torsdag 14. januar 2010

Fremtidens energiutfordringer
I dag deltok jeg på frokostmøte på Civita, noe som var veldig interessant og lærerikt. Med i panelet var Helge Lund, Nicolai Astrup og Dag Harald Claes. Sammen holdt de hvert sitt hovedinnlegg om hvordan energisituasjonen ville komme til å utvikle seg de neste tiårene, og hvordan samfunnet skal kunne klare å løse denne, da sett i et klimaperspektiv.

Helge Lund påpekte i sitt innlegg at en ikke kan løse det ene problemet (energimangel og klimautfordringene) på bekostning av det andre - vi må løse de begge. Han uttalte skuffelse over strandingene av klimatoppmøtet i København, da ingen rammebetingelser for fremtidige investeringer ble lagt. Det medfører en betydelig økt risiko og usikkerhet for flere store aktører innen industrisektoret i dag.

Jeg skal ikke bruke dette innlegget til å skrive veldig mye personlig synsing, da jeg mener hele debatten er preget av for mye synsing og for lite konstruktivitet og reelle faktaopplysninger fra før av i den offentlige debatten. Lund karakteriserte deler av klimadebatten som slagordenes kamp, og den bærer nok stor preg av det. Derfor ønsker jeg å skrive ned noen av de konkrete faktaopplysningene som kom frem under detta temaet. Les de, forstå de, sett deg inn i det og forstå konsekvensene av det. Kanskje får vi en litt mer opplyst og jordnær debatt fra et reellt utgangspunkt - da det gjelder hvordan en skal løse energikrisen og klimautfordringene i fremtiden som kommer.

- Energietterspørselen vil øke med rundt 45% de neste tiårene

- Gjennomsnittlig faller norsk oljeproduksjon med 7,5% årlig på eksisterende oljefelt.
Bare for å kompensere for dette bortfallet må vi produsere 45 millioner fat daglig (det produseres 85 millioner på verdensbasis)

- En kommer ikke bort fra det faktum av petroleum er en effektiv energibærer
Om drifte en bil: trenger 3.8 mål produktivt areal med hvete (bio), eller
5 sekunders produksjon på et oljefelt


- Mangelen på energi er det som hindrer mye av utviklingen av velferd og modernisering i mange land - selvfølgelig vil de arbeide for økt tilgang på billig energi

- Om Norge hadde økt eksport av gass til Europa og erstattet kullkraft ville Co2utslippene blitt kuttet med 90 millioner tonn årlig (det dobbelte av de totale årlige utslippene i Norge)

- Norsk olje- og gassutvinning er verdens mest energieffektive og miljøvennlige:
1 fat olje i Norge har utslipp på 7 kg Co2. I Vest-Afrika er har 1 fat olje utslipp på 40kg

- for å dekke dagens strømforbruk i Norge må vi bygge 330.000 vindmøller (den ene vi har bygd nå kostet rundt 400 millioner)

Dette er bare noen av tallene og informasjonen som kom frem under dagens møte. Jeg synes det er viktig å ha en nyansert og balansert debatt når det kommer til energi og klima, og med det hører også tilstrekkelig kunnskap og informasjon. Det blir for lett å kaste fra seg tall og prosenter, rope høylytt ja eller nei til energiprosjekter e.l uten å egentlig forstå og se sammenhengen. Flere protesterer mot gassutvinning fordi det forurenser. Men når kull i flere land er alternativet, ser de ikke da hva som er best?

4 kommentarer:

 1. Hei Mette.
  Interresant disse tallene du frembringer.
  Men det hjelper lite med SV og SP i regjeringsposisjon, eller er de forhåpentligvis på vei ut? :). Det er rart med all synsingen. Bedre å høre på Fred Singer på klimaområdet synes jeg. Helge Lund er en god leder i olje gass området. Stå på Mette og fortsett med disse gode innleggene :)

  SvarSlett
 2. Bra dette. Energiperspektivet er alt for lite med når vi diskuterer klimautfordringene. Men det er jo klart de henger sammen!

  Jeg synes Helge Lund hjelper oss å fårstå at vi også må løse de store energiutfordringene vi står framfor. Når store land som Kina og India etter hvert øker sin levestandard, og den globale etterspørselene etter energi vil øke drastisk, greier vi da å produsere nok energi på kloden? Hvordan skal vi produsere denne energien?

  SvarSlett
 3. Gasskraft er jo en studie i seg selv. En skulle tro det var bedre å produsere gasskraft lokalt i Norge som alternativ til importert kullkraft og importert gasskraft fra eksportert norsk gass.
  Dersom vi ikke klarer å produsere strøm av gass er det garantert andre som klarer det, i en slik modell presterer vi kun å pådra oss transportkostnader og svinn i linjenettet som følge av at strømmen må transporteres lengre i nettet.

  SvarSlett
 4. "- for å dekke dagens strømforbruk i Norge må vi bygge 330.000 vindmøller (den ene vi har bygd nå kostet rundt 400 millioner)"

  Hvor har du fått disse tallene ifra??? Har ikke selv regnet ut hvor mange vindmøller vi trenger, men din sum på hvor mye EN koster er HELT feil... En vindmølle ligger på langt mindre kostnad (noen millioner, vanskelig å vite med arealplanlegging), og i Norge har vi flere enn en vindmølle noe som får konklusjonen din til å virke som du har dratt det ut av en annen tidsregning. Kom heller tilbake med slike innlegg når du har peiling på hva du prater om... Heilt utrolig at du kan sitte i et parti å vite så lite om en så "basic" ting for samfunnet.

  SvarSlett