fredag 7. august 2009

Lærlinger

Denne uken har det vært en sak i Romsdals Budstikke angående lærlinger. Flere står uten lærlingeplass til høsten her i fylket, og situasjonen er lik også for resten av landet. Samtidig ser en at "drop-outen" i vgs er størst mellom VK1 og videre, og flere av disse går nettopp på yrkesfag! Disse tingene henger sammen, og viser at det er en feil med skolesystemet. For det første må arbeidsgiveravgiften bedriftene betaler for å ansette lærlinger fjernes - de skal ikke måtte betale avgifter til staten for dette! For det andre må vi bedre yrkesfaglig opplæring med å ha mer praksis og teori knyttet til det faget en har valgt. I dag har en alt for mye teori på disse linjene, noe som dessverre går ut over kvaliteten og tiden til den relevante, yrkesfaglige opplæringen. Dette er et poeng flere av bedriftene har påpekt, og sier dette er et problem i forhold til å ta inn lærlinger. For Fremskrittspartiet og meg er det viktig at skolen blir tilrettelagt bedre for hver enkelt. Vi er ikke like - og det er heller ikke målet. La de som er flinke til noe få mulighet til å dyrke denne evnen, fremfor å ikke få nok utfordringer og bli presset til å kun arbeide med de fag en ikke mestrer. Vi må tørre å la de som er flinke i hvert sitt område få videreutvikle dette talentet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar