tirsdag 26. januar 2010

Sanksjoner når brudd på Opplæringsloven

Utdanningsforbundet har nå tatt til orde for at det må innføres tvangsmulkt til de skoleeiere/kommuner som bryter med Opplæringsloven. Dette er en utvikling i riktig retning! Vi i Fremskrittspartiet har tatt til orde for nødvendigheten av dette flere ganger tidligere. Det har vært noe vi har vært svært opptatt av, både i forrige periode og i denne. Selv har jeg tatt opp temaet i spørretimen med Halvorsen og gjennom skriftlig spørsmål til statsråden. Årsaken er at en i dag ser at flere skoler bryter med viktige element i Opplæringsloven - uten at det per dags dato får noen konsekvenser. Det har medført en situasjon hvor flere skoler har brutt denne viktige "arbeidsmiljøloven" for elevene i den norske skolen. Særlig viktig er bestemmelsene vedrørende elevenes psykososiale miljø (mobbing), krav om tilpasset opplæring, HMS-krav og andre. At Utdanningsforbundet nå stiller samme krav som vi i FrP har gjort over lengre tid er gledelig lesning, og vi får håpe direktoratet nå følger opp dette!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar