onsdag 19. august 2009

En tankevekker....

Jeg mener at hvert land har sin unike kultur og historie, og at det er viktig å ivareta denne. Videre mener jeg at når en flytter til et nytt land er det viktig å holde på sin egen tro og sine verdier, samtidig som at en innretter seg etter det nye landets lover og regler. Det ville for meg vært naturlig å automatisk tilpasse meg landets kjøreregler i samfunnet, noe jeg også mener det bør være for andre.

I vår integreringspolitikk legger vi vekt på at innvandrere som kommer til Norge selvfølgelig skal kunne holde på sin egen identitet, tro og sitt verdisett, da dette er viktig for individet. Samtidig stiller vi da krav til at de følger norske lover og regler, og innretter seg på de områder viktige for samfunet. Jeg mener det er feil utvikling om nordmenn skal begynne å tilpasse seg innvandrerne. Om du leser følgende linker:
http://www.dagbladet.no/a/7723180/
http://www.dagbladet.no/2009/08/19/nyheter/innenriks/politikk/frp/7723651/
ser du et eksempel på sistnevnte, et krav om at nordmenn skal tilpasse seg. Det er for meg litt skremende at vi i vårt samfunn skal gå bort fra viktige likestillingsprinsipper for å imøtekomme enkelte innvandrergruppes intoleranse for disse.

Jeg hørte i juni i år om en Oslo-skole hvor det kun var to norske jenter i en skoleklasse. Deres foreldre ble oppringt av skolen som oppfordret lærerne å ikle barna sine hijab slik at de ikke skulle skille seg for mye ut. Slike episoder skal jeg innrømme vekker sterke følelser i meg. Følelser om urett, følelser om at ting er snudd opp ned. Og ærlig talt, følelser om frykt for hva fremtiden vil bringe. For kravene blir større, og antall mennesker bak kravene blir flere. Jeg mener vi må respektere våre nye landsmenn - men krever også den samme respekten tilbake fra disse. Et godt forhold mellom mennesker krever respekt og toleranse fra begge sider, ikke kun fra den ene. Dette er viktige perspektiver jeg oppfordrer deg til å tenke over i denne valgkampen. Hvilken utvikling ønsker du for deg, din familie og vårt samfunn?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar