onsdag 6. januar 2010

Belønner utenlandske kriminelle med pensjon

Vi står i de kommende årene overfor enorme problemer når det kommer til pensjonsutbetalinger. Den berømmelige eldrebølgen alle snakker om nærmer seg sakte, men sikkert og trygdeutbetalingene øker. Vi har problemer med å finne en velferdsmodell som gjør at ytelsene kan holdes på samme nivå fremover som i dag. Stadig flere pensjonerer seg tidligere, og stadig flere gjør krav på pensjon. Eskaleringen vil føre til at dagens pensjonssystem kanskje ikke er bærekraftig og endringer må gjøres, omstruktureringer komme.

Og samtidig åpner vi for at utenlandske kriminelle i norske fengsler får pensjon? Hvor er egentlig logikken i dette? Jeg tar meg selv i å stadig bli overrasket av regjeringens ablegøyer. En skulle tro en til slutt ble immun og ikke sjokkert over noe, da en blir vant til tåpelige utspill, latterlig høye og nye avgifter, og lover og regler som ikke hører hjemme noensteds. Men likevel har de en unik evne til å overraske gang på gang! Å åpne for at alle utenlandske kriminelle som soner en dom i norge på over 1 år skal få opparbeidet fulle pensjonsrettigheter er for meg rett og slett latterlig! Vi kan ikke ha et system som oppfordrer til kriminalitet, som gir de kriminelle bedre rettigheter enn vanlige, lovlydige borgere. Når dette i tillegg er kriminelle som ikke engang er fra Norge, fremstår det for meg som totalt urimelig at de raskere skal opparbeide seg rettigheter til slike tjenester og ytelser. Nå må vi slutte med denne misforståtte snillismen og belønningen av kriminelle, og la alvoret i situasjonen gå inn over oss. Vi vil i fremtiden ha store problemer knyttet til pensjonsutbetalinger og folketrygden, problemer som krever at en på tvers av partier samarbeider for å finne gode, bærekraftige løsninger. Da kan vi ikke samtidig gjøre nye tolkninger av en lov for å åpne for slike krumspring!

7 kommentarer:

 1. Regjeringen? Det er Stortinget som har vedtatt loven, som sier at alle som har lovlig opphold i Norge i mer enn et år, får automatisk et pliktig medlemskap i Folketrygden... Og oppholder de seg i landet fordi de soner en idømt fengselsstraff, kan man vanskelig hevde at de ikke har "lovlig opphold" og derfor omfattes av loven.

  Regjeringen må forholde seg til de lovene Stortinget har vedtatt... selv om Stortinget ikke gjorde en grundig nok jobb med å se på alle mulige konsekvenser. Eller oppfrordrer du Regjeringen til å bryte loven?

  SvarSlett
 2. Syntes dette var godt skrevet og lagt til rette for ettertanke. Det å nærmest oppfordre til kriminalitet blir for tåpelig i dette landet vi lever i.

  SvarSlett
 3. Anonym: Du har helt rett, Stortinget vedtar lovene og Regjeringen kan ikke styre unna dette. Jeg burde være mer presis i mitt innlegg og heller skrive regjeringspartiene, altså de som har makt til å gjøre noe med dette :)

  SvarSlett
 4. kan du legge ut et bilde av deg med musefletter i dag mette?

  SvarSlett
 5. til siste kommentar: tenkte bare si ifra at kommer ikke til å legge ut et slikt bilde, så du trenger ikke spør om dette mer nå.

  SvarSlett
 6. Til første anonyme: visst du ikke følger med, så har regjeringen flest representanter sittende i Stortinget. Om loven er nye eller gammel, den trenger i hvertfall forandres. Det er her regjeringen kommer inn i bildet, sammen med det største partiet i opposisjon, FRP. Det er jo dette Mette får frem, at loven bør endres. At kriminelle utlendinger skal få pensjon i Norge er latterlig. Tror du at de nordmennene som soner i utenlandske fengsler får pensjon fra landet de sitter fengslet i. Da må du være temmelig naiv.
  Til Mette: flotte innlegg og interresante. Stå på å få frem at vi i FRP vil forandre slike tullete lover.

  SvarSlett
 7. Et annet aspekt ved denne katastrofale saken er at den vil gi en vanvittig økning i antallet kriminalsaker med gjerningsperson av utenlandsk opprinnelse, som frivillig vil la seg pågripe for alvorlig kriminalitet.
  En kan vel med rette si at dette er verdens beste pensjonsordning. Regjeringen bør i kjølevannet av denne tabben starte en massiv utbygging av norske fengsler alternativt, oppheve denne loven!

  SvarSlett