torsdag 14. januar 2010

Stine Sofies StiftelseStine Sofies Stiftelse ble grunnlagt etter de tragiske barnedrapene i Baneheia våren 2000, der to jenter på 8 og 10 år ble voldtatt og drept. Stifelsen har snart eksistert i ti år og dette er således et markeringsår for dem. De sørger for et konstant fokus og trykk på viktige saker som bekjempelse av vold mot barn, -en barndom uten vold-. De arbeider aktivt inn mot myndigheter, politi, skoler, barnehager og andre fagområder og bidrar selv med en svært god og sammensatt fagkompetanse. De arbeider med flere store prosjekter, både med informasjonsarbeid mot nybakte foreldre, forskningsprosjekter, veileder til pårørende i voldssituasjoner, juridisk bistand i saker og driver med omfattende foredragsvirksomhet.
Les mer på deres hjemmeside.

I forbindelse med markeringen av deres ti år lange eksistens deltok jeg i dag på deres presentasjon av sitt manifest for 2010. Her stiller de fire konkrete krav hvor de presiserer de forventningene de har til Storting og Regjering for å følge opp og oppnå kravene. Dette er gode, spesifikke krav som vil kunne føre til en vesentlig forbedring av situasjonen med vold i nære relasjoner. De vil både forebygge, hjelpe til å avdekke og sørge for rettferdighet.

De fire konkrete kravene er:
1. Alle barn skal lære hva vold og overgrep er.
En utrolig viktig og god målsetting. Vi er ofte redde for at barna våre skal få innsikt i livets brutaliteter, og flere av oss ønsker skåne barna lengst mulig fra å vite om de "onde" tingene i samfunnet vårt. Problemet med en slik fortielse av eksisterende problem er at de barna som faktisk blir utsatt for vold i hjemmet opplever et tabu omkring dette. Det ingen snakker om skjer ikke. Dersom verken barna eller voksenpersonene; andres foreldre eller lærere, ikke snakker om problemet, hvordan skal da barnet vite at det en opplever hjemme er galt? De foreslår at kunnskap om forebygging, avdekking og ivaretakelse av barn utsatt for vold og overgrep skal inngå i grunnutdanningen av førskolelærere og lærere. Det kan hjelpe til med å både øke bevisstheten rundt problemet hos lærerne, og gjøre det enklere for de å prate med elevene om det. Slike tema er vanskelig å snakke om, og enda vanskeligere dersom en føler en ikke har tilstrekkelig kunnskap om det!

2. Voldsforebyggende tiltak må iverksettes.
En av grunnleggerne, Ada Sofie Austegard, sa avslutningsvis i dag: "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne." Det sier alt.. og den setningen traff meg rett i hjertet

3. Rettssikkerheten til barn må styrkes.
Her kom de med flere viktige og gode innspill til hvordan dette kan gjøres, blant annet å gi barn som blir drept av foresatte rett til Bistandsadvokat. I dag har nemlig ikke drepte barn denne retten, da det heter seg at Bistandsadvokaten skal ha et klientforhold med personen han bistår. De påpekte samtidig at dersom et to mnd gammelt barn blir ristet av foreldrene som gir varige, alvorlige skader får barnet en Bistandsadvokat. Men er klientforholdet til en sterkt funksjonshemmet to måneder gammel baby?

4. Voldsutsatte barn og pårørende skal ivaretas
8 år gamle Stine Sofie ble tatt livet av i Baneheia i 2000. Morderen ble pågrepet og straks fikk han lest opp alle sine rettigheter, hvordan rettsapparatet skulle behandle saken, hva han eventuelt kunne gjøre med en domfellelse og rettsgangen. Moren Ada stod alene. Hun fikk ingen informasjon om sine rettigheter, om hva hun kunne gjøre juridisk. Hun fikk en brosjyre med informasjon hvor det stod at spiseforstyrrelser, søvnvansker og depresjon faktisk var vanlig i situasjonen hun var i. Offer og pårørende i en slik situasjon må ha lett og oversiktelig tilgang på nødvendig informasjon!

Samtidig fortalte de en ganske oppsiktsvekkende historie. Ei ung jente våknet mitt på natta av at en voksen, fremmed mann forsøkte å føre penisen sin inn i henne. Forsøket på overgrep ble avverget av moren som oppdaget det og grep inn, hvorpå denne mannen stakk av. Han ble pågrepet av politiet raskt etter - og fikk samme dag tilbud om psykolog-hjelp, oppfølging av psykolog. Den lille jenta måtte vente i 8 mnd før hun også fikk det...

Mye godt arbeid er blitt gjort de siste årene på dette feltet, og politiet i Norge har hatt stor fokus på å løse opp i slike situasjoner. Det er satt inn store ressurser og fått flere gode resultater. Men vi har fortsatt en vei å gå. Derfor berømmer jeg SSS for det enormt gode arbeidet de legger ned, hver eneste dag, for å kjempe for en barndom uten vold. Klikk inn på hjemmesiden deres, les om prosjektene, sett dere inn i situasjonen og tør å spre åpenhet om problemet. 5 barn ristes til døde av foreldrene sine hvert år, 5-7 barn får alvorlige fysiske skader etter samme behandling. Vi må tørre å si i fra.


Knut Storberget var innom for å motta SSS sitt Manifest 2010


2 kommentarer:

  1. hvorfor kan man ikke prøve seriøst synske personer lisa Williams etc,uavhengig hva man tror eller ei,så må jo alt prøvest for kansje ett gjennombrudd der man ikke vet hva som skjedd barnet sitt,hvem,hva,hvor etcm

    SvarSlett
  2. tenk en far voldtar sønnen sin og får 1 år og halparten kun å sone,rettsystemet er sykt,øygard saka,galt av ham,men horribelt mht,sraff,syns jeg,men det er barna som lider i alt når det kommer til stykket,mht,voksenlivet etc,innbrud eft,straffa hardere enn små barn som får livet ødelagt,jeg er ett misbrukt barn,men er ingen overgriper for det,man bærer preg av sånt som voksen og jeg kan ikke fatte mennsker som har blitt misbrukt overfører på barn den smerte de selv vet de gått gjennom i alt,noe er galt i systemet og urett lever sitt liv,

    SvarSlett