mandag 30. november 2009

Drepte faren sin

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=577622 Denne historien er tragisk. Dessverre er den ikke enestående i sitt tilfelle. Gang på gang har vi opplevd tragedier internt i familien eller som har rammet andre utenforstående. Gang på gang har vi sett at individer ber om psykisk hjelp, men blir nektet. Gang på gang ser vi skjebner er redd for enten seg selv eller andre, men opplever å ikke bli hørt av myndighetene. Og av og til ender historiene i slike utfall.

Regjeringens satsing på psykiatrien er for liten. Vi har i dag flere tikkende bomber som går rundt i samfunnet uten å få hjelp, flere mennesker som kan være en skade både for seg selv eller andre som vi ikke tar vare på. Fordi vi ikke har råd. Vi har tidenes mest ekspansive budsjett. Regjeringen sprenger alle rammer og hopper elegant over hinderet med ordet "handlingsregel" skrevet på og spurter av gårde etter å sette rekord på 100-metern i pengebruk. Problemet er at det går til de feile tingene. Problemet er at de har valgt å ikke satse på psykiatrien for å redde disse skjebnene! I vårt alternative budsjett valgte vi øke denne posten med 150 000 000 mer enn regjeringen, fordi vi mener det er et viktig område! En må foreta en satsing på dette området, vi har rett og slett ikke råd til at flere slike historier dukker opp.

torsdag 26. november 2009

Spørsmål til statsråden

Vi er nå midt inne i finansdebatten hvor en skal diskutere regjeringens forslag til budsjett. Som tidligere nevnt i innlegg, og som dere sikkert har sett i mediene, er det biodisel som har fått det store fokuset i år. Likevel måtte jeg benytte anledningen til å stille spørsmål til kunnskapsministeren om et tema viktig for meg, nemlig mer praksis inn i skolen. Kristin Halvorsen hadde et 5 minutters innlegg, og brukte de første fire minuttene og 30 sekundene på å snakke om finanskrisen og budsjettets rammevilkår. Det siste halve minuttet avså kunnskapsministeren til -nettopp- kunnskap og skolen. Her nevnte hun frafall i skolen, og hvor stort problem dette her.

Mitt spørsmål gjaldt nettopp frafall i videregående skole. Vi i FrP mener noe av årsaken til det store frafallet er at skolen er alt for teoritung, og at det er for lite praksis i flere av fagene. Vi må ha mer praksis for de skoleleie og teorisvake elevene, de som velger det selv altså, og dette må inn allerede på ungdomstrinnet. Regjeringen har i budsjettet lagt opp til en prøveordning hvor skoler kan prøve ut en innføring av praktisk arbeidslivsfag. Da jeg gikk på ungdomsskolen hadde vi praktisk prosjektarbeid, noe som ble tatt ut for noen år siden. Dette fungerte med stor suksess. Vi mener derfor at vi må gjeninnføre dette faget. Det er bare tull å gå inn for et prøveprosjekt, så lang evalueringsprosess og så eventuelt om flere år innføre det, når vi allerede vet at det vil fungere og flere ungdomsskoler skriker etter å få det gjeninnført!

Dette tok jeg opp i mitt spørsmål og spurte om følgende: "erkjenner statsråden nå at en trenger mer praksis inn i ungdomsskolen, og i så fall hvorfor ønsker statsråden et langt prøveprosjekt - en lang evalueringsprosess - og flere års ventetid for flere elever, i stedet for en permanent innføring av faget når en vet tiltaket vil hjelpe?"

Svaret på det konkrete spørsmålet? "Bra du tar det opp, veldig viktig sak. Viktig med mer praksis, derfor vi ønsker prøveprosjektet"

Ville dere ment at dette var et godt svar på spørsmålet??

Finansdebatten

I dag er det den store finansdebatten! Den begynner nå klokken 10:00 og vil nok vare til rundt 24:00. Spennende! Jeg skal innrømme jeg synes slike dager, det var den samme lengden på trontaledebatten, er interessant! Er en spesiell følelse å sitte i salen klokken elleve på kvelden og fortsatt debattere viktige politiske saker i budsjettet.

Den store saken i dag er jo biodisel. Hva blir vedtatt? Kommer Arbeiderpartiet og Stoltenberg til å trumfe gjennom et forslag flertallet er mot? Vil stortinget vedta noe stortinget er mot? Og hva viser denne saken egentlig om vårt demokrati? En stor dag med mange spørsmål som vil bli avklart. Debatten kan følges på stortinget.no's nett-tv! :) skal forsøke oppdatere underveis her!

tirsdag 24. november 2009

Spørretimen på nett!

En kan følge spørretimen direkte via nett-tv på: http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/.
Som beskrevet i tidligere innlegg har vi to ulike spørretimer; den muntlige(spontane) og den ordinære. Den første timen av møtet, fra 10:00 - 11:00 er den muntlige. I dag møter: Nærings- og handelsminister Trond Giske, Fornyings-, kirke- og arbeidsminister Rigmor Aasrud og Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken. I den ordinære stiller de statsrådene som har mottatt skriftlige spørsmål, hvorav jeg forrige uke sendte inn et til Kristin Halvorsen. Gleder meg til å starte og delta i debatten i dag fra Stortingets talerstol! Skal innrømme at den fortsatt er litt fryktinngytende å stille seg bak og tale fra. Jeg har fortsatt i bakhodet at dette faktisk er landets mektigste talerstol, her representerer man partiet, fylket sitt og folket når en prater. Det er en stor følelse, en jeg synes en skal ta vare på, anerkjenne og faktisk holde litt på og! Viktig at ikke alt bare blir en rutine her, slik jeg ser det er for mange av statsrådene og erfarne stortingsrepresentanter. Med erfaring kommer rutine, det skjønner jeg. Men respekten for dette arena og dets talerstol skal en ikke miste!

Møte med ANSA

Nå klokken 9 skal vi som sitter i KUF-komiteen for Fremskrittspartiet ha et møte med ANSA, Studentsamskipnaden for norske studenter i utlandet. (http://www.ansa.no/) Det er mye i forbindelse med budsjettet, da de tidligere har pekt på en underfinansiering fra regjeringens side. Jeg mener at å sørge for et godt tilbud og en mulighet for norske studenter for å kunne ta hele eller deler av utdanningen sin i utlandet er en viktig prioritering. Og det av flere årsaker. For det første vil det gi våre studenter og fremtidige arbeidskraft en mer internasjonal kompetanse. For det andre er det flere utdanninger som ikke tilbys i Norge som en må til utlandet for å ta. For det tredje er det mer økonomisk gunstig at studenter tar hele eller deler av utdanningen ute.
Samtidig ser en nå at prognosene til Regjeringen for antall nye studenter (som nesten samtlige forskningsmiljø har sagt er ukorrekt) er meget høyt. Selv om disse tallene nok er litt for overambisiøse vet en at antall studenter vil øke betraktelig i de kommende årene. Universitet og høyskoler har i dag ikke kapasitet eller finansiering til å ta i mot denne gruppen. Å bedre tilrettelegge for studier i utlandet vil kunne lette litt på dette.

Gleder meg i alle fall til møtet, blir interessant å høre mer om deres betraktninger på det fremlagte budsjettet, samt hvordan en kan forbedre dette.

Arbeiderpartiets rolle i biodiselsaken

Jeg har tidligere skrevet innlegg om biodiselsaken som skal opp i salen torsdag. Må innrømme at ser mer og mer frem til denne dagen nå, og er meget spent på resultatet. Det interessante er tallene som kommer frem i følgende artikkel;
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/klimatrusselen/artikkel.php?artid=588211
Hva vil Jens gjøre nå? Arbeiderpartiet har jo i alle år vært mer opptatt av å være partiet for alle, altså aldri si noe noen kan være uenige i, og pakke alle politiske saker så godt inn at egentlig ingen skjønner hva de mener. En kan mene det en vil, men det er kun Fremskrittspartiet som virkelig har baller nok til å stå for det vi mener, og kjemper for de sakene vi vet er rett for folket og samfunnet. Arbeiderpartiet liker å beskylde oss for å snu kappen etter vinden. De bruker samme taktikken som jeg bruker i Settlers og Risk, nemlig å sette søkelyset på andre personer som ligger godt ann slik at de blir angrepet, mens jeg sakte men sikkert sniker meg opp på poengskalaen og vinner uten konkurranse. AP gjør det samme, de beskylder FrP for å snu kappen etter vinden og setter det negative søkelyset på oss, slik at de selv kan fortsette med populismen sin i ro og mak. Men ikke denne gang, nå ser folket det. Nå har vi en situasjon for Arbeiderpartiet og Stoltenberg faktisk står alene i et standpunkt. Noe de i og for seg ikke brydde seg nevneverdig om tidligere og hadde planer om å la saken forbigå og bli vedtatt i stillhet (noe liknende slik de gjorde i andre betente saker før årets valgkamp..) uten at noen trengte vite om det. Så det blir spennende å se hva AP gjør i denne saken. Vil de stemme for avgiftsøkningen selv om de vet folket er mot? Og vil SV og SP bli tvunget til å gjøre det samme under regjeringspisken? Hva blir egentlig vedtatt?

Spørsmål i spørretimen

Hver onsdag har vi noe som kalles spørretimen på Stortinget. Det er Stortingets mulighet til å stille spørsmål til de ulike statsrådene for å få klarhet i viktige saker. Denne delen er delt inn i to; den ordinære og spontanspørretimen. Den spontane spørretimen er lagt opp slik at en to dager før får vite hvilke tre statsråder (eller bare statsministeren) som dukker opp, og kan formulere aktuelle spørsmål til statsråden knyttet til sitt fagfelt. Her er det åpning både for hovedspørsmål og oppfølgingsspørsmål fra andre. I den ordinære spørretimen må en sende inn sitt spørsmål til statsråden innen 14:00 torsdagen uken før. De statsrådene må da, i prinsippet, møte i Stortinget denne dagen og svare på de spørsmål som er blitt sendt inn. Da leser avsenderen av spørsmålet det opp først, før statsråden får en viss tid til rådighet for å svare. Deretter får spørsmålsstilleren to oppfølgingsspørsmål, på forholdsvis 2 og 1 minutt, i et replikkordskifte med statsråden.

Beklager om denne fremstillingen var litt tung, men prøvde presentere det på en grei måte!
Den sistnevne, den ordinære spørretimen, skal jeg delta i nå på onsdag! Sendte inn spørsmål forrige torsdag og gleder meg til å få anledning til å stille dette - og høre svarene fra statsråden i morgen! Jeg skal etter spørretimen logge meg inn her og skrive inn både spørsmålet og svaret!

søndag 22. november 2009

Kategorier

Trenger litt hjelp her. Ser at på høyresiden i bloggen kategoriseres alle innlegg etter mnd. Er det ønskelig, og i så fall hvordan, at jeg også organiserer innleggene etter kategorier? Altså som feks politisk, fritid osv?

Vandalisme!!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=584740
Hvem er det som gjør noe sånt?? Hvem er det som har behov for, eller interesse for, å ødelegge noe slikt?? Jeg finner meg selv i å bli stadig overrasket hva folk faktisk får seg til å gjøre...

Avgift på biodisel

I vår la Kristin Halvorsen og SV frem et forslag på å innføre avgift på biodisel. Nå protesterer partiet mot eget forslag. Argumentet for innføringen et halvt år siden var at også biler på biodisel slet på veier, argumentet nå er at ikke all biodisel er miljøvennlig.

Må si det er et spennende Storting vi har. Ikke bare har vi en posisjon, regjeringen, og en opposisjon, men også innad i regjeringen har vi en opposisjon som protesterer og skriker opp mot egne forslag og vedtak. Spennende!

Dette viser jo også hvordan demokratiet fungerer. Selv om et flertall på stortinget er mot avgiften, kan det se ut til at den blir innført likevel. Fordi Arbeiderpartiet vil. En interessant betraktning å ta med seg. Parlamentarismen av 1884 la til grunn at det folkevalgte organet, Stortinget, skulle ha den lovgivende makt. Regjeringen har kun den utøvende. Likevel har vi nå en situasjon hvor regjeringen overstyrer stortinget - folket. Torsdag skal avstemmingen over innføringen av avgiften skje. Det blir spennende å se hva som skjer; enten om SV bryter med egne oppfatninger og politiske standpunkt og stemmer for innføringen(som jo ikke vil være overraskende når en ser på deres tidligere historie for politiske saker i regjeringen), eller om de velger å stemme for egen overbevisning og gå mot forslaget. Det sistnevnte vil da føre til et enorm nederlag for Arbeiderpartiet, hvorav makten Stoltenberg og Skjøtt-Pedersen opplever at de har vil svikte. Gleder meg til torsdag!

Toby Keith!


http://www.dagbladet.no/2009/11/22/kultur/musikk/musikkanmeldelser/konsert/toby_keith/9155155/

Toby Keith er en av tidenes beste og største countryartister. Han er helt fabelaktig, og har utrolig mange gode hits! Jeg digger han så enormt, og gleden var derfor stor da tiden endelig var inne for min første konsert med helten! Lørdagen var det fullt i Spectrum i det han entret scenen, og sammen med min beste venninne Cathrine, hennes samboer Stein og min venninne Hilde var jeg klar for tidenes show. Og han leverte! Den ene hitsen etter den andre kom rullende ut og stemningen var helt enorm. Fikk kraftige flashback fra en av mine beste kvelder, da jeg tilbragte 4. juli i Nashville, Tennesse i år. Var et praktfullt og nesten rørende syn å se ut over en arena dekket av rutaskjorter og cowboyhatt. Fantastisk! Konserten varte dessverre alt for kort, skulle vart i flere timer! Han er jo tilbake allerede i desember på Nobelpriskonserten, men dit har jeg dessverre ikke billetter =/ Men Toby er kongen, ingen over - få ved siden!

Meg og min beste venninne Cathrine :)


fredag 20. november 2009

Elever fra Sykkylven

På barnas spørretime i dag, som jeg har skrevet om i et tidligere innlegg, var det også elever fra Møre og Romsdal, nærmere bestemt Sykkylven. De hadde meget gode, gjennomarbeidede spørsmål! Utfordret Kristin om hva hun ønsket å gjøre i de tilfeller hvor elever hadde mobbet andre, altså hvilke konsekvenser mobbing skulle ha for de som mobber. De spurte også hvilke tiltak statsråden ville sette i gang for å forhindre mobbing. Kjempedyktige elever! Det krever virkelig mot å stå der i Lagtingssalen og utfordre en statsråd i en sak som er viktig for deg. Jeg vet jo bare med meg selv, hvor nervøs jeg var på onsdagen når jeg gjorde det samme! Det står det virkelig respekt av. Håper alle elevene som var der i dag virkelig fortsetter den viktige kampen og engasjementet de har for saken, og at Halvorsen tar til seg det disse elevene mente var viktig og ønsket å få gjort.


Asiatisk godis =)


Jeg er en person som er meget merkelig i matveien... Får mange spørsmål da jeg spiser mye rart. Eller, egentlig spiser jeg alt. Altspisende. Det er ikke noe jeg ikke liker. Asiatisk mat har jeg alltid elsket, og oppdaget for noen uker siden, til min store glede, at det ligger en asiatisk butikk ikke langt fra meg! Dro dit og hamstret inn masse godsaker! Tørket sjøgress, tang, fritert fiskefilet, tørket ansjos, vannmelonkjerner, dim sum og dumplings. Hærlig :D

TV2

Jeg har nå vært i intervju med TV2 angående Fremskrittspartiets oppfatning av Halvorsens "svar" fra barnas spørretime. Som jeg poengerte tidligere var det mange flotte ord, og hun sa til stadighet "dette er viktig", "dette skal vi se på" "viktig å arbeide med", samtidig som at elevene etterlyste og ønsket konkrete forslag og tiltak gang på gang. Ikke en gang fikk de et konkret tiltak de faktisk ønsket gjennomført! Jeg sa min oppriktige mening, samt la vekt på de konkrete forslag vi ønsker skal gjennomføres. Det er jo en klar forskjell, vi har flere gode, konkrete tiltak for hvordan vi ønsker løse problemet - de bare snakker i fine ord og vendinger om hvor viktig dette problemet er. Håper og tror at folk vil merke forskjellen!

Jeg fikk også anledning til å fremme FrPs politikk i forhold til lærere som mobber elever. Jeg synes dette er grusomt, det er 13.000 barns om oppgir at de blir mobbet av læreren. Mobbing og trakassering av barn er en grov krenkelse og overgrep mot barnet. FrP ønsker at dersom en lærer har mobbet en eller flere elever, og det er dokumentert at dette faktisk har skjedd, skal læreren ut av skolen, samt bli fradømt retten til å undervise. Ja, vi er klar og tydelig også her, for en slik situasjon krever mer enn fine ord!

Barnas spørretime

For tredje år på rad arrangerte Stortinget barnas spørretime. Her har barne- og ungdomsskoleelever fra hele landet blitt trukket ut for å komme og delta på en spørretime med statsrådene. Kjempepositivt prosjekt som bidrar til å spre informasjon og kunnskap om det demokratiske system og politikken som helhet.

Kristin Halvorsen var første personen til pers og fikk spørsmål fra flere elever. Både noen som stilte seg opp for å stille enkeltspørsmål, og andre som representerte hele klasser og skoler og hadde med seg insendte spørsmål derfra.

Det jeg merket var at mye av fokuset fra barna var hvilke konsekvenser mobbing skal ha for den som mobber. Flere av de la vekt på at i dag får det ingen konsekvenser og de utfordret Halvorsen på dette. Det var jo tydelig at verken hun eller regjeringen ikke har noen konkrete forslag for hvordan dette skal løses! Hun kom ikke med noen forslag, noen løsninger, bare pratet om hvor viktig det var å forebygge mobbing. Det eneste litt konkrete hun nevnte var at hun hadde sett på ordningen de hadde i sverige med skoleombud, og ønsket å se videre på dette. I Mai i år fremmet vi nettopp dette forslaget, om å innføre skoleombud. OG REGJERINGEN STEMTE MOT. Skal dette være nok en sak SV stemmer for og i mot i hytt og gevær og det egentlig er umulig å forstå hva de mener? Forslaget om skoleombud er igjen oppe i KUF-komiteen, hvorpå jeg er saksordfører for denne viktige saken. Når da Halvorsen bringer opp skoleombud som det eneste forslaget til tiltak, samt lovte barn fra hele landet å se på det og at hun var positivt - ja da forventer jeg nå at dette forslaget går gjennom!

Nytt på nytt

I dag skal jeg altså være med på nytt på nytt på NRK. Kommer aldri i verden til å tørre se på det. Må innrømme at ikke takler se/høre meg selv på tv og radio. Aviser går fint, da det er enklere å lese andres ord og fremstilling. Men det andre, klarer det ikke. En er sin egen største kritiker har jeg hørt, og det stemmer meget godt i mitt tilfelle! Eneste jeg tenker når jeg ser/hører meg selv er hva jeg sier feil, hva jeg kunne gjort annerledes og ergrer meg over ting jeg burde/burde ikke ha gjort. Blir helt gal av det! Er jo spennende å få lov til å være med på slike programmer, og etter dagens oppslag i dagbladet:
http://www.dagbladet.no/2009/11/20/kultur/tv/tv_og_medier/nrk/nytt_pa_nytt/9100937/
ser jeg at det ikke var bare jeg som hadde noen små betenkeligheter ved å stille opp! Er jo en skremmende situasjon å sitte der sammen med tre hysterisk gode komikere, tvkameraer og en full publikumssal og få beskjeden: "vær morsoom...NÅ!" Nå er jo ikke jeg akkurat en anerkjent komiker fra før, kanskje ikke en gang en person med snev av humoristiske gen i seg, så å skulle sitte på tv og være der - ikke akkurat drømmesituasjonen. Men skal ikke klage, hyggelig å bli spurt og få lov til å være med, så får vi håpe jeg ikke blir for kjedelig/rar/umorsom/lite underholdende :p

torsdag 19. november 2009

Besøk

Mamma kommer på besøk til Oslo i dag, noe som blir veldig koselig. Hun tar nemlig fag på BI, og er nede for å delta på seminar knyttet til dette. Hun ankom akkurat Oslo, og jeg skal forsøke rekke møte henne før komitémøtet slik at hun kan legge fra seg tingene på kontoret mitt. Jeg skal på tvinnspilling fra 15:45 - 20:00 i dag, men har arrangert middag mellom mamma, Oskar Grimstad (stortingsrepresentant for M&R) og Erik (stortingsgruppens trainee, også fra norges fineste fylke). Skal møte de etter tvinnspillingen :)

Er jo alltid hyggelig å få besøk av familier og kjente, og gleder meg til å vise henne leiligheten!

1. utkast til budsjett

Nå har jeg skrevet og meldt inn alle FrPs merknader til budsjettet. Dette er 1. utkastet hvor alle skal melde inn sine merknader i forhold til de fellesmerknader ordførerene har meldt inn. Disse skal vi gå gjennom på dagens komitémøte slik at hvert parti kan melde fra i fellesskap hvilke fellesmerknader en eventuelt ønsker melde seg ut av, og hvor en senere ønsker å komme med ytterligere merknader fra eget parti. Er en omfattende og krevende prosess dette med budsjettet, mye å få oversikt over! Men merker nå at jo flere ganger jeg leser over budsjettet, jo flere merknader jeg skriver og jo mer jeg vrir hjernen min i arbeidet med å implementere og synliggjøre vår politikk på best mulig måte - jo mer får en også oversikt. Er virkelig fantastisk og merkverdig at budsjettarbeid er så interessant og spennende, hadde jeg aldri forestilt meg!

Håper også at en på komitémøte kan få regjeringen til å se fornuften i flere av de verbalforslagene vi stiller, samt bevilgningsforslager i vårt budsjett, og kanskje få samlet støtte for noen av forslagene. Det hadde vært fantastisk!

mandag 16. november 2009

USA advares!

Kina advarer nå USA mot å videreføre sin proteksjonistiske politikk. Må innrømme jeg synes det er en interessant vending verdens stormakter inntar, når kommunistlandet Kina kritiserer USA for å ikke være nok markedsliberalistiske. Og det verste av alt - jeg er enig med Kina!

Nedleggelser av skoler

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=598983

101 skoler er blitt lagt ned under regjeringens periode. Ofte kommer nedleggelser av grendeskoler som følge av en dårlig kommuneøkonomi. I år var det første gang et samlet kommune-Norge hadde netto driftsunderskudd, og verre skal det bli. Kommunene sultefores, samtidig som vi har en regjering som bruker overføringer til kommune som fanesak. En dårlig kommuneøkonomi fører med dagens system til nedskjæringer i to områder; eldreomsorg og skole. To områder som etter min mening kanskje er de viktigste i vårt samfunn.

Grendeskoler er jeg positiv til. Barn begynner på skolen allerede som 6-åringer, og fortjener å ha et skoletilbud ikke langt fra hjemmet. Dette for å slippe for lang skolevei, og heller bruke mer tid på skolebenken enn på bussen frem og tilbake. Likevel må en huske å bringe læringsutbytte og kompetanse inn i debatten; nemlig om det er nok elever til å opprettholde et tilfredsstillende kompetansenivå på skolen.

Problematikken rundt nedleggelser er komplisert, men en løsning en hører om flere steder er at foreldrene selv ønsker gå sammen og drive skolen videre i de tilfellene kommunen ser seg nødt til å legge ned. Dette mener vi i FrP er et utrolig positivt utfall! Slik får foreldrene opprettholdt et godt skoletilbud i nærmiljøet til barna, samt sørget for en god undervisning tilpasset sine barn! Dessverre er det slik i dag, som på flere andre områder, at ideologi går foran fornuft for enkelte partier (*host* regjeringen) og de ønsker stanse disse konstellasjonene. Disse foreldrene er jo private, og bare ordet "privat" kan jo skremme livet av enhver hardbarket sosialist. Jeg mener det viktigste er å opprettholde et godt skoletilbud, og om foreldrene synes at å drive en nærmiljøskole videre er fornuftig - ja da tror også jeg det! Selvfølgelig skal det stille skrav til både innhold og kompetanse, men åpningen må være der!

Vold i skolen... igjen

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=598900

Det en i den siste tiden har sett er at stadig flere hendelser kommer frem i lyset. Dette tror jeg er en konsekvens av to ting; at volden i skolen faktisk øker, og fordi fokuset på problemet er større. Det har i det siste ukene vært et stort og viktig press i forhold til mobbing, noe som har ført til flere store avsløringer om vold mellom elever og fra lærer, og om episoder hvor skoleledelse ikke har tatt ansvar på egen skole...

Det jeg undres over i slike situasjoner er hva som får en ungdom til å reagere på denne måten. Hva får en 16 år gammel gutt til å gjøre noe sånt som dette, til å utagere noe så voldsomt mot en annen elev? Det er vanskelig å si, det kan være en vanskelig oppvekst, atferdsvansker, at eleven er blitt mobbet tidligere, at det svartnet, at medeleven han angrep har gjort noe galt, eller at personen rett og slett ønsket skade den andre. Hvordan skal en vite foranledningen, og i så fall; hvordan skal en ta den i betraktning når en skal finne sanksjoner mot eleven? Hva er balansegangen her, rett og slett.

Ta et tankeeksperiment. Hva om denne 16-åringen som gikk til angrep er blitt mobbet over lengre tid. Han er blitt utsatt for vold og trakassering over flere år, hatt en handlingslammet skoleledelse og lidd under et umenneskelig psykisk press over flere år. En slik opplevelse som mobbing er, som har ført til store psykiske skader på denne gutten, noen kanskje livsvarige. Da vil en kunne forstå at det plutselig sa stopp, at all den sinne, ydmykelse og frustrasjon bygget opp i denne gutten plutselig fikk sitt utløp. Men forsvarer det likevel handlingen? Vil den bakgrunnen rette opp skadene han gjorde på sin medelev..?

Dette er veldig vanskelige spørsmål, og kan ofte fremstå som uangripelige. Når jeg da opplever å skulle sitte som politiker å bestemme hva som skal skje, finner jeg det vanskelig å finne fasiten. For er det noen fasit på slike spørsmål?

FrP-TV

Gå inn på linken her og velg budsjettet fra menyen til venstre:
http://www.frp.no/no/FrP_TV/

De som ikke fikk med seg fremleggelsen av Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett kan høre om det her :) Dersom noen av dere har spørsmål knyttet til det er det bare å spørre i vei!

Alternativt statsbudsjett


Minner om at Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett fremlegges i dag klokken 12:00! Følg med live på frp-tv: www.frp.no!

lørdag 14. november 2009

Situasjonsbeskrivelse

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=598633

Vi har hatt fire år med den røde regjeringen, og folket valgte å gjenvelge disse for fire nye år. "Alle skal med" fra Arbeiderpartiet klang så godt i ørene på oss alle, og flere valgte å tro på de fagre ord og løfter som så enkelt ble skissert og formulert i festtaler. Samtidig er det dystert når en går nærmere inn på ulike områder i samfunnet og ser hvordan situasjonen er.

Politiet er underbemannet og har for lite ressurser, og har ikke midler til å etterforske ran, vold eller i noen tilfeller voldtekt. Kriminalomsorgen(se linken over) blir nedprioritert. Over 250.000 mennesker står i helsekø og venter på å få behandlingen de behøver for å komme tilbake i arbeid, flere med smerter og ubehag. Over 4000 mennesker står i rusbehandlingskø, mennesker som står med lua i hånda og ber samfunnet om hjelp til å komme ut av rushelvette. Istedet blir de møtt med stengte dører og beskjed om å vente et år. Flere dør av overdose i køen...Mobbing er et økende problem i samfunnet, både i skole og i arbeidslivet. 40.000 barn gruer seg for å gå på skolen, mens deres foreldre sitter hjemme med en klump i magen, vel vitende om at deres barn blir revet i filler og sakte, men sikkert brutt ned av den som mobber. Lærere er i noen tilfeller de som står for mobbingen, et grovt overgrep fra en voksen til et barn, i andre tilfeller står de stilletiende og ser på at barnet blir mobbet. I andre igjen sender de bekymringsmelding til en skoleleder som velger å overse problemet, han vil ikke være kjent med at mobbing foregår på hans skole. 1-2 ungdom tar livet sitt hvert år på grunn av dette. Ungdom er også de som er mest utsatt i trafikken. Vi har skyhøye avgifter på kjøp av bil, eie av bil, bensin, bomstasjoner og vegavgift, noe som tvinger ungdom til å kjøpe billige, gamle og trafikkfarlige biler. Slik at når ungdom kræsjer er det større sjanse for at vi også omkommer. Samtidig er vi et samfunn som er avhengig av høyere utdanning og forskning, men reduserer på overføringene for frie midler til forskning og bryter galant løftet om 11 mnds studiestøtte... Når en da tenker på de flere tusen eldre menneskene her i Norge som blir stuet i ganger og korridorer på sykehjem og sykehus, eldre mennesker som ikke blir møtt med den verdighet og omsorg de trenger. Bestemødre og fedre som knapt kan gå og ta vare på seg selv, men får ikke plass på sukehjem fordi kommunen ikke har råd.

Ofte når vi i Fremskrittspartiet fokuserer på disse områdene, velger å legge vekt på utfordringene vi har i samfunnet blir vi kalt for syterne. De som aldri er fornøyde, at vi fokuserer på det negative istedet for det positive. At vi er bortskjemte og bør heller tenke på det positive. Men vet du hva? Jeg er stolt over å tilhøre partiet som faktisk sloss for disse menneskene!! Jeg er stolt over at FrP ikke nøyer seg med at mange har det bra, vi vil at alle skal ha det bra! Jeg blir provosert når velstående, sunne og friske AP-mennesker sier vi bare syter og at vi har det jo så godt i Norge, samtidig som jeg vet at 40.000 barn blir utsatt for grov mobbing, hets og plaging hver uke på skolen. Det er så utrolig enkelt for dem å si at alt er bra! Som et kjent sitat "du skal ikke inderlig vel tåle den urett, som ikke skjer deg selv"! (vet ikke om helt korrekt, men slik jeg husker det). Vi kan ikke legge oss tilbake, slappe av og si; jaja, de fleste av oss har det jo bra. Det nekter vi i FrP å gjøre, og det kommer vi aldri til å gjøre heller!


fredag 13. november 2009

Nulltoleranse for lærere som mobber

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article451765.ece

Har et oppslag i dag i Dagsavisen, vedrørende lærere som mobber. Et svært viktig og kontroversielt tema! Dette er et av de temaene som er tabu i vårt samfunn. Et tema en ikke prater om, men som en heller lar ligge i skyggesiden og ulme uten at noen tar tak i det. Professor ved Senter for Atferdsforskning sa at det kan vitne om en misforstått kollegialitet, hvor lærerne heller slår ring om hverandre i en situasjon der en lærer blir mistenkt for å mobbe elever. Samtidig har jeg i går vært i kontakt med flere kommuner, hvorav ingen egentlig kunne gi noe konkret svar på hvordan en lærer får sparken. Det kan virke som en nærmest vernet yrkesgruppe!

Tenk om du arbeider i en vanlig bedrift og stjeler fra sjefen. Blir du tatt mister du jobben.
Tenk om du arbeider som lærer og trakasserer og mobber en elev. Blir du tatt får du kanskje en munlig beskjed av rektor. Fortsetter du og blir tatt igjen får du skriftlig beskjed om å stoppe. Fortsetter du å ødelegge dette lille barnet får du skriftlig advarsel. Driter du i denne og fortsetter forsøke ødelegge dette menneskelivet foran deg kan rektor (som ikke alltid gjør det) sende en melding til rådmannen. Han overlater saken til personalavdelingen i kommunen. De skal sette i gang dialog mellom lærer, personal, rektor osv, og ofte ender det hele med at læreren blir omplassert, enten ny skole, som rådgiver eller liknende... Plutselig har det gått flere år, læreren stoppet aldri og barnet ble ødelagt for livet...

Vil vi virkelig ha det slik? Jeg tror at sikkert 95% av lærerne i dagens skoleverk er flinke, dyktige, faglig kompetente og opptatt av å gjøre en best mulig jobb. Derfor tror jeg også de støtter vår politkk på dette området, nemlig at lærere som mobber og trakasserer små barn ikke hører hjemme i den norske skolen!

torsdag 12. november 2009

Disiplin i skolen

http://www.aftenposten.no/nyheter/oslo/article3368050.ece

Byråden Torger Ødegaard tar til orde for å gjeninnføre respekten for læreren. Virkelig på tide, velkommen skal det være! Det er på tide å gjenreise lærerens autoritet i klasserommet. Bråk og uro er et enormt problem i den norske skolen, og ødelegger mye av elevenes læring. Et viktig virkemiddel i kampen for å forebygge og forhindre det er nettopp gjennom læreren. Lærerne i dag må lære seg hvordan en oppnår autoritet og respekt fra elevene. Dette er viktig å implementere i lærerutdanningen, blant annet med fag som klasseledelse!

Jeg tror også ro og disiplin i klasserommet kan være med på å forebygge mobbing blant elevene. Samholdet mellom elevene blir godt og en har gjensidig tillit for voksenpersonen i undervisningssituasjonen. Samtidig vil en god klasselederer være klar og tydelig i kampen mot mobbing, ikke være redd for å ta tak i mobbeproblem i klassen og slå hardt ned på tilfeller om de oppstår. En viktig voksenperson som er tydelig i dette spørsmålet bidrar også til at elevenes holdning overfor hverandre og temaet mobbing blir klargjort!

onsdag 11. november 2009

Provosert

Jeg vet at jeg i denne bloggen har snakket mye om vold og voldtekt mot kvinner, og at mye nok blir å gjenta meg selv. Men jeg kan ikke noe for det, dette er en sak som er så alvorlig og så viktig at den må repeteres! I alle fall når en ser at tilstanden forverres, flere blir voldtatt og ingenting blir gjort med det! Det er komplisert, hvordan skal en forebygge og hindre voldteker? Jeg tror mye av arbeidet må komme gjennom holdningsskapende arbeid, men hvor lang tid vil det ta og hvor lenge er vi villige til å vente?

http://www.dagbladet.no/2009/11/12/nyheter/innenriks/drosje/voldtekt/9000864/
Ordene fra artikkelen: " Når en lettkledd, beruset kvinne setter seg alene inn i en taxi, har hun i utgangspunktet syndet allerede" innrømmer jeg lett at provoserer meg. Så til de grader. Jeg kjenner jeg blir sint inne i meg, har lyst til å bare hyle til disse menneskene, hyle, rope, kjefte, trygle og be, alt på en gang. Som et desperat forsøk på å få de til å forandre mening. Innse selv at deres holdninger er helt gale, at de ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn. Og så ingen misforstår her; med "deres holdninger" her prater jeg ikke om innvandrere, jeg prater om gruppen menn som faktisk voldtar! En må huske på at det er mange flere voldtekter som begås "i hjemmet" enn på gaten, og her er det en klar overvekt av etnisk norske overgrepsmenn. Dette innlegget har ingenting med kultur eller bakgrunn å gjøre. Dette innlegget er en desperasjon over at vi har så mange menn i det norske samfunn som er i stand til å voldta og misbruke en kvinne på det groveste. Som er i stand til å krenke en kvinnes egenverdi og menneskeverdt gjennom grov voldtekt! Det er frustrerende og skremmende...

Uansvarlig

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=592262
"FrP er uansvarlige i pengepolitikken"
"FrP vil bruke opp oljeformuen vår på under 10 år"
"Med FrP i makten blir det en stor fest, mens vi våkner blakke og i bakrus dagen etter"
"FrPs økonomiske politikk vil gjøre renten skyhøy og folk vil gå til grunne"

Disse påstandene ble fremsatt utallige ganger under valgkampen, du hørte de sikkert du og. Ordet uansvarlig er særlig et ord Stoltenberg liker å bruke om oss. På den måten slipper han å argumentere faglig mot våre spesifikke forslag, men heller avskriver hele oss gjennom en herskefull måte. Slik elsker han simpelthen å male et skremmebilde av oss slik at han lettere kan krisitere det selvskapte bildet, fremfor de politiske saker vi faktisk kjemper for. Politiske eksperter og kommentarorer over hele landet har slengt seg på i Stoltenbergs bøtteballett, og som ivrige disipler hengt seg på skyllebølgen over FrP. De gangene vi forsvarte oss med å vise til SSBs(statsansatte økonomer) beregninger på vårt statsbudsjett som viste at pengebruken IKKE ville være rentedrivende, avfeide de oss med et hånlig snøft og fortsatte sin evige repetisjon av hvor uansvarlige vi var og hvor mye penger vi ville bruke. Ser nå endelig frem til en valgkamp hvor hele regjeringspartienes grunnlag for å slakte FrP og kommentatorenes mulighet til å fremstille oss som latterlige underdogs er borte!

tirsdag 10. november 2009

Høringsdag 2

I dag skal vi ha andre høringsdag, noe jeg ser frem til! Den første delen skal handle om studiefinansiering og studentvelferd, hvorav både samskipnadsrådet, ANSA, unge funksjonshemmede og norges handikapforbund skal fremme sitt synspunkt. Denne bolken blir svært interessant, da en får et innblikk i flere instansers synspunkt på regjeringens fremlagt budsjett, og dets eventuelle mangler og krav til forbedringer. Andre som skal innom i dag er UNIO, Fellesorganisasjonen, musikernes fellesorganisasjon og nettverk for private høyskoler. Sistnevnte blir nok også særs interessant, da de nok vil gripe fatt i den enorme skjevfordelingen regjeringens budsjett legger opp til mellom private og offentlige høyskoler!

Den siste bolken vil norsk leirskoleforening, landslaget for nærmiljøskolen, norges naturvernformund, friluftsrådenes landsforbund og ungt entrepenørskap snakke i. Leirskole er noe vi i Fremskrittspartiet flere ganger har tatt til orde for å forsvare viktigheten av. I dag heter det jo seg at norsk skole skal være gratis og at alle barneskoleelever skal på et leirskoleopphold. Problemet er at støtten skolene/kommunene får til denne aktiviteten er alt for lav slik at en må kreve inn foreldrebetaling, noe som medfører en situasjon hvor noen barn ikke får blitt med. Dette mener vi er helt feil. Leirskoleopplæring har en viktig funksjon i skolen, både for at elevene skal tilegne seg kunnskap på ulike felt, og for å styrke det sosiale samholdet i den enkelte klasse!

Men ser frem til høringen, blir interessant :)

mandag 9. november 2009

Debatt på Ikveld

Min debut i tvdebatt, skummelt! Skal innrømme nervene var i høyspenn, men bestemte meg tidlig på kvelden; jeg skulle ikke pugge og lese på tall, ferdigtygde argumenter og få tak i statistikker. Jeg skulle heller forberede meg med å virkelig tenke over og sette meg inn i de historiene bak, de menneskelige aspektene. Årsaken til det er at dette ville også bidra med å dra debatten inn på hva dette egentlig handler om - ikke en eller annen liste på internett, men faktisk reelle menneskeskjebner. Klarer ikke se gjennom og høre på debatten, fortsatt alt for merkelig å se seg selv på tv! Klarer ikke få med meg budskapet, blir heller opptatt av å vri meg i stolen av "eh"-lyder, stamming, dårlige formuleringer og så videre. Slik går det når en aldri blir fornøyd med det en gjør!

Debatten kan du se her:
http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/190158

lørdag 7. november 2009

Mobberegister

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=587725
Stopp mobbingen har på sine internettsider gjort det mulig for foreldre å legge ut navnet på skoler de mener har brutt reglene, da spesielt med fokus på Opplæringsloven §9a. Denne går ut på å sikre og ivareta elevenes psykososiale miljø. Problemet med dagens situasjon er at rundt 40.000 barn blir mobbet hver uke. Denne organisasjonen består av tre foreldre som selv har opplevd at deres barn har blitt mobbet. Felles for disse og flere andre foreldre er at når de tar opp problemet med skolene er flere blitt møtt med skepsis og motarbeidelse av skolen. En ser at flere rektorer og skoleledelsen generelt velger å lukke øynene for mobbing som pågår på egen skole, og unnlater å ta tak i problemet. Flere foreldre har sloss en fortvilt kamp mot skolens ledelse i flere år for å få de til å ta tak i problemet og hjelpe barnet deres. Denne listen er på ingen måte intendert for å henge ut skoler eller enkeltpersonen. Ei heller er den beregnet som eneste tiltak mot mobbing. Dette er ment som et av flere incentiver som må settes i gang for å tvinge flere skoler til å tørre å ta fatt på et alvorlig problem! Listen inneholder ikke skoler som har mobbing på sin skole, mobbing foregår på alle skoler i dag. Listen er ment for foreldre som er i en fortvilt situasjon, foreldre som over flere år har vært tilskuere til sitt barn som er blit mobbet, trakassert og brutt ned psykisk uten at skolen har brydd seg. Foreldre som til slutt har måtte gå til det desperate skritt å flytte for at barnet skulle få mulighet til å gå på en annen skole for å slippe lidelsen det er å bli mobbet. Foreldre som ikke ønsker dette skal skje mot andre barn, og derfor ønsker dele denne informasjonen med andre.

Det er blitt mye rabalder rundt dette, og det er forståelig. Det blir det alltid i det en forsøker røske opp i tabuer og skyggesider av vårt samfunn! Mobbing er blitt et tema en skyver under en stol. Et tema som inngår i store politiske festtaler, mens ingen konkrete handlinger blir gjort. ALLE barn i Norge fortjener å gå på skolen uten å gru seg og uten å bli påført alvorlige psykiske lidelser på grunn av at enkelte skoler og skoleledelser heller velger å ignorere problemet!

Jeg synes stoppmobbingen.no gjør en fabelaktig jobb med å sette fokus på et så viktig tema. Og det at flere går ut og kritiserer de og reagerer viser bare at det er et tema som vekker følelser, og at det er ting som tidligere er blitt mørkelagt som trenger å komme inn i dagens lys!

Leste forresten dette i en annen blogg, og syntest det var godt sagt:
"Så i stedet for å klage på at "min skole" stemples som mobbeskole bør en heller bruke krefter og energi på å få bukt med elendigheten"

God stemning!


I dag tilbragte jeg hele dagen med Møre og Romsdals telt på Aker Brygge. Her fikk vi smake på god bacalao, spekemat fra Tinde og masse god fisk! Oskar Sylte stilte selvfølgelig med gratis smaksprøver på Ananas og Pærebrus. Det var masse folk innom teltet og stemningen var strålende! Dette lover godt før den store kampen i morgen :)


Ellers er jeg litt småsliten i dag, så rundt halv fire dro jeg og Tonje, som bor med meg denne helgen, og kjøpte inn smågodt og brus. Så nå ligger vi på sofaen og spiser og slapper av for å lade batteriene til i kveld. Må legge til at butikken Lucky Lips, som du ser på bildet, har utrolig mye godt!

fredag 6. november 2009

Aker Brygge lørdag

Tatt fra reiseliv.no:
Lørdag fra 11:00 - 16:00 skal Møre og Romsdal fylke vise seg frem på sitt beste i et stort telt på Aker Brygge! Her skal D'Sound holde intimkonsert, bli vist filmer, arrangement fra scenen, Gaute G Grav underholder og du får smake på alle våre lokale spesialiteter!! Blant annet fisk, spekemat og ost - og selvfølgelig pærebrus og ananasbrus som kun produseres i Molde. Anbefaler alle å ta seg en tur innom, her blir det mye folk, god stemning og masse god mat du får smake på :)
I tillegg arrangerer Stopp Mobbingen antimobbedag lørdag, og vil være tilstede på teltet for å dele ut info, snakke med folk og få fokus på budskapet sitt :)

Kom kom :)

Cupfinalen


Følg hele cupfinalen, med showet både fredagskveld og hele lørdagen fra morgen til langt på natt! Her er link til lokalavisen som har både radio- og tvsendinger, samt friske nyheter kontinuerlig. Om du følger med på den direkte videooverføringen, link på siden, kan du også se intervju med meg og Else-May i løpet av kvelden.Det er virkelig vanskelig å tippe resultatet for kampen på søndag. Det er mye nerver i spenn, mye prestige, hardt arbeid og ønsker bak den. Blir virkelig spennende!

Fotballkamp Molde-Ålesund

Onsdag måtte vi prøvespille kampen Molde-Ålesund:
http://fotball.vgtv.no/?id=36700&index=1

Det gikk som en kan se på klippet ikke så veldig bra, men det setter på ingen måte en demper på mine forvetninger for helgen! :) En kan vel egentlig etter å ha sett dette klippet konstatere med at valget med å bli politiker fremfor fotballproff nok var det rette :p

Travel dag

07:45 i dag troppet jeg opp på arbeidet til mannen til mitt søskenbarn. Jeg bodde nemlig hos mitt søskenbarn tidligere, leide 1. etasjen i huset deres, og en del av posten min kommer fortsatt til den gamle adressen. Siden billettene til MFK-teltet var kommet dit måtte jeg bare hente den! Deretter gikk jeg til SAShotellet på Holbergsplass hvor jeg skulle være med i et intervju for lokalradioen 1FM i Molderegionen. Var bare en koselig liten del av morgensendingen, da de sender fra cupfinalen hele helgen! Deretter bar det videre til Stortinget hvor jeg hadde en halvtime på å gå gjennom hundre mail og 5 kg post fra hyllene og den jeg allerede hadde hentet. For i dag fikk jeg nemlig besøk av Gunhild fra lokallaget Molde FrP med sine tre barn som jeg skulle ta med rundt på omvisning. Var kjempehyggelig :) Tok de med rundt i alle rom verdt å se, fortalte litt om bygningen, maleriene som henger her, historien bak parlamentarismen osv. Måtte da også ta de inn i salen for å vise plassen min, samt hvordan avstemmingssystemet fungerer. De fikk også se en svipptur innom kontoret mitt, til tross for at det er temmelig rotete om dagen :p Nå står jeg klar for å dra avsted til Youngstorget hvor jeg og APs 1. kandidat og representant fra Møre og Romsdal, Else-May Botten, skal bli intervjuet til lokaltv. Deretter skal jeg i møte med Erik Syring for å få vite mer om et spennende prosjekt han driver innenfor skolesektoren. Spennende :)

torsdag 5. november 2009

Den interparlamentariske union

Stortinget deltar på mange internasjonale samarbeidsfora hvor ulike stortingsrepresentanter representerer Norge. Eksempler på disse er FN, EU, Nordisk Råd osv. Et av disse er IPU, interparlamentariske union. Her sitter det fire stortingsrepresentanter, hvorav jeg er personlig vara for representanten fra FrP. Organisasjonen er den ledende globale interparlamentariske organisasjonen og har 153 medlemsparlament. Dette er en viktig arena for global dialog mellom parlamenter. Organisasjonen arbeider for fred og samarbeid mellom verdens folk, og for utbredelse av demokrati. De arbeider for å forsvare og fremme menneskerettighetene og styrke demokratiske institusjoner og engasjere andre parlamentarikere til handling. Med andre ord et svært viktig og interessant utvalg! Jeg ble utrolig glad når jeg ble valgt som vara til denne, da det er en unik mulighet til å gjøre noe også på globalt plan!

Den første langturen er allerede i mars, og jeg håper virkelig jeg får anledning til å reise på denne. Et av temaene er blant annet ungdommens deltakelse i demokrati og demokratiutviklingen, et tema jeg mener er kjempeviktig for den fremtidige demokratiutviklingen i mange land. Om en reiser på slike turer forventes det at en holder innlegg for de andre medlemslandene om Norges syn på utfordringen, samt deltar i debatter og diskusjoner rundt temaet. Utrolig spennende! Her gjelder det å krysse fingrene for at jeg får mulighet til å delta :)

Vi hadde det første møtet i dag, konstituerende bare, hvor vi valgte leder og nestleder. Det er først neste møte vi skal bestemme hvem som får mulighet til å reise i mars. Venter i spenning :)

onsdag 4. november 2009

Komitèhøringer

I dag har KUF-komiteen vært gjennom sin første runde høringer, noe som har vært veldig interessant. På slike høringer melder flere interesseorganisasjoner sin interesse for å komme og møte medlemmene av komiteen, samt gi deres innspill til regjeringens forslag til budsjett. Dette er en fin anledning for oss politikere å høre hva de ulike organisasjonene mener, og en bra mulighet for de til å få gjennom nødvendige endringer fra det foreliggende budsjettet. Om du klikker på linken ser du oversikt over alle de som var innom i dag:
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003168

Særlig interessant var det å høre Studentenes landsforbund og Norsk studentunion sine innlegg. De fokuserte (som alle andre instanser som driver med forskning) at basisstøtten, de "frie midlene", til forskning er alt for lav og medfører en videreføring av hvileskjæret til regjeringen. De manglende bevilgningene fører til at flere høgskoler og universitet må kutte i blant annet oppfølging av studenter, veiledning, antall seminarer og faglig innhold. Dette er en meget trist situasjon. Vi kommer i vårt alternative budsjett til å øke denne støtten, rett og slett fordi det er en viktig forutsetning for å opprettholde et godt tilbud til studenter og forskere i Norge. Humankapitalen er i følge SSB flere ganger mer verdt enn olje- og gassinntektene til Norge, og vi har et enormt potensial til å bli best i klassen når det kommer til høyere utdanning og forskning. Da kan vi ikke nedprioritere forskningsinstitusjoner og redusere basisstøtten.

Et annet aspekt de var opptatt av var stipendordningen. Vi har i dag en situasjon hvor studenter lever under fattigdomsgrensen. En regner med at den generelle lønnsveksten for neste år vil være på over 3%, veksten i stipendet er på 1.6%. Kjøpekraften til studentene er ikke blitt styrket de siste ti-tjue årene! Dette medfører en situasjon der studenter ofte blir tvunget til å arbeide mye mer ved siden av studiene, som igjen kan gå ut over karakterene. Det er rett og slett slik at de med mindre penger og ikke rike foreldre blir tvunget til å arbeide istedet for å kunne konsentrere seg fulltid om studiene. Dette mener jeg er helt feil, og regjeringen skaper slik et stort klasseskille i samfunnet! Hele poenget med stipend var jo at alle skulle få mulighet til å studere, ikke at noen skal få mulighet til å kun studere deltid og jobbe resten. Det totale lån og stipend MÅ økes slik at studenter faktisk har en reell mulighet til å studere fulltid!

Samtidig er det slik i dag at på sommeren går det flere måneder uten en krones utbetaling. Den siste er 15. mai, mens flere av oss opplevde å ha eksamener langt utover juni! Da står vi der med forfallen husleie, mobilregning, kollektivtransportkort/bil og eksamensoppkjøring, og med en økonomisk situasjon som tvinger oss til å arbeide og tjene penger fremfor å faktisk konsentrere oss om eksamen. Slik skal det ikke være. Den tidligere kunnskapsministeren gikk ut og erklærte seg personlig garantist for 11 mnd studiestøtte, regjeringen lovte det samme. Så hvorfor er ikke dette realisert i budsjettet?`

NHO kom også med flere gode poenger i forhold til lærlingeordningen. De ser, i likhet med FrP, at flere står uten lærlingeplass og at en trenger tilrettelegge bedre for at bedrifter kan ta inn flere lærlinger. Her fikk vi mange gode innspill og forslag som jeg skal se videre på! :)

tirsdag 3. november 2009

Lærerevaluering

Fremskrittspartiet mener at lærerevaluering er nødvendig og en selvfølge. Elevene må få mulighet til å vurdere både undervisningen og læreren. Dette er viktig for å styrke elevenes rettigheter og for å tilrettelegge undervisningen. Samtidig er det viktig i forhold til lærerens egen- og videreutvikling. Gode lærere skal motiveres til å bli enda bedre. Dårlige lærere må skjerpe seg. Utdanningen danner grunnlaget for elevens fremtid, og vi må ikke være redd for å sørge for at denne er best mulig!

Les linken der Halvorsen snakker positivt om en slik ordning_
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=582520
Betyr dette at regjeringen endelig kommer til å stemme for FrPs forslag om å innføre lærerevaluering i skolen? Jeg må innrømme at jeg får delte følelser under utspillene til Halvorsen. På en måte blir jeg utrolig positivt overrasket og glad fordi hun tar til orde for og snakker positivt om flere av de forslagene og tiltakene vi har kjempet for, fremmet og tapt i flere år. Fordi det betyr at dette kanskje vil føre til en endring. Samtidig får jeg også en litt bitter smak i munnen, da jeg er usikker på om dette virkelig stemmer. Usikker på om dette bare er spill for galleriet, uttale av fine ord og falske forhåpninger - og at de enda ikke kommer til å stemme for disse forslagene? Jeg er usikker...

Men jeg skal forsøke å tro Halvorsen når hun nå tar til orde for å legge om hele regjeringens tidligere skolepolitikk og heller føre FrPs skolepolitikk på viktige områder som blant annet lærerevaluering her. Jeg tror på at hun ønsker å gjøre skolen bedre, regjeringen har bare misforstått hvordan en skal gjøre det til nå. Det gjenstår å se, men å håpe er lov :)

Ny iPod!

iPod :) :) :)
I dag måtte jeg krype til korset og kjøpe en ny iPod. Mistet nemlig min i USA i sommer og har siden da gått og lengtet etter å høre musikk igjen. Spesielt nå som jeg går frem og tilbake fra jobb hver dag hadde det vært deilig å hørt på musikk samtidig. Problemet er jo at jeg har vært skeptisk til hvordan en egentlig kan fylle den med musikk. Skal ikke laste ned filer fra internett og har meget få antall cder jeg kan rippe og legge innpå. Tror nok jeg hadde blitt temmelig fort lei av de fire cdene jeg har! Har jo hele tiden visst at var mulig å kjøpe musikk på internett og laste ned, men aldri egentlig helt forstått hvordan en gjør det. Jeg tror jeg rett og slett er prinsippielt dårlig i tekniske innretninger. Med det mener jeg at når jeg først gidder å sette meg ned og prøve så får jeg det alltid til, er bare så sjeldent jeg orker å gjøre det. Men jeg plugget denne inn, lastet ned iTunes og så oppdaget jeg hvor enkelt det var å kjøpe musikk herfra! Litt for lett spør du meg, jeg trykket i vei, kjøp kjøp kjøp på mange ulike sanger, og aner ikke hvor mye det ble. Er usikker på om det trekkes direkte fra kortet eller om en får regning i posten for det en har bestilt? Likevel, så praktisk, så enkelt. Alle sangene ble lastet rett ned på iPoden min og, tok vel under ti sekunder på hver sang! Fantastisk. Enda en ny verden innen teknologi er åpnet for meg. Riktignok lang tid etter alle andre, but still. Er også veldig fornøyd med fargen da, kjempefin! Vurderte ærlig talt å kjøpe rosa, mest på grunn av harryfaktoren, men gikk for grønn istedet etter råd fra han flinke på Spaceworld som hjalp meg :)

Såå, i morgen skal jeg gå til jobb med fantastisk, spesialutplukket musikk. Gleder meg! Skal forresten ikke gå rett til Stortinget, skal i intervju i Radio Norge i morgen tidlig, så skal gå rett ned i studioet der først. Har jo forresten fått utdelt kameraet fra VGNett igjen nå hvor jeg nok en gang skal prøve å filme noe spennende. Om noen har noen ideer til hva og hvordan så er det bare å komme med de!

Bilde fra seminaret

Tora Aasland som ikke tar tak i den gitte problemstillingen, men heller bruker tiden på runde formuleringer, store visjoner og ingen konkrete tiltak..

forskningsseminar

I dag deltok store deler av KUF-komiteen på et seminar om forskning, da med særlig fokus på politiske utfordringer og satsinger i krisetider. Vi fikk dessverre bare tid til halve seminaret da vi skulle i komitémøte fra halv 1. Både minister Aasland, vår komitéleder og representanten Skei Grande holdt hvert sitt innlegg, noe som var spennende. Spennende i den forstand at det er interessant å se hvordan regjeringspartiene elegant hopper over viktige, vanskelige tema, og for enhver pris unnlater å komme med et eneste konkret tiltak. Det er store ord, lovprising av hvor viktig forskning er og ellers runde formuleringer som passer bedre til god jul og godt nyttårtaler. En person i forsamlingen reiste seg og kommenterte at var umulig å være uenig i det de sier, noe som er helt rett. Vanskelig å være uenig i innlegg blottet for konkrete politiske mål og visjoner.

Seksualundervisning i skolen

"- Det er ikke nok å overlate seksualundervisningen til foreldre eller til selvstudier på nettet. Skolene må sørge for å dyrke frem lærere som tør og evner å gi elevene en skikkelig seksualundervisning og prevensjonsveiledning. Hvis ikke blir dette dårlig, sier Aasen til VG."

Det har i går og i dag pågått en stor debatt om seksualundervisning i skolen. Kunnskapsminster Halvorsen introduserte styrket seksualundervisning som en av de virkelig store grepene hun ønsket gjøre i skolen... Er dette det store løftet den norske skolen trenger? Er det dette som skal få slutt på mobbing mellom elever, stoppe frafallsprosenten på yrkesfag og styrke elevenes lese- og skriveferdigheter? Er dette den endelige medisinen regjeringen har pønsket ut for skolen?

Torbjørn Isaksen har vært mye på banen mot denne saken, og har gode argumenter mot saken. Nemlig at forslaget viser en grunnleggende mistillitt til foreldrenes evne til og ansvar for å lære denne delen til sine egne barn. Skolen har ikke ansvar for å lære mine barn hvordan en trer på en kondom, de har ansvar for å lære mine barn å kunne lese, skrive og regne! Det er greit å ha en grunnleggende innføring i seksualkunnskap, slik som også jeg hadde på grunnskolen. Problemet er hele argumentasjonen regjeringen bygger forslaget på, nemlig at en ikke kan overlate noe så viktig til foreldrene å lære barna. De viser i dette tilfellet, som så mange ganger før, en graverende mistillitt til foreldre og familiestrukturen i samfunnet og maler et bilde av en situasjon der det offentlige er eneste garantist for ro og orden. De undergraver familier sin grunnleggende rett til å oppdra egne barn og argumenterer til stadighet at med om det offentlige ikke griper inn i den private sfæren vil alt gå rett vest!

Mobbing

Oppfordrer alle til å gå inn på denne internettsiden for å lese viktig informasjon, brev som er blitt sendt staten og møte ildsjelene som virkelig brenner for og kjemper mot mobbing hver eneste dag. Legg også igjen en hilsen i gjesteboken deres for å vise deres støtte:
http://www.stoppmobbingen.net/26952501

Regjeringens løftebrudd for politiet

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588153
Nok et løftebrudd fra regjeringen. Det verste er nesten ikke at de ikke oppfyller lovnadene, det hadde få av oss forventet. Men at de i etterkant enten nekter for at de hadde lovt det, skylder på Bondevikregjeringen for at det ikke har skjedd eller regelrett omgår sannheten ved å si at løftet er oppfylt likevel!

Satsing på politi er viktig for å sikre enkeltmenneskets frihet og kan derfor ikke fortsette å neglisjeres slik det gjøres i dag! Jeg har tidligere i denne bloggen tatt opp problematikken rundt blant annet voldtekt. Flere voldtektssaker henlegges i dag av den grunn at politiet ikke har nok ressurser til å etterforske det. Politiets økonomiske krise har ført til at flere lensmannskontor skal legges ned! Vi har flere mindre steder i mitt fylke hvor de risikerer miste hele politistyrken som er på stedet, hvor den nærmeste ligger en halvtime kjøretur, to bomstasjoner og en fergetur unna. En risikerer å få situasjoner der redde gutter eller jenter ringer politiet og ber om assistanse fordi de befinner seg i en farlig situasjon og får beskjed av politiket at "be voldtektsmannen din vente i en time så er vi der". Det er helt ufattelig. Dette samtidig som at de kontorene som faktisk får fortsette ikke har tilstrekkelige midler til å gjøre jobben sin. Saker henlegges og stadig mottar de anrop, spesielt i helgene, som de ikke kan rykke ut på fordi de er for få på jobb.


Flere undersøkelser viser at synlighet fra politiet forebygger og reduserer kriminalitet. Sagt på en meget enkel måte; du voldtar ikke ei jente når politiet står og ser på ti meter unna. Synlighet hjelper. For å klare dette må en rett og slett ansette flere politifolk, noe regjeringen faktisk tok til orde for. Når da antall stillinger er blitt redusert med 200 under deres regjeringsperiode kan en begynne å undre. Men regjeringen holder motet oppe:
"I statsbudsjettet skriver Storberget at regjeringen, i tråd med Soria Moria-erklæringen har styrket bemanningen i norsk politi med 634 årsverk fra 2006 til 2009.SSB knuser nå disse tallene og viser at antallet årsverk i politiet totalt bare øker med 15 årsverk, til 12 244 årsverk totalt."

mandag 2. november 2009

Voldtekt

http://www.dagbladet.no/2009/11/01/nyheter/innenriks/voldtekt/8832234/

Det er så mye jeg har lyst til å si i denne sammenheng. Så mye som burde blitt sagt, så mye som burde blitt gjort. I stedet blir jeg stående målløs og handlingslammet, som et vitne til en forbrytelse en ikke kan unngå. Voldtekt er noe av det mest grusomme overgrepet en kan gjøre mot et annet menneske, det er enorm krenkelse av personens egenart og selvfølelse. Det er et samfunnsproblem når stadig flere kvinner blir voldtatt, da det vitner om en holdning som er i ferd med å bre seg i den mannlige delen av befolkningen. Hvordan skal en bli kvitt et slikt samfunnsproblem? Hvordan skal en klare å få bukt med et så gammelt, hyppig problem? Dette er jo et ekstremt tilfelle, de fleste voldteker begås på nachspiel og av en man kjenner fra før. Hva som er verst er ikke opp til oss utenfor å definere, og er heller ikke interessant i denne sammenheng. Det som er interessant er at straffene for forbrytelsen er lav. En har eksempler på der voldtektsmannen er blitt idømt samfunnsstraff for voldtekt. Dømt til å arbeide noen timer på ettermiddager for å ha voldtatt, ydmyket og kanskje påført et annet menneske skader for livet. Er det etisk forsvarlig, moralsk riktig? Nå skal det innrømmes at jeg ikke er noe fan av å danne "allmenne" oppfatninger om hva som er etisk riktig eller feil, da det er og alltid vil være en skjønnsmessig vurdering fra hver enkelt. Men at samfunnet viser en slik holdning til problemet nettopp ved å gi lave straffer, det skuffer meg..

VGBlogginnlegg

http://www.vgtv.no/?id=27050

Vel, som nevnt i et tidligere innlegg har jeg litt problemer med denne bloggen. Vanskelig å prøve å gjøre den politisk, interessant og verdt og se samtidig. Har jo tatt opp dette temaet tidligere, så linket nå til det siste innleggetp å vgbloggen. Skal innrømme er meget merkelig å se det selv, og klarer ikke se hele. Kjenner varmen bre seg i ansiktet når jeg ser på, og synes både dialekten, stemmen og ansiktet er fremmed og rar!

søndag 1. november 2009

"ja for her - her kommer Molde"

Neste helg er det cupfinale! Gleder meg enorm! Og som hyllest til det beste fotballaget fra den vakreste byen kommer et nydelig bilde av en helt vanlig solnedgang som en kan se i Molde hver eneste dag.

Sunday blues

Å nei! Nå hadde jeg skrevet et langt innlegg inne her, men så klarte jeg komme borti en eller annen dum knapp og slettet all teksten! Arg, slike ting er så irriterende, og er ikke akkurat motiverende å sette seg ned og begynne på nytt igjen heller...

Sitter i alle fall hjemme og slapper av i sofaen nå. Har verken på tv, musikk eller noe, bare sitter her og lytter til stllheten. Merkelig uttrykk det egentlig, å lytte til stillheten. For hvordan kan en høre etter noe som ikke er, som ikke finnes? Registrerer man signalene om stillhet på samme måte som en registrerer ulike lyder. Samme måte, men likevel annerledes? Og er det i det hele tatt mulig at noe er helt stille, ikke en lyd? Er klar over at finnes lydtetette rom hvor lyd ikke kommer inn, men likevel klarer en ikke frata mennesket tanker. Og tanker danner setninger som gir lyd inne i hodene våre. Selv om de ikke ytres høyt eller registreres på db-målere er det likefullt lyd for oss selv..

Haha, et lite utdrag for hva som går gjennom hodet mitt en søndag. Tror kanskje det er lurere å ha på noe lyd i bakgrunnen som demper slike underfundige tanker som ikke fører noe sted!

Har forresten endelig klart å finne en enkel og rask måte å laste bilder fra mobilen og over på pcen fra! Hurra :) For noen er sikkert dette en av verdens største selvfølger hvordan en gjør dette, men for meg var dette litt av en bragd. Surret skikkelig med det på den gamle laptopen min, og hadde ikke engang dristet meg til å forsøke å gjøre det på denne nye. Men det var lekende lett, og nå har jeg altså klart det! Så fra nå av skal jeg bli mye flinkere til å legge ut bilder :) Nå har jeg ikke noen spennende bilder å legge ut akkurat nå, må jo innrømmes at ikke særlig flink til å huske å ta bilder i hverdagen. Men bare for å ha begynt og for å ha et introduksjonsbilde legger jeg ved bilde av en fantastisk frokost jeg hadde for litt siden :) Slik frokost skulle en hatt hver søndag! Stekte danske pølser, speilegg, bacon, chilibønner og hvitløk i olje :)