alt for teoritung, og at det er for lite praksis i flere av fagene. Vi må ha mer praksis for de skoleleie og teorisvake elevene, de som velger det selv altså, og dette må inn allerede på ungdomstrinnet. Regjeringen har i budsjettet lagt opp til en prøveordning hvor skoler kan prøve ut en innføring av praktisk arbeidslivsfag. Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde vi praktisk prosjektarbeid, noe som ble tatt ut for noen år siden. Dette fungerte med stor suksess. Vi mener derfor at vi må gjeninnføre dette faget. Det er bare tull å gå inn for et prøveprosjekt, så lang evalueringsprosess og så eventuelt om flere år innføre det, når vi allerede vet at det vil fungere og flere ungdomsskoler skriker etter å få det gjeninnført!

Dette tok jeg opp i mitt spørsmål og spurte om følgende: "erkjenner statsråden nå at en trenger mer praksis inn i ungdomsskolen, og i så fall hvorfor ønsker statsråden et langt prøveprosjekt - en lang evalueringsprosess - og flere års ventetid for flere elever, i stedet for en permanent innføring av faget når en vet tiltaket vil hjelpe?"

Svaret på det konkrete spørsmålet? "Bra du tar det opp, veldig viktig sak. Viktig med mer praksis, derfor vi ønsker prøveprosjektet"

Ville dere ment at dette var et godt svar på spørsmålet??

Finansdebatten

I dag er det den store finansdebatten! Den begynner nå klokken 10:00 og vil nok vare til rundt 24:00. Spennende! Jeg skal innrømme jeg synes slike dager, det var den samme lengden på trontaledebatten, er interessant! Er en spesiell følelse å sitte i salen klokken elleve på kvelden og fortsatt debattere viktige politiske saker i budsjettet.

Den store saken i dag er jo biodisel. Hva blir vedtatt? Kommer Arbeiderpartiet og Stoltenberg til å trumfe gjennom et forslag flertallet er mot? Vil stortinget vedta noe stortinget er mot? Og hva viser denne saken egentlig om vårt demokrati? En stor dag med mange spørsmål som vil bli avklart. Debatten kan følges på stortinget.no's nett-tv! :) skal forsøke oppdatere underveis her!

tirsdag 24. november 2009

Spørretimen på nett!

En kan følge spørretimen direkte via nett-tv på: http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/.
Som beskrevet i tidligere innlegg har vi to ulike spørretimer; den muntlige(spontane) og den ordinære. Den første timen av møtet, fra 10:00 - 11:00 er den muntlige. I dag møter: Nærings- og handelsminister Trond Giske, Fornyings-, kirke- og arbeidsminister Rigmor Aasrud og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. I den ordinære stiller de statsrådene som har mottatt skriftlige spørsmål, hvorav jeg forrige uke sendte inn et til Kristin Halvorsen. Gleder meg til å starte og delta i debatten i dag fra Stortingets talerstol! Skal innrømme at den fortsatt er litt fryktinngytende å stille seg bak og tale fra. Jeg har fortsatt i bakhodet at dette faktisk er landets mektigste talerstol, her representerer man partiet, fylket sitt og folket når en prater. Det er en stor følelse, en jeg synes en skal ta vare på, anerkjenne og faktisk holde litt på og! Viktig at ikke alt bare blir en rutine her, slik jeg ser det er for mange av statsrådene og erfarne stortingsrepresentanter. Med erfaring kommer rutine, det skjønner jeg. Men respekten for dette arena og dets talerstol skal en ikke miste!

Møte med ANSA

Nå klokken 9 skal vi som sitter i KUF-komiteen for Fremskrittspartiet ha et møte med ANSA, Studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet. (http://www.ansa.no/) Det er mye i forbindelse med budsjettet, da de tidligere har pekt på en underfinansiering fra regjeringens side. Jeg mener at å sørge for et godt tilbud og en mulighet for norske studenter for å kunne ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet er en viktig prioritering. Og det av flere årsaker. For det første vil det gi våre studenter og fremtidige arbeidskraft en mer internasjonal kompetanse. For det andre er det flere utdanninger som ikke tilbys i Norge som en må til utlandet for å ta. For det tredje er det mer økonomisk gunstig at studenter tar hele eller deler av utdanningen ute.
Samtidig ser en nå at prognosene til Regjeringen for antall nye studenter (som nesten samtlige forskningsmiljø har sagt er ukorrekt) er meget høyt. Selv om disse tallene nok er litt for overambisiøse vet en at antall studenter vil øke betraktelig i de kommende årene. Universitet og høyskoler har i dag ikke kapasitet eller finansiering til å ta i mot denne gruppen. Å bedre tilrettelegge for studier i utlandet vil kunne lette litt på dette.

Gleder meg i alle fall til møtet, blir interessant å høre mer om deres betraktninger på det fremlagte budsjettet, samt hvordan en kan forbedre dette.

Arbeiderpartiets rolle i biodiselsaken

Jeg har tidligere skrevet innlegg om biodiselsaken som skal opp i salen torsdag. Må innrømme at ser mer og mer frem til denne dagen nå, og er meget spent på resultatet. Det interessante er tallene som kommer frem i følgende artikkel;
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=588211
Hva vil Jens gjøre nå? Arbeiderpartiet har jo i alle år vært mer opptatt av å være partiet for alle, altså aldri si noe noen kan være uenige i, og pakke alle politiske saker så godt inn at egentlig ingen skjønner hva de mener. En kan mene det en vil, men det er kun Fremskrittspartiet som virkelig har baller nok til å stå for det vi mener, og kjemper for de sakene vi vet er rett for folket og samfunnet. Arbeiderpartiet liker å beskylde oss for å snu kappen etter vinden. De bruker samme taktikken som jeg bruker i Settlers og Risk, nemlig å sette søkelyset på andre personer som ligger godt ann slik at de blir angrepet, mens jeg sakte men sikkert sniker meg opp på poengskalaen og vinner uten konkurranse. AP gjør det samme, de beskylder FrP for å snu kappen etter vinden og setter det negative søkelyset på oss, slik at de selv kan fortsette med populismen sin i ro og mak. Men ikke denne gang, nå ser folket det. Nå har vi en situasjon for Arbeiderpartiet og Stoltenberg faktisk står alene i et standpunkt. Noe de i og for seg ikke brydde seg nevneverdig om tidligere og hadde planer om å la saken forbigå og bli vedtatt i stillhet (noe liknende slik de gjorde i andre betente saker før årets valgkamp..) uten at noen trengte vite om det. Så det blir spennende å se hva AP gjør i denne saken. Vil de stemme for avgiftsøkningen selv om de vet folket er mot? Og vil SV og SP bli tvunget til å gjøre det samme under regjeringspisken? Hva blir egentlig vedtatt?

Spørsmål i spørretimen

Hver onsdag har vi noe som kalles spørretimen på Stortinget. Det er Stortingets mulighet til å stille spørsmål til de ulike statsrådene for å få klarhet i viktige saker. Denne delen er delt inn i to; den ordinære og spontanspørretimen. Den spontane spørretimen er lagt opp slik at en to dager før får vite hvilke tre statsråder (eller bare statsministeren) som dukker opp, og kan formulere aktuelle spørsmål til statsråden knyttet til sitt fagfelt. Her er det åpning både for hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål fra andre. I den ordinære spørretimen må en sende inn sitt spørsmål til statsråden innen 14:00 torsdagen uken før. De statsrådene må da, i prinsippet, møte i Stortinget denne dagen og svare på de spørsmål som er blitt sendt inn. Da leser avsenderen av spørsmålet det opp først, før statsråden får en viss tid til rådighet for å svare. Deretter får spørsmålsstilleren to oppfølgingsspørsmål, på forholdsvis 2 og 1 minutt, i et replikkordskifte med statsråden.

Beklager om denne fremstillingen var litt tung, men prøvde presentere det på en grei måte!
Den sistnevne, den ordinære spørretimen, skal jeg delta i nå på onsdag! Sendte inn spørsmål forrige torsdag og gleder meg til å få anledning til å stille dette - og høre svarene fra statsråden i morgen! Jeg skal etter spørretimen logge meg inn her og skrive inn både spørsmålet og svaret!

søndag 22. november 2009

Kategorier

Trenger litt hjelp her. Ser at på høyresiden i bloggen kategoriseres alle innlegg etter mnd. Er det ønskelig, og i så fall hvordan, at jeg også organiserer innleggene etter kategorier? Altså som feks politisk, fritid osv?

Vandalisme!!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584740
Hvem er det som gjør noe sånt?? Hvem er det som har behov for, eller interesse for, å ødelegge noe slikt?? Jeg finner meg selv i å bli stadig overrasket hva folk faktisk får seg til å gjøre...

Avgift på biodisel

I vår la Kristin Halvorsen og SV frem et forslag på å innføre avgift på biodisel. Nå protesterer partiet mot eget forslag. Argumentet for innføringen et halvt år siden var at også biler på biodisel slet på veier, argumentet nå er at ikke all biodisel er miljøvennlig.

Må si det er et spennende Storting vi har. Ikke bare har vi en posisjon, regjeringen, og en opposisjon, men også innad i regjeringen har vi en opposisjon som protesterer og skriker opp mot egne forslag og vedtak. Spennende!

Dette viser jo også hvordan demokratiet fungerer. Selv om et flertall på stortinget er mot avgiften, kan det se ut til at den blir innført likevel. Fordi Arbeiderpartiet vil. En interessant betraktning å ta med seg. Parlamentarismen av 1884 la til grunn at det folkevalgte organet, Stortinget, skulle ha den lovgivende makt. Regjeringen har kun den utøvende. Likevel har vi nå en situasjon hvor regjeringen overstyrer stortinget - folket. Torsdag skal avstemmingen over innføringen av avgiften skje. Det blir spennende å se hva som skjer; enten om SV bryter med egne oppfatninger og politiske standpunkt og stemmer for innføringen(som jo ikke vil være overraskende når en ser på deres tidligere historie for politiske saker i regjeringen), eller om de velger å stemme for egen overbevisning og gå mot forslaget. Det sistnevnte vil da føre til et enorm nederlag for Arbeiderpartiet, hvorav makten Stoltenberg og Skjøtt-Pedersen opplever at de har vil svikte. Gleder meg til torsdag!

Toby Keith!


http://www.dagbladet.no/2009/11/22/kultur/musikk/musikkanmeldelser/konsert/toby_keith/9155155/

Toby Keith er en av tidenes beste og største countryartister. Han er helt fabelaktig, og har utrolig mange gode hits! Jeg digger han så enormt, og gleden var derfor stor da tiden endelig var inne for min første konsert med helten! Lørdagen var det fullt i Spectrum i det han entret scenen, og sammen med min beste venninne Cathrine, hennes samboer Stein og min venninne Hilde var jeg klar for tidenes show. Og han leverte! Den ene hitsen etter den andre kom rullende ut og stemningen var helt enorm. Fikk kraftige flashback fra en av mine beste kvelder, da jeg tilbragte 4. juli i Nashville, Tennesse i år. Var et praktfullt og nesten rørende syn å se ut over en arena dekket av rutaskjorter og cowboyhatt. Fantastisk! Konserten varte dessverre alt for kort, skulle vart i flere timer! Han er jo tilbake allerede i desember på Nobelpriskonserten, men dit har jeg dessverre ikke billetter =/ Men Toby er kongen, ingen over - få ved siden!

Meg og min beste venninne Cathrine :)


fredag 20. november 2009

Elever fra Sykkylven

På barnas spørretime i dag, som jeg har skrevet om i et tidligere innlegg, var det også elever fra Møre og Romsdal, nærmere bestemt Sykkylven. De hadde meget gode, gjennomarbeidede spørsmål! Utfordret Kristin om hva hun ønsket å gjøre i de tilfeller hvor elever hadde mobbet andre, altså hvilke konsekvenser mobbing skulle ha for de som mobber. De spurte også hvilke tiltak statsråden ville sette i gang for å forhindre mobbing. Kjempedyktige elever! Det krever virkelig mot å stå der i Lagtingssalen og utfordre en statsråd i en sak som er viktig for deg. Jeg vet jo bare med meg selv, hvor nervøs jeg var på onsdagen når jeg gjorde det samme! Det står det virkelig respekt av. Håper alle elevene som var der i dag virkelig fortsetter den viktige kampen og engasjementet de har for saken, og at Halvorsen tar til seg det disse elevene mente var viktig og ønsket å få gjort.