torsdag 21. januar 2010

Voldtekter

Var i dag i papirutgaven til Dagbladet i forbindelse med den enorme økningen i antall overfallsvoldteker de siste årene. Også nettavisen tok tak i saken. Bare de siste fem årene har antall overfallsforbrytelser økt med 131%, noe som er en svært skremmende utvikling. Dette er et stort og voksende problem som krever at en tar tak i det snarest mulig. Vi i Fremskrittspartiet mener det er helt uholdbart at vi har en samfunn hvor unge jenter og kvinner er redd for å gå på byen eller gå i gatene på kveldstid på grunn av overhengende frykt for voldtekt. Jeg registrerer at det fra regjeringspartiene i denne saken kommer frem en ansvarsfraskrivelse i det de nekter å innse at vi har et problem, og heller viser til at det begås flere voldtekter i nære relasjoner. Voldtekt er et generelt samfunnsproblem, og utviklingen er økende i begge disse type voldtektene. Her må det et stort og viktig fokus til, både på forebygging, økte straffer for voldtektsforbrytelser og en bedre ivaretaking av offeret.

8 kommentarer:

 1. Du sier forebygging. Har FrP noen tanker om hvordan dere vil sette i verk tiltak som forebygger overfallsvoldtekter?

  Hvordan kan du si at regjeringen nekter å innse at vi har et problem? Hvem i regjeringen har sagt det? Hvilket grunnlag uttaler du deg på?

  SvarSlett
 2. Odd: Har du inte sett statistiken (i allafall när det gäller överfallsvåldtäkter i Oslo)? Ett tilltag är ju att göra något åt dessa överrepresenterade folkgrupper. Att en "out of control" invandringspolitik går hand i hand med dessa brott, borde till och med den dummaste apan förstå. Den nuvarande regeringen är naiv så det heter duga. Det är där FrP skiljer sig från de andra partierna!
  Istället för att ifrågasätta - har du inga egna meningar? Vad tycker DU man borde göra åt problemet med dessa våldtäkter?

  SvarSlett
 3. Det vi trenger er en bedre integrering. Kort og godt.

  De som kommer til landet vårt må så fort som mulig akseptere og bli en del av den norske kulturen. Og da er det viktig at vi ikke møter de med en avvisende og stigmatiserende holdning. Om man møter de som kommer med slike holdninger, hvordan får man da til en god integrering?

  SvarSlett
 4. Hørte deg på radioen. Du snakket om "forhåndsregel"? Mener du "forholdsregel"..?

  SvarSlett
 5. Til Odd Frantzen: Det er jo ikke tvil om at en trenger bedre integrering. Problemet er jo at satsingen og tiltakene er for dårlige. Du er temmelig naiv visst du ikke mener at det er et problem at ikke-vestlige som kommer til Norge og voldtar våre kvinnelige medborgere. Grunnen til at dette skjer er jo det absurde kvinnesynet disse menneskene har! Visst risikoen er at noen av mine kvinnelige medborgere skal få slike opplevelser ut av asyl og innvandringstilstrømning, så kan jeg godt være uten. De kommer til Norge og de vet de kommer til et annet land med annen kultur, verdier og syn enn de selv. De vil beholde sitt eget og få særbehandling. Dette tillater nemlig den sittende regjering.
  Et annet problem er jo lovgiverne og det embetet som skal sørge for å få domfelt de som utøver slike ugjerninger. De har jeg ingen tiltro til lenger. Så her er det mye som må gjøres, så det er synd vi har en så naiv og lite handlekraftig regjering. Synd du og andre naive har stemmerett. Tenk litt lenger enn deg selv og lytt til folk som opplever ugjerninger og det å ikke bli trodd eller at gjerningsmannen slipper fri pg.a. politiet har for lite ressurser.

  SvarSlett
 6. Jeg har vel aldri skrevet at jeg ikke mener at det er et problem. Uenigheten med FrP går på hvordan man løser problemet.

  Du er inne på en farlig vei og avslører et tenkemåte jeg tar sterkt avsastand fra!

  Du skriver: "Grunnen til at dette skjer er jo det absurde kvinnesynet disse menneskene har!"

  Dette er en enorm og livsfarlige generalisering! Du snakker om "disse menneskene" som om de ikke er mennesker som du og jeg. En livsfarlige tankegang som er grunnlaget for mye av ufreden i verden.

  Hvordan får man til integrering dersom flere nordmenn tenker som deg?

  Dessuten er det svært sterkt når du direkte skriver at det er synd mennesker som tenker annerledes enn deg har stemmerett i Norge. Det vitner om svært liten respekt for folk som er annerledes og som tenker annerledes enn deg selv. Det er denne typen holdninger som hindrer god integrering i Norge.

  SvarSlett
 7. Odd: Jag antar att han med "disse menneskene" menar de icke-västliga som tillhör de med dålig kvinnosyn. Vi måste bli bättre (och därmed "starkare", enligt dig) på att verkligen visa vad som gäller i Norge. Om de ska bli en del av Norge så är det upp till dem att acceptera det som gäller här. Om de inte kan acceptera det, borde väl inte heller vi acceptera att de vill fortsätta ha sin syn och försöka göra Norge till en del av sitt gamla hem, istället för att göra Norge till sitt nya hem!

  Olav A: Inte för lite resurser. Felprioriteringar!

  SvarSlett
 8. Spesifikke tiltak utelukkende rettet mot voldtektstrusselen fra politiets side vil vel bli vanskelig. Det denne etaten kan gjøre er å øke den operative aktiviteten mot alle kategorier kriminalitet ute på gata i hele landet, også utenfor ordinær kontortid.
  Dersom vi klarer å agere mot all kriminalitet vil vi også oppnå en kraftig reduksjon i antall voldtekter, det har seg slik at voldtektsforbrytere også er involvert i andre former for kriminalitet, kriminalitet som det er langt enklere å avsløre.
  I tillegg til mere penger til politietaten trengs det også en ny politireform, slik at effekten av mere penger vises ute i felten og ikke bare på kontorene.
  Hva med tilstrømningen av narkotiske stoffer?, endel av disse fjerner hemninger i påvirket tilstand, ikke helt usansynlig at endel vold/ voldtektsforbrytere er påvirket av slike stoffer. En rettet innsats mot narkomiljøet vil helt sikkert gi en effekt i form av redusert kriminalitet, generellt.

  SvarSlett