lørdag 8. august 2009

Debatt i Fræna

I dag deltok jeg på min første ordentlige paneldebatt. Jeg har jo tidligere deltatt i skoledebatter, men det blir en helt annen setting enn en slik type debatt. Her var opplegget mye mer seriøst og saksorientert - noe jeg likte svært godt! Debatten begynte med et åpningsinnlegg fra hver av representantene. Noe jeg bemerket meg her var at mesteparten av representantene snakket om hva de ønsket å gjøre og hvilke visjoner deres parti hadde - og ikke rakket ned på andre partier. Dette likte jeg svært godt! Synes åpningsinnlegget mitt gikk greit, var litt nervøs, men nervene spiller alltid inn på meg. Bør vel bare begynne bli vant til det snart! Debatten foregikk uten videre forviklinger. Representanten fra SV, Bjørn Jacobsen, fikk spørsmål om hva SV ønsket å gjøre for å forbedre sosiale velferdsordninger og øke rekrutteringen for og til fiskeriyrket. "Svaret" hans bunnet ut i at han berømmet for et viktig og godt spørsmål, uten å videre kunne komme med noen konkrete, politiske tiltak. Jeg lurer på om tilhørerne gjennomskuer slik utenomsnakk på konkrete spørsmål?

Fremskrittspartiet har politikken til det beste for fiskerne. Vi ønsker blant annet å redusere alle de særavgifter som regjeringen og tidligere politikere har pålagt næringen. Flere av disse svekker fiskerinæringens konkurransevilkår, og gjør slik at de ikke blir likestilt med annen privat næringsvirksomhet i landet. Det mener vi er feil! Samtidig må vi ha en forenkling og modernisering av råfiskeloven, og arbeide for mer frihandel! Minstefradraget for fiskere må også økes!

Er flere spennende tema som ble diskutert i debatten, skulle gjerne likt å kommentert samtlige her! Som at regjeringspartiene roste seg selv og sin fantastiske innsats for full barnehagedekning - uten å nevne at de aldri hadde klart det uten alle de private barnehagene som er blitt bygget. Uten å nevne at støtten til private og offentlige barnehager bør likestilles økonomisk slik at disse har samme forutsigbarhet og flere kan tørre å starte opp. Eller som at representanten fra SV flagger med at jo de er for gasskraftutbygging i Møre og Romsdal, så lenge vi bare renser det 100% først - uten å nevne at denne teknologien enda ikke finnes. Så i realiteten er SV fortsatt mot en bygging av gasskraftverk, mot utnyttelse av vårt potensiale for småkraftutbygging og slik mot at industrien og næringslivet her i vår region skal få strøm til konkurransedyktige priser- i likhet med resten av landet. Eller at samtlige deltakere fra regjeringspartiene skryter høylytt over rekordoverføringer til kommunene - uten å nevne at mange flere oppgaver er overført, samtlige underfinansiert, og at over halvparten av landets kommuner hadde netto negativt driftsresultat ut 2008!!

Nei, slike debatter er veldig spennende og interessante, men dessverre følte jeg at jeg ikke kom nok til ordet. Både fordi jeg nok er for dårlig til å være på hugget og være rask nok ute til å be om det, og fordi tiden var veldig knapp denne gangen. Men det kommer flere debatter, og det gleder jeg meg til!

Så nå er det sosialt samvær og valgkampkickoff med Møre og Romsdal FrP i Ålesund, kurs hele morgendagen og så Molde-Rosenborg kamp på kvelden!! Heia Molde!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar