torsdag 9. juli 2009

AUF-utspill

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=567933
AUF-leder Martin Henriksen har gått ut på vgnett med påstander om at Fremskrittspartiets politikk vil være skadelig for ungdom som ønsker jobb. Å komme med et slikt utspill nå er timet og planlagt av organisasjonen, og representerer fabrikerte påstander som ikke er ment for annet enn å spre feilinformasjon om vår politikk.

Hans hovedargument er at vi ønsker å åpne for flere midlertidige ansettelser, og nettopp den samme politiske saken ønsker jeg å løfte frem for hva FrP vil gjøre for å bedre forholdene for ungdom. Vi som er ung i dag vet at det ikke er enkelt å komme inn på arbeidsmarkedet. Nesten alle arbeidsplasser søker å ansette mennesker med erfaring, og når en er nyutdannet er dette ofte vanskelig å skilte med. Midlertidige ansettelser er derimot enklere å oppnå enn fulltid, og det viser seg av 2/3 av de ansatt midlertidig får tilbud om fast stilling etter endt tid. Å mykne opp regelverket her vil kunne gi oss ungdom lettere adgang til arbeidsmarkedet og arbeidserfaringer, og slik også gjøre oss bedre rustet til å møte arbeidslivet - og få en for innenfor døren. Og nettopp i slike tider vi står overfor i dag, med finanskrise og flere arbeidsledige, er det viktig å åpne for flere slike type ansettelser da det vil kunne gjøre at bedriftene enklere tør ansette flere - og ikke fortsette dagens trend med oppsigelser.

Påstanden til Henriksen kommer ikke som en bombe nå i disse tider, med sommerferie, feriejobber for ungdom og så videre, men jeg føler den ikke bør stå uimotsagt. Fremskrittspartiet ønsker et arbeidsliv som gavner både arbeidstaker og arbeidsgiver, og mener at et slikt rigid regelverk som regjeringen ønsker og fører ikke nødvendigvis vil føre til en god situasjon for noen av partene. Vi vil holde på begge siders rettigheter!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar